ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนแกด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนแกด และนักเรียน ร่วมตักบาตรเทโว ณ วัดโนนแกด
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านโนนแกด ขอขอบคุณ ทีมงานผู้ใหญ่ ชุมชนบ้านโนนแกดหมู่ 6 และหมู่ 7 และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้า
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 13.37 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมคุณครูมลิวัลย์ จันทร์สอน และคุณครูนงเยาว์ สีแก้ว พบปะนักเรียน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 12.54 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแกด ปรึกษาหารือ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.39 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านโนนแกด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน
(วันที่ 06 กันยายน 2563 16.03 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ จัดเตรียมสถานที่ ณ วัดโนนแกด
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 16.47 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2563 11.05 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2563 10.57 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแกด และคณะผู้มีจิตศรัทธา นำโดยคุณวินัย ทรงกลด พร้อมครอบครัว มอบห้องน้ำ แล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2563 07.48 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
10
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2563 07.44 น./อ่าน 7)
11
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2563 07.22 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมประชุมครูและบุคลากรในกลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 10.20 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดกิจกรรมประชุมครูและบุคลากรในกลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 10.06 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม