ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบูรพา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เดินรณรงค์ตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 15.58 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1-2561 วันที่ 18 พ.ค. 2561
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 15.45 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1-2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 16.33 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.23 น./อ่าน 766)
ข่าวกิจกรรม
5
ติดตั้งรั้ว งบประมาณเงินผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียนบ้านบูรพา
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.22 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
6
ทัศนะศึกษา แก่งสะพือ 19 มี.ค. 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.19 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
7
ทัศนะศึกษา ผาแต้ม 19 มี.ค. 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.18 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
8
ทัศนะศึกษา เสาเฉลียง 19 มี.ค. 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.16 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
9
ทัศนะศึกษา วัดถ้ำคูหาสวรรค์ 19 มี.ค. 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.13 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.10 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
11
จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 13 มี ค 61
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.07 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ 8 มี.ค. 61 (เช้า)
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.04 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 8 มี.ค.61 (เช้า)
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 21.01 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
14
สัมพันธ์ชุมชน บ้านบูรพา วันที่ 23 ธันวาคม 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.59 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
15
กีฬากลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ 16 กพ 61
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.56 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
16
เจ้าหน้าที่ทหาร คสช. ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ โรงเรียนบ้านบูรพา
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.54 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการครู Dare (ครู D.A.R.E) ตำรวจ สภ.กันทรารมย์
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.51 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.48 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ 2561
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.45 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
20
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบูรพา มอบเงินให้กับผู้ประสบอัคคีภัย
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.41 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือก 28-29 ธค 2560
(วันที่ 25 มีนาคม 2561 20.30 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
22
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งทักษะ ระดับภาค จ.ขอนแก่น 22 ธค 60
(วันที่ 24 มีนาคม 2561 22.46 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ร่วมงานศพ บ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์
(วันที่ 24 มีนาคม 2561 22.38 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
24
ธรรมะสัญจร 13 ธันวาคม 2560
(วันที่ 24 มีนาคม 2561 22.37 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
25
ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติศาสตร์กับตัวชี้วัดสำคัญ.ppt วันที่ 15 ส.ค. 60 คุณครูสุทธิวรรณ อภินันท์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2560 09.05 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ดาวน์โหลดเอกสาร ศรีสะเกษ.ppt วันที่ 15 ส.ค. 60 คุณครูสุทธิวรรณ อภินันท์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2560 08.56 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
โรงเรียนบ้านบูรพา นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
(วันที่ 27 มีนาคม 2560 10.25 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึการศึกษา 2560
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 09.36 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
29
ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 09.30 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 15.50 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
31
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านจาน
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 15.48 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
32
จัดติวสอบนักธรรมชั้นตรี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 15.38 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
33
ดาวน์โหลดเอกสาร O-net ปี 2559 คุณครูสุทธิวรรณ อภินันท์
(วันที่ 30 กันยายน 2559 13.33 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ร่วมแสดงมุฑิตาจิต กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์
(วันที่ 20 กันยายน 2559 16.54 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชุมผู้บริหารกลุ่ม ceo ทักษิณกันทรารมย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
(วันที่ 20 กันยายน 2559 16.52 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
36
ใบลงคะแนนแข่งทักษะ คอม 59
(วันที่ 20 กันยายน 2559 16.10 น./อ่าน 252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณครูสุทธิวรรณ อภินันท์
(วันที่ 12 กันยายน 2559 10.58 น./อ่าน 303)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
คป.ปส. อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2559 10.19 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
39
รับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.43 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
40
ทัศนะศึกษาวันวิทยาศาสตร์ จ.อุบลราชธานี
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.41 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
41
โรงเรียนบ้านบูรพา แข่งกีฬาจังหวัด
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.38 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.35 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
43
เดินรณรงค์ ให้ประชาชนไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.30 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
44
ทำบุญวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2559 15 ก.ค.59
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.18 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม