ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 10.58 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
2
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 13.56 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
3
มหกรรมวิชาการ สพม.33
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 13.02 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี2562
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.59 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมการส่งมอบงานประธานสภานักเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.54 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 51 ปี
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 12.50 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
8
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 20.00 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 19.49 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 11.41 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.28 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.25 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
15
อบรมเชิงปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมGLOVE
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.21 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.17 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศผลสอบ ห้องเรียน SME ม.1 และ ม.4
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 15.03 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรม Open House & Chumphonwit contest
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.07 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรม Valentine Day รักนวล สงวนตัว
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.03 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมการส่งมอบงานสภานักเรียน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.02 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10.53 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
22
การจัดกิจกรรม Open House & Chumphonwit contest
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16.39 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 09.08 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15.41 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 16.18 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 14.54 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
(วันที่ 26 กันยายน 2561 17.51 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
28
เผยแพร่ผลงาน ครูโกศล วงษ์สุนทร
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.53 น./อ่าน 182)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
29
การติดตามการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.49 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
30
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.33 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
โรงเรียน ชวส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.27 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.22 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี
(วันที่ 07 สิงหาคม 2561 14.13 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.53 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 09.12 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 09.24 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมรับน้อง สายรหัส ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.24 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.20 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
39
โรงเรียนตานีวิทยาเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 16.14 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 19.50 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
41
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 10.31 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมปฐมนิเทศ และค่ายพุทธบุตร 2561
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 10.26 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
43
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 08 เมษายน 2561 19.28 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ตำปาน กับผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(วันที่ 03 เมษายน 2561 15.10 น./อ่าน 528)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2561 14.36 น./อ่าน 6272)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 13.12 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
47
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1,ม.4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วันแรก
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 17.48 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
48
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 11.36 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
49
การประเมินผลการเดำเนินงาน โครงการสถานศึกาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 10.10 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
50
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 12.50 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 15.45 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 15.37 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ข่าวการจัดกิจกรรม one day sharing ของโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13.41 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
54
กิจกรรม Open House 2018
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.08 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรม Shift and Share V-Spirit
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.04 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมวันตรุษจีน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 18.59 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
57
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ Open House 2018
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09.29 น./อ่าน 243)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
กิจกรรมวันวาเลนไทน์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 10.54 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 11.50 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 11.36 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
61
ประเมินวิทยฐานะคุณครูนิภาพร ปรึกษาดี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.44 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
แนะแนวการศึกษาโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลราชธานี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.39 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ประชุมวางแผนการนิเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 17.38 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
การนิเทศติดตามสถานศึกษาในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 15.43 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
65
PLC กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.33
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 12.10 น./อ่าน 66)
วีดีทัศน์จาก Youtube
66
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.43 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.33 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.30 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.26 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.22 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
71
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 11.17 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
72
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 14.01 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม