ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.31 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บรรยากาศการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 20.30 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 16.55 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
6 ช่องทางการรับชม DLTV
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.55 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โครงการปรับปรุงระบบทัศนูปกรณ์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 22.49 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 14.04 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
10
กล่าวอำลานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 11.23 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
11
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.43 น./อ่าน 2751)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ขอเชิญครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.18 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.12 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.47 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.31 น./อ่าน 575)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.46 น./อ่าน 356)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.42 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 เมษายน 2563 13.15 น./อ่าน 3591)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน"
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.20 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน" โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.12 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 18.00 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
23
การประชุมทางไกล"ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.33 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ร่วมเคารพศพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชัย ชิดชอบ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.13 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
25
การอบรมฝึกทักษะการตัดผมชาย-หญิง
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.33 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
26
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 447)
ข่าวกิจกรรม
27
ประเมินครูผู้ช่วย นายจักรี นันทพันธ์, นางสาวดวงเนตร ขุขันธ์เขต
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
28
ประเมินครูผู้ช่วย นายวุฒิไกร ชัยปัญญา, นางสาวสุดารัตน์ ยาเคน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
29
คณะครูนักเรียน รร.อนุบาลบ้านด่านฟ้อนรำในงานเทศน์มหาชาติ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.32 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
30
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 2
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
31
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 1
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.17 น./อ่าน 50)
วีดีทัศน์จาก Youtube
32
เพลง : นี่คือ "บุรีรัมย์"
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.06 น./อ่าน 38)
วีดีทัศน์จาก Youtube
33
เพลงประจำจังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 70)
วีดีทัศน์จาก Youtube
34
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-ป.6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.25 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.12 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
ขอขอบคุณ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 21.05 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
การจัดสอบโอเน็ต ป.6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 13.03 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
38
ความสามารถพิเศษ : โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์ | 26-01-63 | ตะลอนข่าว
(วันที่ 27 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
39
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มบ้านด่าน1)
(วันที่ 27 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.33 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
รางวัลงานวันครูอำเภอบ้านด่าน 2563
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.07 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
42
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 24 มกราคม 2563 18.09 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
43
ขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ลูกๆ เขียวขาววันเด็กแห่งชาติ 2563 ครับ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.40 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
45
ขอเชิญร่วมบริจาคในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 11.55 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ขอขอบคุณมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมมอบของขวัญวันเด็ก 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4-5
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.42 น./อ่าน 627)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 462)
ข่าวกิจกรรม
49
คำขวัญวันครู 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.52 น./อ่าน 360)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.39 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.54 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 23.31 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN FOR CHILD 2019
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 22.40 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.37 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
55
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.16 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
56
ผู้อำนวยการร่วมส่งกำลังใจสู่ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 21.49 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
ตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 19.51 น./อ่าน 88)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
58
โรงเรียนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ระดับ ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.42 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
59
ประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.30 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
60
รางวัลวันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.18 น./อ่าน 87)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
61
ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.53 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
62
ตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่ 44 รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.14 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
63
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 12.28 น./อ่าน 548)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09.39 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
ปฏิทินการแข่งขันฯ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562)
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 384)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 08.42 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
68
ขอขอบคุณคุณตาสมพร ชะลุนรัมย์ บ้านสองห้องและครอบครัว
(วันที่ 26 ตุลาคม 2562 16.13 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
ผลการประกวดกิจกรรมวันแม่ 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 65)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
70
วันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 15.32 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
71
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 14.23 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
72
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2562 19.27 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
ฟัอนอวยพร เกษียณคุณครูเสริม เจริญศิริ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 10.25 น./อ่าน 88)
วีดีทัศน์จาก Youtube
74
เกษียณ คุณครูเสริม เจริญศิริ 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.13 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
75
รางวัลภาพยนต์สั้นรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(วันที่ 28 กันยายน 2562 17.36 น./อ่าน 239)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
76
กีฬาเก่งเขียวขาว เมืองแปะเกมส์ 2562
(วันที่ 28 กันยายน 2562 16.59 น./อ่าน 65)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
77
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 27 กันยายน 2562 11.18 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.53 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
79
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่อง "การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น"
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมดูดไม่ดูดวันนี้ Play-based Learning
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
81
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดต้นไม้
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.23 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
บริษัทสร้างการดี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.24 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
83
หนังสั้น "โตไปไม่โกง"
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
84
ขอขอบพระคุณคุณตาริด และคุณยายบุญมี รสหอม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 17.39 น./อ่าน 193)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
การประชุมทางไกล เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
การประชุมทางไกล เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ขอขอบคุณคุณตาเลนเป็นอย่างสูง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
การประชุมทางไกล เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลรางวัลคุรุสภา ปี 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
การประชุมทางไกล เรื่องการประเมินวิทยฐานะ สพป.บุรีรัมย์ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
ขอขอบพระคุณ คิงส์ยนต์และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มาบริการตัดผมฟรี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
92
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
93
ผสมพันธ์ุวัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 421)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
รื้อแผ่นฟรอยด์ที่ขาดชำรุด
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.49 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
ลีลาการหาเสียงของสภานักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.31 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.13 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
97
คนเก่ง คนดี ศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.05 น./อ่าน 167)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
98
กิจกรรมไหว้ครู 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
100
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.39 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
101
ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
102
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.26 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
103
พิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.13 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 11.45 น./อ่าน 28)
วีดีทัศน์จาก Youtube
105
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
107
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.36 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
108
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.33 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
109
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.10 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
110
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
111
การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 09.55 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
112
สมาชิกใหม่เขียวขาว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
รวมภาพสถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.56 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
114
ซ่อมหลังคาห้องสมุด
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.37 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.31 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
รวมภาพกิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.26 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
117
เตรียมงาน ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
118
ทำเนียบมุทิตาเขียวขาว
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 13.05 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.57 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
120
ผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 06.46 น./อ่าน 244)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
121
สถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 20.58 น./อ่าน 189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
Open House anubanbandan 2019 สู่ค่ายวิชาการหรรษา
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 14.59 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
123
การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2562 11.05 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 16.48 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
สวนสัตว์ KORAT ZOO
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.47 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
126
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.26 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
127
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
128
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.2 และ ป.4)
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.34 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
129
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
130
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 17.17 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
131
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ฯให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบติดตามผลการผลิตน้ำสะอาด
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.51 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
132
ผู้อำนวยการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.37 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
133
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.5)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.14 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
134
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
135
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ(ผอ.) ป้ายแดง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 291)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.38 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
วิเคราะห์ข้อสอบ NT
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 295)
วีดีทัศน์จาก Youtube
138
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บริการตัดผมฟรีทำความดีถวายพ่อหลวง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.13 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
139
ทุกเช้าเขียว-ขาว เราช่วยกัน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 13.52 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
140
เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1.
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 14.43 น./อ่าน 1173)
วีดีทัศน์จาก Youtube
141
"ยายชู "สู้เพื่อปากท้องของครอบครัวและเพื่อจะเอาทุนไปเป็นทุนการศึกษา | เกมต่อชีวิต | 17-11-61 | 3/3
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.22 น./อ่าน 32)
วีดีทัศน์จาก Youtube
142
ภาพยนต์สั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
143
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสอบ RT ป.1
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.14 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
144
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
145
VTR ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
146
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.06 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
147
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน v.2
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.03 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
148
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน v.1
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 12.54 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
149
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 10.56 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
150
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย)
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 15.13 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
151
ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 11.15 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
152
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 342)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
153
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 14.11 น./อ่าน 461)
ข่าวกิจกรรม
154
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 2
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 516)
ข่าวกิจกรรม
155
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17.23 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
156
คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 16.37 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
157
สนามสอบ N-net
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.48 น./อ่าน 506)
ข่าวกิจกรรม
158
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.13 น./อ่าน 703)
ข่าวกิจกรรม
159
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.46 น./อ่าน 255)
ข่าวประชาสัมพันธ์
160
เก็บตกวันวาเลนไทน์ 2019
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.27 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
161
วันมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.32 น./อ่าน 980)
ข่าวกิจกรรม
162
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 12.40 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
163
กิจกรรมสุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 11.21 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
164
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(ป.4-ป.6)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.54 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
165
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง(ป.1-ป.3)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.51 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
166
กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทยโรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.36 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
167
เตรียมความพร้อมลูกเสือสำรอง(ปฐมวัย)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
168
โครงการค่ายพุทธบุตรปฐมวัย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.22 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
169
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.02 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
170
ปรับปรุงสระน้ำหน้าโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.59 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
171
ฮักนะอนุบาลเซราะแอง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.45 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
172
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
173
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
174
ห้องเรียน DLIT คืออะไร?
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.59 น./อ่าน 860)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 13.50 น./อ่าน 306)
ข่าวประชาสัมพันธ์