ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดู่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวัน "Halloween"
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 11.04 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
https://www.youtube.com/embed/sL6G0OpgDvo
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.59 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
https://www.youtube.com/embed/kktv5MWRmpY
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.56 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
https://www.youtube.com/embed/PbVZiIIRmxY
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 11.51 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Learn from home กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 15.07 น./อ่าน 1246)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
การจัดกิจกรรมการเรียน Learn from home
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 14.33 น./อ่าน 796)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 18.13 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
การใช้ระบบ สารสนเทศ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.31 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
ทดสอบ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 14.39 น./อ่าน 23)
งบทดลองจากระบบ-GFMIS
10
ลูกเสื้อ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 14.28 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
https://www.youtube.com/embed/jGwPTVGsitg
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 12.13 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
12
https://www.youtube.com/embed/2ag6WOOGAUg
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 10.56 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
วันแม่
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 10.53 น./อ่าน 40)
14
ทอสอบ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
การไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 10.10 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
การดำเนินคัดกรองนักเรียนยากจน ในปีการศึกษา 2563 ในภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 13.31 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
ข่าวโรงเรียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.41 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
18
กิจกรรมของโรงเรียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 11.36 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
19
พุธเช้าข่าว สพฐ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 20.20 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
20
กิจกรรมงานวันเด็ก ที่โรงเรียนบ้านดู่ สพป.สร. 2
(วันที่ 13 มกราคม 2561 19.09 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
21
ของขวัญจากพี่สู่น้อง โรงเรียนบ้านดู่ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
(วันที่ 31 ธันวาคม 2560 21.57 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
22
หนังสือราชการ สพป.สร 2
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 03.36 น./อ่าน 13759)
ข่าวกิจกรรม
23
ตามศาสตร์พระราชา คุณ เขมนิจ จามิกรณ์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 13.56 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
24
กหนึ่งกิจกรรมดี โครงการพระธรรมฑูต อบรมนักเรียน ของโรงเรียนบ้านดู่ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหว
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 08.52 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 16.40 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
26
ขอขอบพระคุณท่านนายกเต่ง กำลังหาญ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.58 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
27
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากพระอาจารย์จากวัดบ้านดู่ ลูกเสื้อ - เนตรนารี
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 23.09 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
28
ที่พักผู้ปกครอง
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 11.15 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
29
การบริจาคห้องน้ำนักเรียน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 11.03 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
30
วันแม่ 58
(วันที่ 20 สิงหาคม 2556 09.43 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
31
โครงงานคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2556 15.21 น./อ่าน 4618)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)
(วันที่ 01 สิงหาคม 2556 10.56 น./อ่าน 275135)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
33
บทความ เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 10.16 น./อ่าน 9614)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
34
การแห่เทียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 17.31 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
35
วันรณรงค์เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี 2556 (ASEAN Dengue Day 2013)
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 12.47 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
การตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 11.07 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 08.58 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
38
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 08.48 น./อ่าน 321)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านดู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 08.25 น./อ่าน 773)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