ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเมินการเตรียมความพร้อมและทดลองสอนทางไกล การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 17.19 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 17.04 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรีย น๓๑๘ล./๕๕-ก
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 21.55 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 13.53 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 13.45 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
6
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 13.41 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.55 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.45 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
9
ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 10.58 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
10
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 13.56 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
11
มหกรรมวิชาการ สพม.33
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 13.02 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2562
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.59 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมการส่งมอบงานประธานสภานักเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.56 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 51 ปี
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.50 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
16
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 20.00 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 19.49 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 11.41 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.28 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.25 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.22 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
23
อบรมเชิงปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมGLOVE
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.21 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.17 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
25
ประกาศผลสอบ ห้องเรียน SME ม.1 และ ม.4
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 15.03 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรม Open House & Chumphonwit contest
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.07 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรม Valentine Day รักนวล สงวนตัว
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.03 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมการส่งมอบงานสภานักเรียน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.02 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10.53 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
30
การจัดกิจกรรม Open House & Chumphonwit contest
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16.39 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 09.08 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15.41 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 16.18 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 14.54 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
(วันที่ 26 กันยายน 2561 17.51 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
36
เผยแพร่ผลงาน ครูโกศล วงษ์สุนทร
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.53 น./อ่าน 268)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
การติดตามการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.49 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
38
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.33 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
โรงเรียน ชวส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.27 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.22 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.13 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.53 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.12 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 09.24 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมรับน้อง สายรหัส ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.24 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.20 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
47
โรงเรียนตานีวิทยาเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.14 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 19.50 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
49
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 10.31 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายพุทธบุตร 2561
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 10.26 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
51
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 08 เมษายน 2561 19.28 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ตำปาน กับผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(วันที่ 03 เมษายน 2561 15.10 น./อ่าน 629)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2561 14.36 น./อ่าน 6767)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 13.12 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
55
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1,ม.4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วันแรก
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 17.48 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
56
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 11.36 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
57
การประเมินผลการเดำเนินงาน โครงการสถานศึกาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 10.10 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 12.50 น./อ่าน 330)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 15.45 น./อ่าน 243)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 15.37 น./อ่าน 391)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ข่าวการจัดกิจกรรม one day sharing ของโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13.41 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
62
กิจกรรม Open House 2018
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.08 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรม Shift and Share V-Spirit
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.04 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมวันตรุษจีน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 18.59 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ Open House 2018
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09.29 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 10.54 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 11.50 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 11.36 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
69
ประเมินวิทยฐานะคุณครูนิภาพร ปรึกษาดี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.44 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
แนะแนวการศึกษาโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลราชธานี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.39 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ประชุมวางแผนการนิเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 17.38 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
การนิเทศติดตามสถานศึกษาในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 15.43 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
73
PLC กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.33
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 12.10 น./อ่าน 101)
วีดีทัศน์จาก Youtube
74
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.43 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.33 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.30 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.26 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.22 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
79
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.17 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
80
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 14.01 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม