ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเบิด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กีฬา-กรีฑานักเรียนตำบลเบิด
(วันที่ 25 มกราคม 2561 13.05 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
2
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียน
(วันที่ 20 กันยายน 2560 04.10 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 03.53 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
4
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 03.34 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 11.10 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
6
ครูย้าย
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 16.31 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
7
การอบรมธรรมะนักเรียน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 16.14 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2559 09.42 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
9
ปฐมนิเทศนักเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 11.51 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
10
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 10.54 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
11
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 11.09 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 13.03 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
13
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 15.34 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
14
การกำหนดเขตห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 10.48 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การแจกเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 13.31 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
16
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 13.20 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
17
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 15.51 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการสร้างความปลอดภัยทางนัำแก่นักเรียน"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
(วันที่ 06 เมษายน 2559 08.32 น./อ่าน 1098)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 25 มีนาคม 2559 13.44 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
20
แนะแนวการศึกษาต่อ
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 12.59 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 13.35 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
22
การอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 14.20 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 19.35 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 05 ธันวาคม 2558 21.52 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
25
พิธีมอบรถจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ๕๐๐ คัน ปั่นไปโรงเรียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 12.28 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม