ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
Thank you Mrs.Jan for giving the education aids
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.17 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ฝากผู้ใจบุญ
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.13 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
คุณนรินทร ฮิลเลียร์ (กึนออย) เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.10 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.06 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(วันที่ 25 มกราคม 2564 14.02 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ต้อนรับผอ.คนใหม่
(วันที่ 25 มกราคม 2564 13.57 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
7
บอกบุญทูเดย์มาเปลี่ยนไส้กรอง
(วันที่ 25 มกราคม 2564 13.51 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ให้ด้วยใจ.
(วันที่ 25 มกราคม 2564 13.48 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
มอบทุนเสมอภาคแก่นักเรียน
(วันที่ 25 มกราคม 2564 12.28 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
10
ทอดกฐินวัดช่างหิน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 20.56 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
11
สอนชดเชย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 19.10 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
12
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวน ได้ออกมาชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 21.50 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
13
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์นครราชสีมา
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.29 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
14
บอกบุญทูเดย์มาเปลี่ยนไส้กรอง เครื่องกรองน้ำ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.22 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
15
เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟันน้ำนม
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.19 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
16
ตรวจสุขภาพปากของนักเรียน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.17 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
17
รับบริการด้านทันตกรรม
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.14 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมลอยกระทง
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.11 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
19
ร่วมทอดกฐินที่วัดช่างหิน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.07 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
20
แข่งขันทักษะของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 00.04 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
21
อำลานักเรียน
(วันที่ 10 ธันวาคม 2562 23.59 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
22
งานเกษียณอายุราชการของคุณครูสมนึก สินสุพรรณ์
(วันที่ 10 ธันวาคม 2562 23.42 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
23
ลูกเสือกลุ่มห้วยราช 1 ประจำปี 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.23 น./อ่าน 938)
ข่าวกิจกรรม
24
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเชียงคาน
(วันที่ 18 กันยายน 2562 07.29 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
25
รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.03 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันแม่ 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 11.07 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมและนิเทศการจัดการศึกษา 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 11.00 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
28
โครงการ"แต้มสีให้น้อง"
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 06.47 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมถวายพระพรและบำเเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 06.44 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
30
ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.24 น./อ่าน 139)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
กิจกรรมอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.17 น./อ่าน 181)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
32
รพ.สต.สนวน ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกชั้น
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 11.17 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
33
อาสาฬหบูชา 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.41 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
34
โครงการป้องกันการจมน้ำตำบลสนวน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.39 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
35
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.35 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
36
ครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(บุคลากรทางการศึกษา)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.32 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
37
อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.26 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
38
รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 07.20 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
39
เลือกประธานนักเรีียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 10.23 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 09.39 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
41
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยได้ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 09.07 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
42
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 20.06 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
43
อำลาสถาบัน
(วันที่ 01 เมษายน 2562 20.49 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
44
ไปแหล่งเรียนรู้ที่ จังหวัดจันทบุรี
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 18.08 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
45
ศึกษานอกสถานที่ อนุบาล2-ช่วงชั้นที่ 1
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 21.23 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
46
พระครูวินัยธรค้ำจุน โกสโล เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 11.56 น./อ่าน 242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
เข้าวัดฟังธรรม วันมาฆบูชา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 16.09 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
48
พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
(วันที่ 29 มกราคม 2562 21.04 น./อ่าน 470)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
80 ปี โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
(วันที่ 27 มกราคม 2562 17.41 น./อ่าน 56)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
อบรม Active Learning
(วันที่ 27 มกราคม 2562 10.00 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
51
จัดงานวันครู
(วันที่ 16 มกราคม 2562 22.59 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
52
การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ (เดิม242 คำ) Volume 3.2
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.32 น./อ่าน 339)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ (เดิม242 คำ) Volume 3.1
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.28 น./อ่าน 482)
วีดีทัศน์จาก Youtube
54
การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.25 น./อ่าน 470)
วีดีทัศน์จาก Youtube
55
การเปล่งเสียงคำประกอบภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายระดับปฐมวัย
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.16 น./อ่าน 808)
วีดีทัศน์จาก Youtube
56
วันเด็กประจำปี 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.09 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
57
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.03 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
58
จับของขวัญปีใหม่ 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2562 12.45 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
59
โรงเรียนต้นแบบอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 06.38 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
60
วิดิทัศน์การอ่านคำพื้นฐานสำหรับปฐมวัย 247 คำ (เดิม 242 คำ)
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 06.31 น./อ่าน 51)
วีดีทัศน์จาก Youtube
61
การประชุมติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 10.52 น./อ่าน 404)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
นายนิคม สีแสงหน่อม ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย รับเกียรติบัตร โรงเรียนอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 12.45 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
63
เพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคอีสาน ครั้งที่ 68 รางวัลชนะเลิศเพลงสู่อ้อมใจบุรีรัมย์ (ชายร้อง)
(วันที่ 02 ธันวาคม 2561 06.13 น./อ่าน 69)
วีดีทัศน์จาก Youtube
64
แสดงผลงานโรงเรียนต้นแบบการอ่านออกยกชั้น
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 22.06 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
65
ส่งคุณครูสุจิตรา ชาวสุรินทร์
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 13.28 น./อ่าน 353)
ข่าวกิจกรรม
66
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 18.19 น./อ่าน 97)
วีดีทัศน์จาก Youtube
67
โรงพยาบาลอำเภอห้วยราชมาตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 22.56 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
68
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 22.42 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
69
การแข่งขันกรีฑา - กีฬา ห้วยราช 1 เกมส์ครั้งที่ 1
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 22.38 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
70
รวมกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 23.47 น./อ่าน 210)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
71
Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2561 มาแล้ว
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 22.02 น./อ่าน 14212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ดาวน์โหลด คู่มือ Logbook
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 21.35 น./อ่าน 379)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
73
รวมข่าว เจ้าสัววิขัย อัพเดท 1 พ.ย. 2561
(วันที่ 29 ตุลาคม 2561 22.54 น./อ่าน 624)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 บุรีรัมย์
(วันที่ 20 ตุลาคม 2561 15.43 น./อ่าน 1227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
กลุ่มเครือข่ายอำเภอห้วยราชจัดงานวันเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2561 22.21 น./อ่าน 537)
ข่าวกิจกรรม
76
รวมภาพเด็ก ๆ อำลาคุณครูเบญจมาศ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 18.31 น./อ่าน 1012)
ข่าวกิจกรรม
77
งานเกษียณราชการ ของคุณครูเบญจมาศ เนาวิรัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 14.58 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
78
รพ.สต. สนวน ฉีดวัคซีนนักเรียน
(วันที่ 07 กันยายน 2561 12.01 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
79
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 21.27 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
80
เพลงใหม่ รัชกาลที่ 10 ชื่อเพลง(ราชาที่ฟ้าประทาน)
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 10.19 น./อ่าน 335)
วีดีทัศน์จาก Youtube
81
บทเพลงเทิดพระเกียรติ | เพลง รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 10.17 น./อ่าน 69)
วีดีทัศน์จาก Youtube
82
บทเพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10/ชินกร ไกรลาศ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 10.15 น./อ่าน 146)
วีดีทัศน์จาก Youtube
83
แข่งทักษะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 11.52 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
84
เพลงราชินีศรีแผ่นดิน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 13.59 น./อ่าน 70)
วีดีทัศน์จาก Youtube
85
การพัฒนานักเรียนแกนนำผ่านกระบวนการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 14.56 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
86
การอบรมพัฒนาจริยคุณ กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 14.46 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
87
ผอ.สพป.บร.2 ได้ติดตามการอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 10.27 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
88
กลุ่มห้วยราช 1 ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.54 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
