ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 09.09 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 14.32 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
3
วันปีใหม่ 2560
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 09.16 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559 09.13 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
5
จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559 08.56 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ซ้อมป้องกันภัย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 08.13 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 07.58 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 14.17 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 14.08 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
10
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพย์ติด
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 14.00 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 13.44 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
12
จัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 11.43 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 2559
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 16.21 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์