ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 18.47 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการงดงามทั้งกายและใจ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 18.42 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการสาธารณสุขจิ๋ว
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.17 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 11.15 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการความฉลาดทางอารมณ์ เด็กวัยเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.03 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
6
นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.47 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
7
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบปะ คณะครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.21 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
8
ท่านผู้อำนวยการหน่วยศึกษานิเทศก์ออกเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 13.18 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
9
เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.51 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
10
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 14.08 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 14.09 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
12
ร่วมโครงการจิตอาสาฯ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.32 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
13
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 16.23 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 11.08 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
15
นางรภัสสา วสุวัชร์
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 12.50 น./อ่าน 122)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 14.01 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
17
นิทรรศการ "รูปที่มีทุกบ้าน"
(วันที่ 18 มกราคม 2560 09.27 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม
18
Bike For DAD
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.37 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
19
ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.31 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
20
หลวงพ่ออุปถัมภ์
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.19 น./อ่าน 409)
ข่าวกิจกรรม
21
เตรียมความพร้อม
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 10.15 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
22
เป็นเจ้าภาพให้ใช้เป็นสถานที่พัก
(วันที่ 06 ธันวาคม 2558 09.55 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 11.08 น./อ่าน 2828)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โครงการ BBL
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 10.59 น./อ่าน 6687)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการทัศนศึกษา ปี 2558
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 10.55 น./อ่าน 1370)
ข่าวกิจกรรม
26
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 13.58 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
27
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 15.22 น./อ่าน 173)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 15.19 น./อ่าน 101)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง