ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมตัดผมฟรีให้กับนักเรียน
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 20.31 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
2
ค่าย "เรียนรู้ พัฒนา ทักษะภาษาไทย" ประจำปี 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 13.45 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 11.24 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.40 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
5
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
6
ทำบุญฟังธรรมในวันสารทไทย
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.50 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
7
งานเกษียณอายุราชการ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.22 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
8
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.37 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.30 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.18 น./อ่าน 4)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 20.58 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 2563
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.41 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
ปูชนียะ กสิณาลัย ร้อยดวงใจมุทิตา กลุ่มบ้านด่าน ๑
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.36 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
เกษียณอายุราชการ 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.28 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
15
VTR. นำเสนอการจัดการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.25 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “วงจรปิด”
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.21 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.31 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บรรยากาศการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 20.30 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
20
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 16.55 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย" (ในสถานการณ์ COVID19)
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.57 น./อ่าน 21)
25
6 ช่องทางการรับชม DLTV
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.55 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
โครงการปรับปรุงระบบทัศนูปกรณ์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 22.49 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 14.04 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
28
กล่าวอำลานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 11.23 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
29
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.43 น./อ่าน 2894)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ขอเชิญครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.18 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.12 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
32
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.47 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.31 น./อ่าน 622)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.46 น./อ่าน 381)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.42 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.36 น./อ่าน 16)
38
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 เมษายน 2563 13.15 น./อ่าน 3696)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน"
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.20 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน" โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.12 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
41
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 18.00 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
42
การประชุมทางไกล"ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.33 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ร่วมเคารพศพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชัย ชิดชอบ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.13 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
44
การอบรมฝึกทักษะการตัดผมชาย-หญิง
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.33 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
45
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 618)
ข่าวกิจกรรม
46
ประเมินครูผู้ช่วย นายจักรี นันทพันธ์, นางสาวดวงเนตร ขุขันธ์เขต
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
47
ประเมินครูผู้ช่วย นายวุฒิไกร ชัยปัญญา, นางสาวสุดารัตน์ ยาเคน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น./อ่าน 60)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
48
คณะครูนักเรียน รร.อนุบาลบ้านด่านฟ้อนรำในงานเทศน์มหาชาติ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.32 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 2
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 1
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.17 น./อ่าน 65)
วีดีทัศน์จาก Youtube
51
เพลง : นี่คือ "บุรีรัมย์"
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.06 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
เพลงประจำจังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 154)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-ป.6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.25 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.12 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
ขอขอบคุณ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 21.05 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
การจัดสอบโอเน็ต ป.6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 13.03 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
57
ความสามารถพิเศษ : โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์ | 26-01-63 | ตะลอนข่าว
(วันที่ 27 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 43)
วีดีทัศน์จาก Youtube
58
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มบ้านด่าน1)
(วันที่ 27 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.33 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
รางวัลงานวันครูอำเภอบ้านด่าน 2563
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.07 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
61
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 24 มกราคม 2563 18.09 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
62
ขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ลูกๆ เขียวขาววันเด็กแห่งชาติ 2563 ครับ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 117)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.40 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
64
ขอเชิญร่วมบริจาคในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 11.55 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ขอขอบคุณมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมมอบของขวัญวันเด็ก 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4-5
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.42 น./อ่าน 642)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 471)
ข่าวกิจกรรม
68
คำขวัญวันครู 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.52 น./อ่าน 464)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.39 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.54 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 23.31 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN FOR CHILD 2019
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 22.40 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.37 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
74
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.16 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
75
ผู้อำนวยการร่วมส่งกำลังใจสู่ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 21.49 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
ตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 19.51 น./อ่าน 94)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
77
โรงเรียนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ระดับ ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.42 น./อ่าน 144)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
78
ประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.30 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
79
รางวัลวันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.18 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
80
ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.53 น./อ่าน 81)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
81
ตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่ 44 รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.14 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
82
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 12.28 น./อ่าน 1105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสี "ดอกบัวเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.30 น./อ่าน 10)
85
ขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09.39 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
ปฏิทินการแข่งขันฯ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562)
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 446)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 08.42 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
88
ขอขอบคุณคุณตาสมพร ชะลุนรัมย์ บ้านสองห้องและครอบครัว
(วันที่ 26 ตุลาคม 2562 16.13 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
ผลการประกวดกิจกรรมวันแม่ 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 89)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
90
วันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 15.32 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
91
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 14.23 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
92
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2562 19.27 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
ฟัอนอวยพร เกษียณคุณครูเสริม เจริญศิริ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 10.25 น./อ่าน 118)
วีดีทัศน์จาก Youtube
94
เกษียณ คุณครูเสริม เจริญศิริ 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.13 น./อ่าน 67)
วีดีทัศน์จาก Youtube
95
รางวัลภาพยนต์สั้นรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(วันที่ 28 กันยายน 2562 17.36 น./อ่าน 255)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
96
กีฬาเก่งเขียวขาว เมืองแปะเกมส์ 2562
(วันที่ 28 กันยายน 2562 16.59 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
97
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 27 กันยายน 2562 11.18 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.53 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
99
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่อง "การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น"
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมดูดไม่ดูดวันนี้ Play-based Learning
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
101
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดต้นไม้
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.23 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
บริษัทสร้างการดี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.24 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
103
หนังสั้น "โตไปไม่โกง"
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 48)
วีดีทัศน์จาก Youtube
104
ขอขอบพระคุณคุณตาริด และคุณยายบุญมี รสหอม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 17.39 น./อ่าน 211)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
การประชุมทางไกล เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
การประชุมทางไกล เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
ขอขอบคุณคุณตาเลนเป็นอย่างสูง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
108
การประชุมทางไกล เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลรางวัลคุรุสภา ปี 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
การประชุมทางไกล เรื่องการประเมินวิทยฐานะ สพป.บุรีรัมย์ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
110
ขอขอบพระคุณ คิงส์ยนต์และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
111
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มาบริการตัดผมฟรี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
112
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
113
ผสมพันธ์ุวัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 526)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
รื้อแผ่นฟรอยด์ที่ขาดชำรุด
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.49 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
ลีลาการหาเสียงของสภานักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.31 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.13 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
117
คนเก่ง คนดี ศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.05 น./อ่าน 189)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
118
กิจกรรมไหว้ครู 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
120
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.39 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
121
ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
122
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.26 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
123
พิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.13 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
124
กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 11.45 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
125
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
127
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.36 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
128
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.33 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
129
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.10 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
130
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
131
การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 09.55 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
132
สมาชิกใหม่เขียวขาว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
รวมภาพสถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.56 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
134
ซ่อมหลังคาห้องสมุด
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.37 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.31 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
รวมภาพกิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.26 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
137
เตรียมงาน ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
138
ทำเนียบมุทิตาเขียวขาว
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 13.05 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.57 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
140
ผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 06.46 น./อ่าน 276)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
141
สถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 20.58 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
Open House anubanbandan 2019 สู่ค่ายวิชาการหรรษา
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 14.59 น./อ่าน 404)
ข่าวกิจกรรม
143
การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2562 11.05 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 16.48 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
สวนสัตว์ KORAT ZOO
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.47 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
146
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.26 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
147
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
148
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.2 และ ป.4)
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.34 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
149
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
150
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 17.17 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
151
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ฯให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบติดตามผลการผลิตน้ำสะอาด
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.51 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
152
ผู้อำนวยการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.37 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
153
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.5)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.14 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
154
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
155
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ(ผอ.) ป้ายแดง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 321)
ข่าวประชาสัมพันธ์
156
แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.38 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
157
วิเคราะห์ข้อสอบ NT
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 349)
วีดีทัศน์จาก Youtube
158
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บริการตัดผมฟรีทำความดีถวายพ่อหลวง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.13 น./อ่าน 28)
วีดีทัศน์จาก Youtube
159
ทุกเช้าเขียว-ขาว เราช่วยกัน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 13.52 น./อ่าน 28)
วีดีทัศน์จาก Youtube
160
เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1.
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 14.43 น./อ่าน 1275)
วีดีทัศน์จาก Youtube
161
"ยายชู "สู้เพื่อปากท้องของครอบครัวและเพื่อจะเอาทุนไปเป็นทุนการศึกษา | เกมต่อชีวิต | 17-11-61 | 3/3
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.22 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
162
ภาพยนต์สั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
163
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสอบ RT ป.1
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.14 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
164
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube
165
VTR ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
166
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.06 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
167
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน v.2
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.03 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
168
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 10.56 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
169
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย)
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 15.13 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
170
ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 11.15 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
171
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 346)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
172
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 14.11 น./อ่าน 465)
ข่าวกิจกรรม
173
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 2
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 520)
ข่าวกิจกรรม
174
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17.23 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 16.37 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
176
สนามสอบ N-net
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.48 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
177
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.13 น./อ่าน 704)
ข่าวกิจกรรม
178
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.46 น./อ่าน 281)
ข่าวประชาสัมพันธ์
179
เก็บตกวันวาเลนไทน์ 2019
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.27 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
180
วันมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.32 น./อ่าน 982)
ข่าวกิจกรรม
181
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 12.40 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมสุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 11.21 น./อ่าน 422)
ข่าวกิจกรรม
183
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(ป.4-ป.6)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.54 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
184
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง(ป.1-ป.3)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.51 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
185
กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทยโรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.36 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
186
เตรียมความพร้อมลูกเสือสำรอง(ปฐมวัย)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
187
โครงการค่ายพุทธบุตรปฐมวัย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.22 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
188
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.02 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
189
ปรับปรุงสระน้ำหน้าโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.59 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
190
ฮักนะอนุบาลเซราะแอง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.45 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
191
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
192
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
193
ห้องเรียน DLIT คืออะไร?
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.59 น./อ่าน 888)
ข่าวประชาสัมพันธ์
194
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 13.50 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์