ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนนางรองพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มีนาคม 2561 14.21 น./อ่าน 892)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เปิดเรียน ภาคการศึกษา 2/2560
(วันที่ 22 ตุลาคม 2560 23.24 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 15.43 น./อ่าน 1945)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 มีนาคม 2560 21.18 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประชุมทางไกล การคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะ 2
(วันที่ 01 มีนาคม 2560 10.30 น./อ่าน 323)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
วันวานยังหวานอยู่
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 12.31 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 11.13 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สสวท. เปิดหลักสูตร STEM ภาคเรียนที่ 2 แล้ววันนี้ (อบรมออนไลน์ฟรี!)
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560 14.06 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เชิญรับชมรายการ "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560"
(วันที่ 31 มกราคม 2560 15.23 น./อ่าน 637)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ดีทัศน์รับคณะกรรมการติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 09.04 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2559
(วันที่ 27 ตุลาคม 2559 05.41 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/59
(วันที่ 24 กันยายน 2559 10.32 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 21 กันยายน 2559 13.25 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
CAI วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูกษิดิศ
(วันที่ 05 กันยายน 2559 10.05 น./อ่าน 373)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ วิชาภาษาไทย โดยครูธนากร
(วันที่ 02 กันยายน 2559 13.51 น./อ่าน 4315)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
วีดีทัศน์รับคณะกรรมการติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 15.54 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 09.39 น./อ่าน 392)
ข่าวกิจกรรม
18
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 09.13 น./อ่าน 370)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
รับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2559 10.38 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
รับสมัครนักเรียนรับนักเรียนปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 21.07 น./อ่าน 460)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ดูผลการเรียนออนไลน์
(วันที่ 02 มีนาคม 2559 15.56 น./อ่าน 974)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน
(วันที่ 13 มกราคม 2559 09.35 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ข่าวประกาศจาก สทศ.
(วันที่ 05 มกราคม 2559 09.26 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 23 กันยายน 2558 14.52 น./อ่าน 447)
ข่าวกิจกรรม
25
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015"
(วันที่ 02 มิถุนายน 2558 13.10 น./อ่าน 230)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
(วันที่ 31 มีนาคม 2558 10.31 น./อ่าน 382)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศผลสอบจัดห้องเรียน ม.1และ ม.4
(วันที่ 31 มีนาคม 2558 10.17 น./อ่าน 739)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 12.57 น./อ่าน 2072)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 10.53 น./อ่าน 331)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
NRP school presentation VTR
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 19.33 น./อ่าน 696)
ข่าวกิจกรรม
31
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 11.33 น./อ่าน 590)
ข่าวกิจกรรม