ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสะแกพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบเกียรติบัตรเเละรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 19.50 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
2
รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 16.02 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนสะแกพิทยาคม
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 15.27 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมตัวแทนศิษย์เก่า
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 15.20 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 15.12 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 14.24 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
ชมสด ‼️‼️ การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID
(วันที่ 15 มกราคม 2564 20.49 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สารสนเทศ
(วันที่ 13 มกราคม 2564 10.09 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
มอบเกียรติบัตรครูดีของแผ่นดิน
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 23.18 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
10
ฺBIG Cleaning
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 23.12 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
11
สวัสดีคุณครู 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 22.55 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
12
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวันพ่อแห่งชาติ 5
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 22.32 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
13
ต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้วสะแกพิทยาคม
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 22.28 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
14
วารสาร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 22.02 น./อ่าน 21)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 21.47 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 11.03 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
พิธีปิด การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 10.50 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
18
ต้อนรับท่านผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ท่าน ผอ.ดร.ศักดิ์ดา คำโส
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 10.40 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนสะแกพิทยาคม ผ่านเกณฑ์การปประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 14.53 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 20.07 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
21
ศึกษาดูงานในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาส่วนท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กันยายน 2563 00.46 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมเพศศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 00.41 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
(วันที่ 15 กันยายน 2563 00.34 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 00.18 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กันยายน 2563 00.01 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 23.53 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีไหว้ครู 2563
(วันที่ 14 กันยายน 2563 23.40 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
28
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก สพม.32
(วันที่ 14 กันยายน 2563 23.33 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
29
บรรยากาศวันแรกของการเปิดเทอมโรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม.32
(วันที่ 14 กันยายน 2563 23.24 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
30
"สวัสดีคุณครู"
(วันที่ 14 กันยายน 2563 23.14 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนสะแกพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 14 กันยายน 2563 23.04 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
32
เตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครองและเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กันยายน 2563 22.56 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
33
พิธีปัจฉิมโรงเรียนสะแกพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 กันยายน 2563 22.35 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
34
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนสะแกพิทยาคม
(วันที่ 14 กันยายน 2563 22.14 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
35
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชางาน งานศิลปะหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษเกษ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 22.12 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 21.55 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
37
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.37 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O8 Q&A
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.25 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O9 Social Network
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.24 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O10 แผนดำเนินงานประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.2563)
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.23 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานผลปี งบประมาณ 2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รายงานผลปี งบประมาณ 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.24 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O17 E Service (สอบถาม O-net รายบุคคล ) (สอบถาม NT รายบุคคล) (โปรแกรม AMSS)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.45 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แผนการใช้จ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ.2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.44 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.42 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานผลปี 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.41 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.40 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปี งบประมาณ 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (นโยบายที่บังคับใช้ พ.ศ.2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.43 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.42 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.17 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.58 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ 2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.53 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O40 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี งบประมาณ 2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.52 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีการศึกษา (ปี งบประมาณ 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.50 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.49 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.47 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 ธันวาคม 2562 10.35 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
80
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 20.44 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
81
เมล่อนสวนสะแกพิทยาคม
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 17.40 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 16.05 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรม Open House มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 15.32 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 15.24 น./อ่าน 68)
85
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 15.14 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
86
ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสะแกพิทยาคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 14.57 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
87
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียน (S-BIRD)
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 13.53 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
88
โครงการจัดตั้งกองทุน ธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียน และกองทุนธุรกิจนักเรียน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 13.40 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
89
โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 13.33 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
90
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 13.21 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
91
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 13.10 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.55 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
93
รับการประเมินจาก อกตปน. ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.48 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
94
โครงการเข้าค่ายอบรมศีลธรรม "วิถีพุทธ วิถีไท"
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.34 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
95
กีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ ณ เทศบาลตำบลสะแก
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.30 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
96
กีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ. ณ เทศบาลตำบลสะแก
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.30 น./อ่าน 12)
97
กีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ. ณ เทศบาลตำบลสะแก
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.30 น./อ่าน 12)
98
กีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ. ณ เทศบาลตำบลสะแก
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.28 น./อ่าน 6)
99
กีฬาสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐ. ณ เทศบาลตำบลสะแก
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 12.22 น./อ่าน 9)
100
ค่ำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน-ผู้ตัดสินกีฬานักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.34 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
ค่ำสั่งเเต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันทำการ วันหยุดราชการ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.17 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬาสีภายใน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.06 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เเละวันภาษาไทยเเห่งชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.03 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 23.52 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาประจำคณะสี
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 23.44 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 23.25 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
วันคลัายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.43 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 22.30 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
109
สวัสดีคุณครู 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.47 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
110
กีฬาพะยอมเกมส์ 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.20 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
111
โครงการพัฒนาคุณภาพเเละรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.15 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม