ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนละหานทรายวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
งานแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนละหานทรายวิทยา วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 16.44 น./อ่าน 1088)
ข่าวกิจกรรม
3
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผลงาน นางดวงพร ปิ่นแก้ว
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 10.14 น./อ่าน 3750)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
วีดีโอดังที่เป็นข่าว ในอดีต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 17.20 น./อ่าน 454)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยาร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 16.41 น./อ่าน 381)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
สอบกลางภาคเรียน 1 วันที่ 16-17-18 กรกฎาคม 2556
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 16.40 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า วันที่ 8-9-10 กรกฎาคม 2556
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 16.35 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมค่ายพุทธบุตร วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 16.21 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม