ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.57 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.55 น./อ่าน 7)
3
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.52 น./อ่าน 1)
4
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.48 น./อ่าน 7)
5
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.45 น./อ่าน 1)
6
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.43 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.39 น./อ่าน 1)
8
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.37 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.35 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.33 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.28 น./อ่าน 10)
12
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.26 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.24 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.21 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
(วันที่ 03 เมษายน 2563 10.15 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
สรุปผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
(วันที่ 03 เมษายน 2563 09.56 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 10.15 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
18
วันคริสมาสต์ปฐมวัย
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 10.13 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
19
การเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง 2562
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 10.11 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
20
ร่วมรับฟัง กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 10.05 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 18.47 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
22
โครงการงดงามทั้งกายและใจ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 18.42 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการสาธารณสุขจิ๋ว
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.17 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.15 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการความฉลาดทางอารมณ์ เด็กวัยเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.03 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
26
นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.47 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
27
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบปะ คณะครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.21 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
28
ท่านผู้อำนวยการหน่วยศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.18 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
29
เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.51 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
30
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 14.08 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 14.09 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
32
ร่วมโครงการจิตอาสาฯ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.32 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
33
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 16.23 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
34
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 11.08 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
35
นางรภัสสา วสุวัชร์
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 12.50 น./อ่าน 181)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
36
การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 14.01 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
37
นิทรรศการ "รูปที่มีทุกบ้าน"
(วันที่ 18 มกราคม 2560 09.27 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
38
Bike For DAD
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.37 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
39
ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.31 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
40
หลวงพ่ออุปถัมภ์
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.19 น./อ่าน 421)
ข่าวกิจกรรม
41
เตรียมความพร้อม
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.15 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
42
เป็นเจ้าภาพให้ใช้เป็นสถานที่พัก
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 09.55 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
โครงการ BBL
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 10.59 น./อ่าน 6921)
ข่าวกิจกรรม
44
โครงการทัศนศึกษา ปี 2558
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 10.55 น./อ่าน 1448)
ข่าวกิจกรรม
45
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 13.58 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
46
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 15.22 น./อ่าน 194)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 15.19 น./อ่าน 107)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง