ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านยางกระจับ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การจัดการเรียนการสอนชดเชย วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านยางกระจับ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 10.40 น./อ่าน 35)
2
เปิดกระดานถามตอบ ของโรงเรียนบ้านยางกระจับ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
3
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บรรยากาศการประเมินห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านยางกระจับ เครือข่ายท่าตูม 2
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 10.06 น./อ่าน 50)
4
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสาโรช ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1 ถึง ป.
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 10.00 น./อ่าน 27)
5
ภาพบรรยากาศเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านยางกระจับ ในวันที่ 8 สิงหาคม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 09.59 น./อ่าน 42)
6
กิจกรรมวันแม่ พิธีเปิด และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ประกวดผลงานเกี่ยวกับวันแม่ 12 สิงหาคม 2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 09.53 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
7
ร้าน ช.พานิชย์ โดยคุณบุญเลี้ยง ลักษวุธ และคุณวุฒิชัย ลักษวุธ บริจาคน้ำอัดลมในกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 09.42 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม