ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกสูง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2557
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 09.04 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อน้อง
(วันที่ 19 เมษายน 2557 10.02 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557
(วันที่ 19 เมษายน 2557 10.01 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557 15.11 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ
(วันที่ 27 มกราคม 2557 15.49 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.24 น./อ่าน 400)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 โรงเรียนบ้านโคกสูง
(วันที่ 21 มกราคม 2557 15.06 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านโคกสูง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(วันที่ 03 มกราคม 2557 12.41 น./อ่าน 292)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การแข่งขันกีฬากลุ่มลำปลายมาศ 6 รอบชิงชนะเลิศ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2556 13.30 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมยามเช้า
(วันที่ 18 ธันวาคม 2556 08.11 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันกีฬากลุ่มลำปลายมาศ 6 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง
(วันที่ 12 ธันวาคม 2556 16.16 น./อ่าน 20)
12
พระเพลิงพิโรธผลาญกุฎิสงฆ์วัดโคกตาเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2556 15.39 น./อ่าน 808)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การมอบอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้ากันหนาวแก่นักเรียน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2556 15.22 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การชมมายากล ของนักเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 16.01 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2556 16.25 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม