ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศ​ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน วันที่​ 15​- 31 กรกฎาคม​ 2564
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 17.59 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การนิเทศก์ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ป.โท หลักสูตรและการสอน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 08.01 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
3
รายงานนิทรรศการโครงการอ่านออกเขียนได้ มรภ บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 07.35 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 07.21 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
5
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 22.37 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 1)
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 22.13 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษา (ครั้งที่ 1)
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 21.57 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
8
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 21.34 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันไหว้ครู 2564
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 21.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
10
การตรวจสอบการเงินและพัสดุ (สตน.)
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 20.42 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรม Big Cleaning Day Anubanbandan School
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 20.06 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
12
ตรวจเยี่ยมบรรยากาศเปิดเทอมวันแรก วันที่ 14 มิถุนายน 2564
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 18.51 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในสถานศึกษาเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 16.54 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
14
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะนำตัวหน้าเสาธง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 15.53 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
15
เตรียมงานอาคารสถานที่ 1/2564
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 15.33 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
16
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มที่2)
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 15.06 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
17
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มที่1)
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 14.48 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
18
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน 1-2
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 13.37 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
สถานที่ประชุม อสม.อำเภอบ้านด่าน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 13.27 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
20
เลี้ยงส่งคุณครูดนัย ไกรจันทร์
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 13.11 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
21
รับผู้แทนพระองค์ ถวายรถกอล์ฟ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม ณ วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 11.21 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
22
นิเทศก์ห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 21.06 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
23
มอบน้ำดื่มและจัดโรงทาน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 20.19 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมทำความสะอาดก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 19.35 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการอบรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 18.31 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อประชาชน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 18.10 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 17.32 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
28
เปิดเรียนวันแรก 1/2564
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2564 00.14 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
พิธีเทียน นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2564 21.29 น./อ่าน 6)
วีดีทัศน์จาก Youtube
30
ประกาศ​ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน วันที่​ 1​- 14 กรกฎาคม​ 2564
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2564 23.21 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ขอขอบคุณคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 07.09 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...กรมพลศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 06.50 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
สอบธรรมศึกษา ปี 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 06.43 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
34
เสภากองบุญเพื่อการศึกษา รร.อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 12.19 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
35
ร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านโคกวัด อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 23.06 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
36
วันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 22.21 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
37
ประชาสัมพันธ์กองบุญเพื่อการศึกษา รร.อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 21.35 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
38
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีศรัทธาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 10.52 น./อ่าน 52)
วีดีทัศน์จาก Youtube
39
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง-สามัญ ระดับชั้น ป1.-ป.6
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 16.16 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
40
นิเทศก์ ติดตามการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Master Teacher)
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 15.50 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
41
การประชุมออนไลน์โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 15.27 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
42
นิเทศก์ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 14.29 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นปฐมวัย
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 11.31 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
44
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีศรัทธาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 10.49 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 10.25 น./อ่าน 395)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
การประชุมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน (MOU)
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
47
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 08.49 น./อ่าน 27)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
แจ้งกำหนดวันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง-สามัญ ป.1-6 (พฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2564)
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.02 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
รับเกียรติบัตร "โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น" และนิเทศก์นักศึกษาฯ ครั้งที่สาม
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 12.29 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
50
ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ "Zero Weste School"
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 05.52 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
51
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 05.21 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
52
ขัดพระ ฝึกหัดขัดประตใจ
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 12.33 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
กิจกรรมวันแม่ 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 12.28 น./อ่าน 32)
วีดีทัศน์จาก Youtube
54
พิธียกฉัตรพระพุทธมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 12.18 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
55
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน(COVID19)
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 11.53 น./อ่าน 32)
วีดีทัศน์จาก Youtube
56
พิธียกฉัตรพระพุทธมิ่งมงคล
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 05.19 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันคริสมาสต์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 16.31 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
58
ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ (สพป.บร.3)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 09.23 น./อ่าน 71)
วีดีทัศน์จาก Youtube
59
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 08.26 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
60
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ และการทำวิจัยในชั้นเรียน
(วันที่ 20 มกราคม 2564 22.22 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
61
วัดบ้านด่าน มอบเงินทุนการศึกษา 20,000 บาท
(วันที่ 20 มกราคม 2564 13.57 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
62
กีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน "ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 17"
(วันที่ 08 มกราคม 2564 21.00 น./อ่าน 35)
วีดีทัศน์จาก Youtube
63
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 08 มกราคม 2564 19.15 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 14.02 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
65
การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์(ทำทันที)
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
66
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 11.42 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.34 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ร.9
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.06 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมตัดผมฟรีให้กับนักเรียน
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 20.31 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
70
ค่าย "เรียนรู้ พัฒนา ทักษะภาษาไทย" ประจำปี 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 13.45 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
71
การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 11.24 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.40 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
73
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
74
ทำบุญฟังธรรมในวันสารทไทย
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.50 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
75
งานเกษียณอายุราชการ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.22 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
76
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.37 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.30 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.18 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
79
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 20.58 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
80
พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 2563
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.41 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
81
ปูชนียะ กสิณาลัย ร้อยดวงใจมุทิตา กลุ่มบ้านด่าน ๑
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.36 น./อ่าน 51)
วีดีทัศน์จาก Youtube
82
เกษียณอายุราชการ 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.28 น./อ่าน 38)
วีดีทัศน์จาก Youtube
83
VTR. นำเสนอการจัดการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.25 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
84
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “วงจรปิด”
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.21 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
85
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.31 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บรรยากาศการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 20.30 น./อ่าน 102)
วีดีทัศน์จาก Youtube
88
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 16.55 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย" (ในสถานการณ์ COVID19)
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.57 น./อ่าน 54)
93
6 ช่องทางการรับชม DLTV
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.55 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
โครงการปรับปรุงระบบทัศนูปกรณ์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 22.49 น./อ่าน 592)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 14.04 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
96
กล่าวอำลานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 11.23 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
97
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.43 น./อ่าน 3154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
ขอเชิญครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.18 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.12 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
100
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.47 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.31 น./อ่าน 720)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 140)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.46 น./อ่าน 442)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.42 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.36 น./อ่าน 50)
106
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 เมษายน 2563 13.15 น./อ่าน 3808)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน"
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.20 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน" โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.12 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
109
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 18.00 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
110
การประชุมทางไกล"ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.33 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
ร่วมเคารพศพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชัย ชิดชอบ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.13 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
112
การอบรมฝึกทักษะการตัดผมชาย-หญิง
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.33 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
113
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 672)
ข่าวกิจกรรม
114
ประเมินครูผู้ช่วย นายจักรี นันทพันธ์, นางสาวดวงเนตร ขุขันธ์เขต
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 112)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
115
ประเมินครูผู้ช่วย นายวุฒิไกร ชัยปัญญา, นางสาวสุดารัตน์ ยาเคน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น./อ่าน 91)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
116
คณะครูนักเรียน รร.อนุบาลบ้านด่านฟ้อนรำในงานเทศน์มหาชาติ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.32 น./อ่าน 69)
วีดีทัศน์จาก Youtube
117
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 2
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 87)
วีดีทัศน์จาก Youtube
118
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 1
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.17 น./อ่าน 108)
วีดีทัศน์จาก Youtube
119
เพลง : นี่คือ "บุรีรัมย์"
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.06 น./อ่าน 170)
วีดีทัศน์จาก Youtube
120
เพลงประจำจังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 588)
วีดีทัศน์จาก Youtube
121
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-ป.6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.25 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.12 น./อ่าน 151)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
123
ขอขอบคุณ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 21.05 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
การจัดสอบโอเน็ต ป.6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 13.03 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
125
ความสามารถพิเศษ : โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์ | 26-01-63 | ตะลอนข่าว
(วันที่ 27 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 63)
วีดีทัศน์จาก Youtube
126
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มบ้านด่าน1)
(วันที่ 27 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
127
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.33 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
128
รางวัลงานวันครูอำเภอบ้านด่าน 2563
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.07 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
129
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 24 มกราคม 2563 18.09 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
130
ขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ลูกๆ เขียวขาววันเด็กแห่งชาติ 2563 ครับ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 168)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
131
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.40 น./อ่าน 350)
ข่าวกิจกรรม
132
ขอเชิญร่วมบริจาคในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 11.55 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
ขอขอบคุณมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมมอบของขวัญวันเด็ก 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
134
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4-5
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.42 น./อ่าน 696)
ข่าวกิจกรรม
135
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
136
คำขวัญวันครู 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.52 น./อ่าน 936)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.39 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
138
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.54 น./อ่าน 965)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
ศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 23.31 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN FOR CHILD 2019
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 22.40 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
141
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.37 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
142
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.16 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
143
ผู้อำนวยการร่วมส่งกำลังใจสู่ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 21.49 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
ตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 19.51 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
145
โรงเรียนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ระดับ ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.42 น./อ่าน 184)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
146
ประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.30 น./อ่าน 125)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
147
รางวัลวันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.18 น./อ่าน 127)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
148
ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.53 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
149
ตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่ 44 รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.14 น./อ่าน 82)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
150
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 12.28 น./อ่าน 5114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
151
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสี "ดอกบัวเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.30 น./อ่าน 46)
153
ขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09.39 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
154
ปฏิทินการแข่งขันฯ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562)
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 623)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 08.42 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
156
ขอขอบคุณคุณตาสมพร ชะลุนรัมย์ บ้านสองห้องและครอบครัว
(วันที่ 26 ตุลาคม 2562 16.13 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
157
ผลการประกวดกิจกรรมวันแม่ 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 147)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
158
วันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 15.32 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
159
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 14.23 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
160
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2562 19.27 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
161
ฟัอนอวยพร เกษียณคุณครูเสริม เจริญศิริ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 10.25 น./อ่าน 223)
วีดีทัศน์จาก Youtube
162
เกษียณ คุณครูเสริม เจริญศิริ 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.13 น./อ่าน 111)
วีดีทัศน์จาก Youtube
163
รางวัลภาพยนต์สั้นรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(วันที่ 28 กันยายน 2562 17.36 น./อ่าน 284)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
164
กีฬาเก่งเขียวขาว เมืองแปะเกมส์ 2562
(วันที่ 28 กันยายน 2562 16.59 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
165
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 27 กันยายน 2562 11.18 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
166
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.53 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
167
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่อง "การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น"
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
168
กิจกรรมดูดไม่ดูดวันนี้ Play-based Learning
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
169
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดต้นไม้
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.23 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
บริษัทสร้างการดี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.24 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
171
หนังสั้น "โตไปไม่โกง"
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 65)
วีดีทัศน์จาก Youtube
172
ขอขอบพระคุณคุณตาริด และคุณยายบุญมี รสหอม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 17.39 น./อ่าน 252)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
173
การประชุมทางไกล เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
174
การประชุมทางไกล เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
ขอขอบคุณคุณตาเลนเป็นอย่างสูง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
176
การประชุมทางไกล เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลรางวัลคุรุสภา ปี 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
177
การประชุมทางไกล เรื่องการประเมินวิทยฐานะ สพป.บุรีรัมย์ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
178
ขอขอบพระคุณ คิงส์ยนต์และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
179
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มาบริการตัดผมฟรี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
180
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 381)
ข่าวกิจกรรม
181
ผสมพันธ์ุวัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 1058)
ข่าวประชาสัมพันธ์
182
รื้อแผ่นฟรอยด์ที่ขาดชำรุด
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.49 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
183
ลีลาการหาเสียงของสภานักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.31 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
184
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.13 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
185
คนเก่ง คนดี ศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.05 น./อ่าน 262)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
186
กิจกรรมไหว้ครู 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
187
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
188
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.39 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
189
ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
190
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.26 น./อ่าน 73)
วีดีทัศน์จาก Youtube
191
พิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.13 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
192
กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 11.45 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
193
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
194
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
195
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.36 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
196
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.33 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
197
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.10 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
198
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
199
การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 09.55 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
200
สมาชิกใหม่เขียวขาว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
201
รวมภาพสถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.56 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
202
ซ่อมหลังคาห้องสมุด
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.37 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
203
ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.31 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
204
รวมภาพกิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.26 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
205
เตรียมงาน ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
206
ทำเนียบมุทิตาเขียวขาว
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 13.05 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
207
กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.57 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
208
ผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 06.46 น./อ่าน 345)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
209
สถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 20.58 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
210
Open House anubanbandan 2019 สู่ค่ายวิชาการหรรษา
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 14.59 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
211
การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2562 11.05 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 16.48 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
213
สวนสัตว์ KORAT ZOO
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.47 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
214
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.26 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
215
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
216
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.2 และ ป.4)
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.34 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
217
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
218
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 17.17 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
219
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ฯให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบติดตามผลการผลิตน้ำสะอาด
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.51 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
220
ผู้อำนวยการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.37 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
221
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.5)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.14 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
222
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
223
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ(ผอ.) ป้ายแดง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 494)
ข่าวประชาสัมพันธ์
224
แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.38 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
225
วิเคราะห์ข้อสอบ NT
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 409)
วีดีทัศน์จาก Youtube
226
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บริการตัดผมฟรีทำความดีถวายพ่อหลวง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.13 น./อ่าน 32)
วีดีทัศน์จาก Youtube
227
ทุกเช้าเขียว-ขาว เราช่วยกัน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 13.52 น./อ่าน 33)
วีดีทัศน์จาก Youtube
228
เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1.
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 14.43 น./อ่าน 1433)
วีดีทัศน์จาก Youtube
229
"ยายชู "สู้เพื่อปากท้องของครอบครัวและเพื่อจะเอาทุนไปเป็นทุนการศึกษา | เกมต่อชีวิต | 17-11-61 | 3/3
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.22 น./อ่าน 57)
วีดีทัศน์จาก Youtube
230
ภาพยนต์สั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
231
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสอบ RT ป.1
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.14 น./อ่าน 33)
วีดีทัศน์จาก Youtube
232
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 59)
วีดีทัศน์จาก Youtube
233
VTR ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
234
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.06 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
235
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน v.2
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.03 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
236
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 10.56 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
237
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย)
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 15.13 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
238
ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 11.15 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
239
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 357)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
240
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 14.11 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
241
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 2
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 528)
ข่าวกิจกรรม
242
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17.23 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
243
คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 16.37 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
244
สนามสอบ N-net
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.48 น./อ่าน 513)
ข่าวกิจกรรม
245
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.13 น./อ่าน 707)
ข่าวกิจกรรม
246
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.46 น./อ่าน 384)
ข่าวประชาสัมพันธ์
247
เก็บตกวันวาเลนไทน์ 2019
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.27 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
248
วันมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.32 น./อ่าน 987)
ข่าวกิจกรรม
249
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 12.40 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
250
กิจกรรมสุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 11.21 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
251
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(ป.4-ป.6)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.54 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
252
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง(ป.1-ป.3)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.51 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
253
กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทยโรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.36 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
254
เตรียมความพร้อมลูกเสือสำรอง(ปฐมวัย)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
255
โครงการค่ายพุทธบุตรปฐมวัย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.22 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
256
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.02 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
257
ปรับปรุงสระน้ำหน้าโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.59 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
258
ฮักนะอนุบาลเซราะแอง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.45 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
259
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
260
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 249)
ข่าวประชาสัมพันธ์
261
ห้องเรียน DLIT คืออะไร?
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.59 น./อ่าน 927)
ข่าวประชาสัมพันธ์
262
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 13.50 น./อ่าน 330)
ข่าวประชาสัมพันธ์