ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดหนองครก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 27 เมษายน 2563 20.06 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนวัดหนองครก ได้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 10.24 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการปันน้ำใจให้น้อง จากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน
(วันที่ 10 กันยายน 2559 22.20 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดห่วยการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2559 09.47 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนวัดหนองครก จัดกิจกรรมวันแม่ บูรณาการวันอาเซียน กิจกรรมแม่ปลูกลูกดูแล
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 15.35 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
6
รณรงค์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 19.57 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนวัดหนองครก จัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระ้เกียรติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 19.01 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม