ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองจูบ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 มิถุนายน 2560 13.17 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 16.53 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 15.22 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
4
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตามวุถุประสงค์ของผ้าป่า
(วันที่ 26 มิถุนายน 2559 17.49 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
5
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองจูบ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 13.53 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม