ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 13.53 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 13.45 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 13.41 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.55 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.45 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
6
ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 10.58 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
7
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 13.56 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
8
มหกรรมวิชาการ สพม.33
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 13.02 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2562
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.59 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมการส่งมอบงานประธานสภานักเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.56 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.54 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 51 ปี
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.50 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
13
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 20.00 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 19.49 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 11.41 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.28 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.25 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.22 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมเชิงปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมGLOVE
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.21 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.17 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
22
ประกาศผลสอบ ห้องเรียน SME ม.1 และ ม.4
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 15.03 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรม Open House & Chumphonwit contest
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.07 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรม Valentine Day รักนวล สงวนตัว
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.03 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมการส่งมอบงานสภานักเรียน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.02 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10.53 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
27
การจัดกิจกรรม Open House & Chumphonwit contest
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16.39 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 09.08 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15.41 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 16.18 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 14.54 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
(วันที่ 26 กันยายน 2561 17.51 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
33
เผยแพร่ผลงาน ครูโกศล วงษ์สุนทร
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.53 น./อ่าน 209)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
34
การติดตามการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.49 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
35
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.33 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
โรงเรียน ชวส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.27 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.22 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.13 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.53 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.12 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 09.24 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมรับน้อง สายรหัส ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.24 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.20 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนตานีวิทยาเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.14 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 19.50 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
46
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 10.31 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายพุทธบุตร 2561
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 10.26 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
48
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 08 เมษายน 2561 19.28 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ตำปาน กับผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(วันที่ 03 เมษายน 2561 15.10 น./อ่าน 561)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2561 14.36 น./อ่าน 6402)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 13.12 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
52
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1,ม.4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วันแรก
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 17.48 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
53
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 11.36 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
54
การประเมินผลการเดำเนินงาน โครงการสถานศึกาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 10.10 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
55
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 12.50 น./อ่าน 303)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 15.45 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 15.37 น./อ่าน 265)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ข่าวการจัดกิจกรรม one day sharing ของโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13.41 น./อ่าน 35)
วีดีทัศน์จาก Youtube
59
กิจกรรม Open House 2018
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.08 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรม Shift and Share V-Spirit
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.04 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมวันตรุษจีน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 18.59 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ Open House 2018
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09.29 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 10.54 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 11.50 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 11.36 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
66
ประเมินวิทยฐานะคุณครูนิภาพร ปรึกษาดี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.44 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
แนะแนวการศึกษาโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลราชธานี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.39 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประชุมวางแผนการนิเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 17.38 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
การนิเทศติดตามสถานศึกษาในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 15.43 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
70
PLC กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.33
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 12.10 น./อ่าน 71)
วีดีทัศน์จาก Youtube
71
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.43 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.33 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.30 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.26 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.22 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
76
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.17 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
77
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 14.01 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม