ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตะคร้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเพณีแซนโฎนตา
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 14.01 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยสระ ( เ-า )
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 14.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 14.06 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
4
ศิลปะสร้างสรรค์
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 13.57 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
5
ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 13.58 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
6
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 13.57 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
7
ระดมทุนสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.49 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.39 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
9
นิเทศคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.30 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
10
นิเทศชั้นเรียน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.25 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
11
แจ้งการเรียนชดเชย
(วันที่ 30 กันยายน 2563 09.17 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
เปิดเรียน 1 ก.ค.2563
(วันที่ 29 กันยายน 2563 21.03 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
13
เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 11.32 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม