ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 232 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอขอบคุณคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 07.09 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี...กรมพลศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 06.50 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
สอบธรรมศึกษา ปี 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 06.43 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
เสภากองบุญเพื่อการศึกษา รร.อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 12.19 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
ร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านโคกวัด อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 23.06 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
6
วันถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 22.21 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชาสัมพันธ์กองบุญเพื่อการศึกษา รร.อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 21.35 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีศรัทธาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 10.52 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง-สามัญ ระดับชั้น ป1.-ป.6
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 16.16 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
10
นิเทศก์ ติดตามการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Master Teacher)
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 15.50 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
11
การประชุมออนไลน์โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 15.27 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
12
นิเทศก์ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 14.29 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นปฐมวัย
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 11.31 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
14
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีศรัทธาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 10.49 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 10.25 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การประชุมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน (MOU)
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
17
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 08.49 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
18
แจ้งกำหนดวันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง-สามัญ ป.1-6 (พฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 2564)
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 14.02 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
รับเกียรติบัตร "โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น" และนิเทศก์นักศึกษาฯ ครั้งที่สาม
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 12.29 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
20
ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ "Zero Weste School"
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 05.52 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
21
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 05.21 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
22
ขัดพระ ฝึกหัดขัดประตใจ
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 12.33 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
23
กิจกรรมวันแม่ 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 12.28 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
24
พิธียกฉัตรพระพุทธมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 12.18 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
25
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน(COVID19)
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 11.53 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
26
พิธียกฉัตรพระพุทธมิ่งมงคล
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 05.19 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันคริสมาสต์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 16.31 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
28
ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ (สพป.บร.3)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 09.23 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๑๗
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 08.26 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
30
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ และการทำวิจัยในชั้นเรียน
(วันที่ 20 มกราคม 2564 22.22 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
31
วัดบ้านด่าน มอบเงินทุนการศึกษา 20,000 บาท
(วันที่ 20 มกราคม 2564 13.57 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
32
กีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน "ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 17"
(วันที่ 08 มกราคม 2564 21.00 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
33
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 08 มกราคม 2564 19.15 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 14.02 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
35
การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์(ทำทันที)
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 11.17 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
36
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 11.42 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.34 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ร.9
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 15.06 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมตัดผมฟรีให้กับนักเรียน
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 20.31 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
40
ค่าย "เรียนรู้ พัฒนา ทักษะภาษาไทย" ประจำปี 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 13.45 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
41
การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาและอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 11.24 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.40 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
43
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
44
ทำบุญฟังธรรมในวันสารทไทย
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.50 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
45
งานเกษียณอายุราชการ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 09.22 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
46
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.37 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.30 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.18 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 20.58 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
50
พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 2563
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.41 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
51
ปูชนียะ กสิณาลัย ร้อยดวงใจมุทิตา กลุ่มบ้านด่าน ๑
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.36 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
เกษียณอายุราชการ 2563 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.28 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
VTR. นำเสนอการจัดการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.25 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
54
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “วงจรปิด”
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.21 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
55
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 14.31 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บรรยากาศการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 20.30 น./อ่าน 87)
วีดีทัศน์จาก Youtube
58
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2563 16.55 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย"
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย" (ในสถานการณ์ COVID19)
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.57 น./อ่าน 33)
63
6 ช่องทางการรับชม DLTV
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 22.55 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
โครงการปรับปรุงระบบทัศนูปกรณ์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 22.49 น./อ่าน 380)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 14.04 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
66
กล่าวอำลานักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 11.23 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
67
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.43 น./อ่าน 3106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ขอเชิญครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.18 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 15.12 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube
70
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.47 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 เมษายน 2563 17.31 น./อ่าน 686)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 121)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 10.46 น./อ่าน 421)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.42 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
**แจ้งส่งข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครออนไลน์**
(วันที่ 25 เมษายน 2563 21.36 น./อ่าน 30)
76
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 เมษายน 2563 13.15 น./อ่าน 3776)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน"
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.20 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ขอเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่ากองดิน" โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 04 เมษายน 2563 20.12 น./อ่าน 33)
วีดีทัศน์จาก Youtube
79
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 18.00 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
80
การประชุมทางไกล"ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 16.33 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
ร่วมเคารพศพและฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชัย ชิดชอบ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.13 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
82
การอบรมฝึกทักษะการตัดผมชาย-หญิง
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.33 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
83
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 657)
ข่าวกิจกรรม
84
ประเมินครูผู้ช่วย นายจักรี นันทพันธ์, นางสาวดวงเนตร ขุขันธ์เขต
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น./อ่าน 105)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
85
ประเมินครูผู้ช่วย นายวุฒิไกร ชัยปัญญา, นางสาวสุดารัตน์ ยาเคน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
86
คณะครูนักเรียน รร.อนุบาลบ้านด่านฟ้อนรำในงานเทศน์มหาชาติ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.32 น./อ่าน 59)
วีดีทัศน์จาก Youtube
87
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 2
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 69)
วีดีทัศน์จาก Youtube
88
การแสดงเต้นงานวันเด็กแห่งชาติบ้านโคกวัด #ชุดที่ 1
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 09.17 น./อ่าน 86)
วีดีทัศน์จาก Youtube
89
เพลง : นี่คือ "บุรีรัมย์"
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.06 น./อ่าน 123)
วีดีทัศน์จาก Youtube
90
เพลงประจำจังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 12.01 น./อ่าน 487)
วีดีทัศน์จาก Youtube
91
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ป.5-ป.6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.25 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 14.12 น./อ่าน 128)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
ขอขอบคุณ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 21.05 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
การจัดสอบโอเน็ต ป.6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 13.03 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
95
ความสามารถพิเศษ : โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์ | 26-01-63 | ตะลอนข่าว
(วันที่ 27 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 57)
วีดีทัศน์จาก Youtube
96
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มบ้านด่าน1)
(วันที่ 27 มกราคม 2563 09.21 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.33 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
รางวัลงานวันครูอำเภอบ้านด่าน 2563
(วันที่ 27 มกราคม 2563 00.07 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
99
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 24 มกราคม 2563 18.09 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
100
ขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ลูกๆ เขียวขาววันเด็กแห่งชาติ 2563 ครับ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 137)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.40 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
102
ขอเชิญร่วมบริจาคในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 11.55 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
ขอขอบคุณมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมมอบของขวัญวันเด็ก 2563
(วันที่ 07 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4-5
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.42 น./อ่าน 671)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 06 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 496)
ข่าวกิจกรรม
106
คำขวัญวันครู 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.52 น./อ่าน 794)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 08.39 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.54 น./อ่าน 802)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
ศึกษาดูงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 23.31 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN FOR CHILD 2019
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 22.40 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.37 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
112
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 21.16 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
113
ผู้อำนวยการร่วมส่งกำลังใจสู่ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 21.49 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
ตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 19.51 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
115
โรงเรียนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ระดับ ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.42 น./อ่าน 166)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
116
ประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.30 น./อ่าน 112)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
117
รางวัลวันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.18 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
118
ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.53 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
119
ตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่ 44 รายการ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 16.14 น./อ่าน 75)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
120
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 12.28 น./อ่าน 4613)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.40 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสี "ดอกบัวเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.30 น./อ่าน 20)
123
ขอขอบคุณมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09.39 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
124
ปฏิทินการแข่งขันฯ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562)
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 568)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
กิจกรรมวันปิยมหาราช 2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 08.42 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
126
ขอขอบคุณคุณตาสมพร ชะลุนรัมย์ บ้านสองห้องและครอบครัว
(วันที่ 26 ตุลาคม 2562 16.13 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
127
ผลการประกวดกิจกรรมวันแม่ 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 118)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
128
วันครูอำเภอบ้านด่าน 2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 15.32 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
129
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
(วันที่ 06 ตุลาคม 2562 14.23 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
130
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2562 19.27 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
131
ฟัอนอวยพร เกษียณคุณครูเสริม เจริญศิริ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 10.25 น./อ่าน 192)
วีดีทัศน์จาก Youtube
132
เกษียณ คุณครูเสริม เจริญศิริ 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.13 น./อ่าน 84)
วีดีทัศน์จาก Youtube
133
รางวัลภาพยนต์สั้นรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(วันที่ 28 กันยายน 2562 17.36 น./อ่าน 276)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
134
กีฬาเก่งเขียวขาว เมืองแปะเกมส์ 2562
(วันที่ 28 กันยายน 2562 16.59 น./อ่าน 88)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
135
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 27 กันยายน 2562 11.18 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ กับ สพป.บร.1 (MOU)
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.53 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
137
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่อง "การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น"
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
138
กิจกรรมดูดไม่ดูดวันนี้ Play-based Learning
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.16 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
139
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดต้นไม้
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.23 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
140
บริษัทสร้างการดี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.24 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
141
หนังสั้น "โตไปไม่โกง"
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 55)
วีดีทัศน์จาก Youtube
142
ขอขอบพระคุณคุณตาริด และคุณยายบุญมี รสหอม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 17.39 น./อ่าน 244)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
143
การประชุมทางไกล เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.59 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
การประชุมทางไกล เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
ขอขอบคุณคุณตาเลนเป็นอย่างสูง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
146
การประชุมทางไกล เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลรางวัลคุรุสภา ปี 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
147
การประชุมทางไกล เรื่องการประเมินวิทยฐานะ สพป.บุรีรัมย์ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
ขอขอบพระคุณ คิงส์ยนต์และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.21 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
149
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มาบริการตัดผมฟรี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
150
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 367)
ข่าวกิจกรรม
151
ผสมพันธ์ุวัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 816)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
รื้อแผ่นฟรอยด์ที่ขาดชำรุด
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.49 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
ลีลาการหาเสียงของสภานักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.31 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.13 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
155
คนเก่ง คนดี ศรีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.05 น./อ่าน 230)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
156
กิจกรรมไหว้ครู 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
158
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.39 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
159
ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
160
กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.26 น./อ่าน 59)
วีดีทัศน์จาก Youtube
161
พิธีทำบุญครบรอบ 80 ปี ฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.13 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 11.45 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
163
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
164
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
165
มุทิตาจิต คุณครูยานี บุญประสิทธิ์
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.36 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
166
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.33 น./อ่าน 34)
วีดีทัศน์จาก Youtube
167
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.10 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
168
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (PLC)
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.55 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
169
การดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 09.55 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
170
สมาชิกใหม่เขียวขาว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
171
รวมภาพสถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.56 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
172
ซ่อมหลังคาห้องสมุด
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.37 น./อ่าน 129)
ข่าวประชาสัมพันธ์
173
ติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติม
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 14.31 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
174
รวมภาพกิจกรรม ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.26 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
175
เตรียมงาน ผอ.เขต พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
176
ทำเนียบมุทิตาเขียวขาว
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 13.05 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
177
กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.57 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
178
ผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 06.46 น./อ่าน 317)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
179
สถานที่พักนักกีฬาซอฟท์เทนนิส
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 20.58 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
180
Open House anubanbandan 2019 สู่ค่ายวิชาการหรรษา
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 14.59 น./อ่าน 413)
ข่าวกิจกรรม
181
การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการวัดผลประเมินผลการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2562 11.05 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
182
ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 16.48 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
183
สวนสัตว์ KORAT ZOO
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.47 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
184
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 15.26 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
185
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
186
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.2 และ ป.4)
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.34 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
187
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
188
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 17.17 น./อ่าน 399)
ข่าวกิจกรรม
189
เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ฯให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบติดตามผลการผลิตน้ำสะอาด
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.51 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
190
ผู้อำนวยการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.37 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
191
โครงการ "ทักษะเบื้องต้นเมื่อพบผู้จมน้ำ" (ป.5)
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.14 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
192
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 16.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
193
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ(ผอ.) ป้ายแดง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 461)
ข่าวประชาสัมพันธ์
194
แนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 15.38 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
วิเคราะห์ข้อสอบ NT
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.18 น./อ่าน 408)
วีดีทัศน์จาก Youtube
196
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บริการตัดผมฟรีทำความดีถวายพ่อหลวง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 14.13 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
197
ทุกเช้าเขียว-ขาว เราช่วยกัน
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 13.52 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
198
เพลง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล v1.
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 14.43 น./อ่าน 1390)
วีดีทัศน์จาก Youtube
199
"ยายชู "สู้เพื่อปากท้องของครอบครัวและเพื่อจะเอาทุนไปเป็นทุนการศึกษา | เกมต่อชีวิต | 17-11-61 | 3/3
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.22 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
200
ภาพยนต์สั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 27)
วีดีทัศน์จาก Youtube
201
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสอบ RT ป.1
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.14 น./อ่าน 33)
วีดีทัศน์จาก Youtube
202
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ บุรีรัมย์
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 52)
วีดีทัศน์จาก Youtube
203
VTR ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
204
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อนุบาลบ้านด่าน
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.06 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
205
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน v.2
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 13.03 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
206
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 10.56 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
207
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย)
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 15.13 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
208
ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 11.15 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
209
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 353)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
210
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 3
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 14.11 น./อ่าน 470)
ข่าวกิจกรรม
211
ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ชั้นอนุบาล 2
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 523)
ข่าวกิจกรรม
212
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17.23 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
213
คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 16.37 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
214
สนามสอบ N-net
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.48 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
215
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.13 น./อ่าน 705)
ข่าวกิจกรรม
216
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.46 น./อ่าน 354)
ข่าวประชาสัมพันธ์
217
เก็บตกวันวาเลนไทน์ 2019
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 15.27 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
218
วันมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.32 น./อ่าน 985)
ข่าวกิจกรรม
219
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 12.40 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
220
กิจกรรมสุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 11.21 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
221
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี(ป.4-ป.6)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.54 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
222
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง(ป.1-ป.3)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.51 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
223
กรรมการตัดสินการคัดลายมือสื่อภาษาไทยโรงเรียนเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.36 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
224
เตรียมความพร้อมลูกเสือสำรอง(ปฐมวัย)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
225
โครงการค่ายพุทธบุตรปฐมวัย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.22 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
226
การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.02 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
227
ปรับปรุงสระน้ำหน้าโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.59 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
228
ฮักนะอนุบาลเซราะแอง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 21.45 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
229
โครงการสนามจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
230
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
231
ห้องเรียน DLIT คืออะไร?
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.59 น./อ่าน 906)
ข่าวประชาสัมพันธ์
232
จุดที่ควรระวังอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 13.50 น./อ่าน 323)
ข่าวประชาสัมพันธ์