ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทอดกฐินวัดช่างหิน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 20.56 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
2
สอนชดเชย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 19.10 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
3
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวน ได้ออกมาชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 21.50 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
4
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์นครราชสีมา
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.29 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
5
บอกบุญทูเดย์มาเปลี่ยนไส้กรอง เครื่องกรองน้ำ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.22 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
6
เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟันน้ำนม
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.19 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
7
ตรวจสุขภาพปากของนักเรียน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.17 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
8
รับบริการด้านทันตกรรม
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.14 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมลอยกระทง
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.11 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
10
ร่วมทอดกฐินที่วัดช่างหิน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.07 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
11
แข่งขันทักษะของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.04 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
12
อำลานักเรียน
(วันที่ 10 ธันวาคม 2562 23.59 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
13
งานเกษียณอายุราชการของคุณครูสมนึก สินสุพรรณ์
(วันที่ 10 ธันวาคม 2562 23.42 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
14
ลูกเสือกลุ่มห้วยราช 1 ประจำปี 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.23 น./อ่าน 900)
ข่าวกิจกรรม
15
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเชียงคาน
(วันที่ 18 กันยายน 2562 07.29 น./อ่าน 324)
ข่าวกิจกรรม
16
รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.03 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันแม่ 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 11.07 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมและนิเทศการจัดการศึกษา 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 11.00 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการ"แต้มสีให้น้อง"
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 06.47 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมถวายพระพรและบำเเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 06.44 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
21
ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.24 น./อ่าน 69)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
กิจกรรมอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.17 น./อ่าน 152)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
รพ.สต.สนวน ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกชั้น
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 11.17 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
24
อาสาฬหบูชา 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.41 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการป้องกันการจมน้ำตำบลสนวน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.39 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
26
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.35 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
27
ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(บุคลากรทางการศึกษา)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.32 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
28
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.26 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
29
รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.20 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
30
เลือกประธานนักเรีียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 10.23 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 09.39 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยได้ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 09.07 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
33
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 20.06 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
34
อำลาสถาบัน
(วันที่ 01 เมษายน 2562 20.49 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
35
ไปแหล่งเรียนรู้ที่ จังหวัดจันทบุรี
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 18.08 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
36
ศึกษานอกสถานที่ อนุบาล2-ช่วงชั้นที่ 1
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 21.23 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
37
พระครูวินัยธรค้ำจุน โกสโล เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 11.56 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
เข้าวัดฟังธรรม วันมาฆบูชา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16.09 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
39
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
(วันที่ 29 มกราคม 2562 21.04 น./อ่าน 442)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
80 ปี โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
(วันที่ 27 มกราคม 2562 17.41 น./อ่าน 43)
วีดีทัศน์จาก Youtube
41
อบรม Active Learning
(วันที่ 27 มกราคม 2562 10.00 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
42
จัดงานวันครู
(วันที่ 16 มกราคม 2562 22.59 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
43
การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ (เดิม242 คำ) Volume 3.2
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.32 น./อ่าน 245)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ (เดิม242 คำ) Volume 3.1
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.28 น./อ่าน 333)
วีดีทัศน์จาก Youtube
45
การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.25 น./อ่าน 324)
วีดีทัศน์จาก Youtube
46
การเปล่งเสียงคำประกอบภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายระดับปฐมวัย
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.16 น./อ่าน 559)
วีดีทัศน์จาก Youtube
47
วันเด็กประจำปี 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.09 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
48
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.03 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
49
จับของขวัญปีใหม่ 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2562 12.45 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนต้นแบบอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 06.38 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
51
วิดิทัศน์การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ (เดิม 242 คำ)
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 06.31 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
การประชุมติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 10.52 น./อ่าน 353)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
นายนิคม สีแสงหน่อม ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย รับเกียรติบัตร โรงเรียนอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 12.45 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
54
เพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคอีสาน ครั้งที่ 68 รางวัลชนะเลิศเพลงสู่อ้อมใจบุรีรัมย์ (ชายร้อง)
(วันที่ 02 ธันวาคม 2561 06.13 น./อ่าน 64)
วีดีทัศน์จาก Youtube
55
แสดงผลงานโรงเรียนต้นแบบการอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 22.06 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
56
ส่งคุณครูสุจิตรา ชาวสุรินทร์
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 13.28 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
57
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 18.19 น./อ่าน 93)
วีดีทัศน์จาก Youtube
58
โรงพยาบาลอำเภอห้วยราชมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 22.56 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
59
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 22.42 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
60
การแข่งขันกรีฑา - กีฬา ห้วยราช 1 เกมส์ครั้งที่ 1
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 22.38 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
61
รวมกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 23.47 น./อ่าน 174)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 มาแล้ว
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 22.02 น./อ่าน 13280)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ดาวน์โหลด คู่มือ Logbook
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 21.35 น./อ่าน 355)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
64
รวมข่าว เจ้าสัววิขัย อัพเดท 1 พ.ย. 2561
(วันที่ 29 ตุลาคม 2561 22.54 น./อ่าน 583)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 บุรีรัมย์
(วันที่ 20 ตุลาคม 2561 15.43 น./อ่าน 1167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
กลุ่มเครือข่ายอำเภอห้วยราชจัดงานวันเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2561 22.21 น./อ่าน 522)
ข่าวกิจกรรม
67
รวมภาพเด็ก ๆ อำลาคุณครูเบญจมาศ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 18.31 น./อ่าน 1000)
ข่าวกิจกรรม
68
งานเกษียณราชการ ของคุณครูเบญจมาศ เนาวิรัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 14.58 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
69
รพ.สต. สนวน ฉีดวัคซีนนักเรียน
(วันที่ 07 กันยายน 2561 12.01 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
70
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.27 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
71
เพลงใหม่ รัชกาลที่ 10 ชื่อเพลง(ราชาที่ฟ้าประทาน)
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 10.19 น./อ่าน 310)
วีดีทัศน์จาก Youtube
72
บทเพลงเทิดพระเกียรติ | เพลง รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 10.17 น./อ่าน 55)
วีดีทัศน์จาก Youtube
73
บทเพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10/ชินกร ไกรลาศ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 10.15 น./อ่าน 132)
วีดีทัศน์จาก Youtube
74
แข่งทักษะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 11.52 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
75
เพลงราชินีศรีแผ่นดิน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 13.59 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
76
การพัฒนานักเรียนแกนนำผ่านกระบวนการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 14.56 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
77
การอบรมพัฒนาจริยคุณ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 14.46 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
78
ผอ.สพป.บร.2 ได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 10.27 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
79
กลุ่มห้วยราช 1 ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.54 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
80
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.52 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวนตรวจสุขภาพนักเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 00.28 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
82
ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ณ เวียดนาม
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 21.39 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
83
ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณที่เวียตนามกลาง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 21.47 น./อ่าน 55)
วีดีทัศน์จาก Youtube
84
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 09.52 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
85
การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 09.21 น./อ่าน 65)
วีดีทัศน์จาก Youtube
86
ประชุมทางไกล Thai School Lunch
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 10.00 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
87
คุณครูวัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ อบรมการจัดทำทำหลักสูตรปฐมวัย 2561
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 12.21 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
88
คณะครูกลุ่มอำเภอห้วยราช1และ2 เข้ารับฟังนโยบายของผอ.เขต
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 12.09 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
89
คุณครูบุญศรี ชมพูนันทกานต์ ได้เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำป
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 06.21 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
90
คุณครูบุญร่วม หงษา คุณครูสมนึก สินสุพรรณ์ คุณครูสายทอง พุทธลา คุณครูเบญจมาศ พูลพุทธา อบรมโครงการพัฒน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 06.54 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
91
คุณหมอจากโรงพยาบาลอำเภอห้วยราช มาตรวจสุขภาพปาก
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 20.18 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
92
เปิดใจ! ทีมหมูป่า 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง ขอบคุณทุกกำลังใจ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 06.22 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
93
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.17 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
94
รวมคลิปข่าวช่วยทีมหมูป่า 13 ชีวิต
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.02 น./อ่าน 5254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
รอรับหมูป่า 5 คนสุดท้ายออกจากถ้ำ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 13.46 น./อ่าน 113)
วีดีทัศน์จาก Youtube
96
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 21.52 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
97
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 20.53 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
98
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุล
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 00.41 น./อ่าน 114)
วีดีทัศน์จาก Youtube
99
บอกบุญทูเดย์ได้มอบเครื่องกรองน้ำ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 23.45 น./อ่าน 392)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
การร่วมจัดงานวันไหว้ครูของนักเรียน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.57 น./อ่าน 594)
ข่าวกิจกรรม
101
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ผ่านระบบ Tele Conference
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.55 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
102
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.52 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
103
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.49 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
104
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูทั้งหมด
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.01 น./อ่าน 4692)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสังข์ และนายเอกวัฒน์ โคตรสุวรรณ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 09.43 น./อ่าน 420)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
ผู้ปกครอง 4 หมู่บ้าน ร่วมใจกันลงแขกฉาบกำแพงรั้วโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 15.00 น./อ่าน 339)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 15.22 น./อ่าน 737)
ข่าวกิจกรรม
108
ร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 23.55 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
109
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย เดินทางไปวัดช่างหิน เพื่อถวายเงินปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 20.51 น./อ่าน 654)
ข่าวกิจกรรม
110
หลักสูตรปฐมวัย2560ฉบับWORD
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 17.32 น./อ่าน 69308)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
111
รายงานการปฏิบัติงานปีการศึกษา2560
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23.50 น./อ่าน 48)
วีดีทัศน์จาก Youtube
112
ศึกษาดูงานเกาะสมุย
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23.49 น./อ่าน 82)
วีดีทัศน์จาก Youtube
113
การแสดงรอบกองไฟ -สโนไวส์
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23.41 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
114
เข้าค่าย2560
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 05.05 น./อ่าน 51)
วีดีทัศน์จาก Youtube
115
โรงเรียนได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ รับใบประกาศครูแดร์และมอบจักรยาน
(วันที่ 26 มีนาคม 2561 18.07 น./อ่าน 1630)
ข่าวกิจกรรม
116
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 11
(วันที่ 18 มีนาคม 2561 17.30 น./อ่าน 1234)
ข่าวกิจกรรม
117
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 16.06 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
118
ขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมทำบุญสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 00.06 น./อ่าน 461)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
ทางคณะครูได้ร่วมกันไปเคารพศพท่านพระครูประจิตรสีละคุณ(พรม กนุตสีโล)
(วันที่ 30 มกราคม 2561 19.53 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
120
นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราช ได้เป็นประธานในพิธีวันครูของครูกลุ่มอำเภอห้วยราช
(วันที่ 30 มกราคม 2561 19.42 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
121
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
(วันที่ 18 มกราคม 2561 15.34 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
122
คุณสมร ทิพย์สำเหนียก บริจาคน้ำดื่มในงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 3,000บาท
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 09.22 น./อ่าน 343)
ข่าวประชาสัมพันธ์
123
คุณครูกิตติศักดิ์ วชิรธาดากุล ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 1 ถุงปุ๋ย
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 08.58 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
คุณครูเพ็ญประกาย สุขสังข์ ร่วมบริจาคสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 4 ช่อง
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 08.42 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
คุณครูสายทอง และคุณตาสณะ และคุณยายสุรัตน์ นรินทร์รัมย์ ร่วมบริจาคสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 2 ช่อง
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 08.35 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
ประชุมกรรมการผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 07.44 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
127
คุณหมอจากโรงพยาบาลห้วยราชมาหยอดฟลูออไรด์ให้นักเรียนชั้นอนุบาล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 07.29 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
128
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา2560
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 04.50 น./อ่าน 1376)
ข่าวประชาสัมพันธ์
129
โรงเรียนนำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 08.26 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
130
ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1และอนุบาล
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 08.15 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
131
โรงเรียนได้นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 18.28 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
132
คุณตานิวัฒน์ พรมนัส ร่วมทำบุญสร้างรั้ว
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 16.03 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
คุณครูเกษียณช่วยสร้างรั้ว
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 15.56 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 07.34 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
การแข่งขันกีฬาสีระดับกลุ่มเครือข่าย
(วันที่ 11 ตุลาคม 2560 02.22 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
136
คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวน มาฉีดวัคซีน
(วันที่ 27 กันยายน 2560 03.48 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
137
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองปฐมวัย2560
(วันที่ 26 กันยายน 2560 15.07 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
138
คุณครูกิตติศักดิ์ วชิรธาดากุล ข้าราชการเกษียณร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็ก
(วันที่ 25 กันยายน 2560 14.45 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
(วันที่ 24 กันยายน 2560 13.36 น./อ่าน 672)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
140
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 22 กันยายน 2560 14.27 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
คณะครูร่วมงานเกษียณปี2560 ที่ร.ร.วัดบ้านสนวน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 13.26 น./อ่าน 559)
ข่าวกิจกรรม
142
ท่านผอ.นภัทร เวชการกุล มอบของที่ระลึก
(วันที่ 21 กันยายน 2560 07.05 น./อ่าน 259)
ข่าวประชาสัมพันธ์
143
ผลการแข่งขันรายการอื่น ๆ
(วันที่ 14 กันยายน 2560 12.03 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
144
ผลการแข่งขันการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ กระดาษระดับกลุ่มเครือข่าย
(วันที่ 14 กันยายน 2560 10.20 น./อ่าน 8727)
ข่าวกิจกรรม
145
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
(วันที่ 14 กันยายน 2560 02.09 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(วันที่ 13 กันยายน 2560 18.27 น./อ่าน 2472)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
147
จัดงานวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2560
(วันที่ 06 กันยายน 2560 02.56 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
148
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างรั้วโรงเรียน
(วันที่ 05 กันยายน 2560 15.36 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
149
กิจกรรมสะเต็มปฐมวัย
(วันที่ 05 กันยายน 2560 03.41 น./อ่าน 407)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
150
นางสาวรดาภัค ฉัตรทัน , Mr.John Christensen ,ด.ญ.นงนุช ,ด.ช.ณฐภัทร เข็มเอี่ยม บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเ
(วันที่ 02 กันยายน 2560 15.43 น./อ่าน 82)
151
คุณแม่จวน กุยรัมย์ , นางสาวนกน้อย สุทธิ ,ด.ญ.สุพรรษา ลักษร ได้บริจาคเงินทำรั้วโรงเรียน จำนวน 1 ช่อง
(วันที่ 02 กันยายน 2560 15.35 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
คุณเอมอร และคุณอดิศร คำจันทร์ บริจาคเงินสร้างรั้งโรงเรียน จำนวน 2 ช่อง
(วันที่ 02 กันยายน 2560 03.05 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
คุณครูสมร ทิพย์สำเหนียก ได้บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 4 ช่อง
(วันที่ 02 กันยายน 2560 02.53 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
คุณครูกิตติศักดิ์ วชิรธาดากุล ได้ร่วมทำบุญ บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 1 ช่อง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 23.33 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
155
คุณกุลดา เตชาวิวัฒน์ พร้อมครอบครัวและคณะ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 08.18 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
156
คุณครูประวีณา พิมพ์ตะครอง บริจาคเงินสร้างรั้ว จำนวน 1 ช่อง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 07.59 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
157
เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหาร
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 13.45 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158