89
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.52 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวนตรวจสุขภาพนักเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 00.28 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
91
ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ณ เวียดนาม
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 21.39 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
92
ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณที่เวียตนามกลาง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 21.47 น./อ่าน 66)
วีดีทัศน์จาก Youtube
93
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 09.52 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
94
การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 09.21 น./อ่าน 70)
วีดีทัศน์จาก Youtube
95
ประชุมทางไกล Thai School Lunch
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 10.00 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
96
คุณครูวัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ อบรมการจัดทำทำหลักสูตรปฐมวัย 2561
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 12.21 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
97
คณะครูกลุ่มอำเภอห้วยราช1และ2 เข้ารับฟังนโยบายของผอ.เขต
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 12.09 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
98
คุณครูบุญศรี ชมพูนันทกานต์ ได้เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำป
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 06.21 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
99
คุณครูบุญร่วม หงษา คุณครูสมนึก สินสุพรรณ์ คุณครูสายทอง พุทธลา คุณครูเบญจมาศ พูลพุทธา อบรมโครงการพัฒน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 06.54 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
100
คุณหมอจากโรงพยาบาลอำเภอห้วยราช มาตรวจสุขภาพปาก
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 20.18 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
101
เปิดใจ! ทีมหมูป่า 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง ขอบคุณทุกกำลังใจ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 06.22 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
102
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.17 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
103
รวมคลิปข่าวช่วยทีมหมูป่า 13 ชีวิต
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.02 น./อ่าน 5280)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
รอรับหมูป่า 5 คนสุดท้ายออกจากถ้ำ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 13.46 น./อ่าน 133)
วีดีทัศน์จาก Youtube
105
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 21.52 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
106
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 20.53 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
107
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุล
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 00.41 น./อ่าน 161)
วีดีทัศน์จาก Youtube
108
บอกบุญทูเดย์ได้มอบเครื่องกรองน้ำ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 23.45 น./อ่าน 418)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
การร่วมจัดงานวันไหว้ครูของนักเรียน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.57 น./อ่าน 608)
ข่าวกิจกรรม
110
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ผ่านระบบ Tele Conference
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.55 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
111
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.52 น./อ่าน 335)
ข่าวกิจกรรม
112
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 22.49 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
113
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูทั้งหมด
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.01 น./อ่าน 4717)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสังข์ และนายเอกวัฒน์ โคตรสุวรรณ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 09.43 น./อ่าน 466)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
ผู้ปกครอง 4 หมู่บ้าน ร่วมใจกันลงแขกฉาบกำแพงรั้วโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 15.00 น./อ่าน 412)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 15.22 น./อ่าน 746)
ข่าวกิจกรรม
117
ร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 23.55 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
118
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย เดินทางไปวัดช่างหิน เพื่อถวายเงินปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 20.51 น./อ่าน 660)
ข่าวกิจกรรม
119
หลักสูตรปฐมวัย2560ฉบับWORD
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 17.32 น./อ่าน 79620)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
120
รายงานการปฏิบัติงานปีการศึกษา2560
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23.50 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
121
ศึกษาดูงานเกาะสมุย
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23.49 น./อ่าน 92)
วีดีทัศน์จาก Youtube
122
การแสดงรอบกองไฟ -สโนไวส์
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 23.41 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
123
เข้าค่าย2560
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 05.05 น./อ่าน 70)
วีดีทัศน์จาก Youtube
124
โรงเรียนได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ รับใบประกาศครูแดร์และมอบจักรยาน
(วันที่ 26 มีนาคม 2561 18.07 น./อ่าน 1644)
ข่าวกิจกรรม
125
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 11
(วันที่ 18 มีนาคม 2561 17.30 น./อ่าน 1299)
ข่าวกิจกรรม
126
คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 16.06 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
127
ขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาร่วมทำบุญสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 00.06 น./อ่าน 502)
ข่าวประชาสัมพันธ์
128
ทางคณะครูได้ร่วมกันไปเคารพศพท่านพระครูประจิตรสีละคุณ(พรม กนุตสีโล)
(วันที่ 30 มกราคม 2561 19.53 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
129
นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราช ได้เป็นประธานในพิธีวันครูของครูกลุ่มอำเภอห้วยราช
(วันที่ 30 มกราคม 2561 19.42 น./อ่าน 441)
ข่าวกิจกรรม
130
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
(วันที่ 18 มกราคม 2561 15.34 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
131
คุณสมร ทิพย์สำเหนียก บริจาคน้ำดื่มในงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 3,000บาท
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 09.22 น./อ่าน 359)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
คุณครูกิตติศักดิ์ วชิรธาดากุล ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 1 ถุงปุ๋ย
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 08.58 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
คุณครูเพ็ญประกาย สุขสังข์ ร่วมบริจาคสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 4 ช่อง
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 08.42 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
คุณครูสายทอง และคุณตาสณะ และคุณยายสุรัตน์ นรินทร์รัมย์ ร่วมบริจาคสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 2 ช่อง
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 08.35 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
ประชุมกรรมการผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 07.44 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
136
คุณหมอจากโรงพยาบาลห้วยราชมาหยอดฟลูออไรด์ให้นักเรียนชั้นอนุบาล ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 07.29 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
137
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา2560
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 04.50 น./อ่าน 1788)
ข่าวประชาสัมพันธ์
138
โรงเรียนนำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 08.26 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
139
ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1และอนุบาล
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 08.15 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
140
โรงเรียนได้นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 18.28 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
141
คุณตานิวัฒน์ พรมนัส ร่วมทำบุญสร้างรั้ว
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 16.03 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
คุณครูเกษียณช่วยสร้างรั้ว
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 15.56 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
143
กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 07.34 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
การแข่งขันกีฬาสีระดับกลุ่มเครือข่าย
(วันที่ 11 ตุลาคม 2560 02.22 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
145
คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนวน มาฉีดวัคซีน
(วันที่ 27 กันยายน 2560 03.48 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
146
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองปฐมวัย2560
(วันที่ 26 กันยายน 2560 15.07 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
147
คุณครูกิตติศักดิ์ วชิรธาดากุล ข้าราชการเกษียณร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็ก
(วันที่ 25 กันยายน 2560 14.45 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
(วันที่ 24 กันยายน 2560 13.36 น./อ่าน 687)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
149
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 22 กันยายน 2560 14.27 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
150
คณะครูร่วมงานเกษียณปี2560 ที่ร.ร.วัดบ้านสนวน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 13.26 น./อ่าน 580)
ข่าวกิจกรรม
151
ท่านผอ.นภัทร เวชการกุล มอบของที่ระลึก
(วันที่ 21 กันยายน 2560 07.05 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
ผลการแข่งขันรายการอื่น ๆ
(วันที่ 14 กันยายน 2560 12.03 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
153
ผลการแข่งขันการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ กระดาษระดับกลุ่มเครือข่าย
(วันที่ 14 กันยายน 2560 10.20 น./อ่าน 9119)
ข่าวกิจกรรม
154
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
(วันที่ 14 กันยายน 2560 02.09 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(วันที่ 13 กันยายน 2560 18.27 น./อ่าน 2563)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
156
จัดงานวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2560
(วันที่ 06 กันยายน 2560 02.56 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
157
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างรั้วโรงเรียน
(วันที่ 05 กันยายน 2560 15.36 น./อ่าน 288)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158
กิจกรรมสะเต็มปฐมวัย
(วันที่ 05 กันยายน 2560 03.41 น./อ่าน 465)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
159
นางสาวรดาภัค ฉัตรทัน , Mr.John Christensen ,ด.ญ.นงนุช ,ด.ช.ณฐภัทร เข็มเอี่ยม บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเ
(วันที่ 02 กันยายน 2560 15.43 น./อ่าน 96)
160
คุณแม่จวน กุยรัมย์ , นางสาวนกน้อย สุทธิ ,ด.ญ.สุพรรษา ลักษร ได้บริจาคเงินทำรั้วโรงเรียน จำนวน 1 ช่อง
(วันที่ 02 กันยายน 2560 15.35 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
161
คุณเอมอร และคุณอดิศร คำจันทร์ บริจาคเงินสร้างรั้งโรงเรียน จำนวน 2 ช่อง
(วันที่ 02 กันยายน 2560 03.05 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
162
คุณครูสมร ทิพย์สำเหนียก ได้บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 4 ช่อง
(วันที่ 02 กันยายน 2560 02.53 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
163
คุณครูกิตติศักดิ์ วชิรธาดากุล ได้ร่วมทำบุญ บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 1 ช่อง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 23.33 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
164
คุณกุลดา เตชาวิวัฒน์ พร้อมครอบครัวและคณะ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 08.18 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
คุณครูประวีณา พิมพ์ตะครอง บริจาคเงินสร้างรั้ว จำนวน 1 ช่อง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 07.59 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
166
เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหาร
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 13.45 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
167