ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีมอบทุนเสมอภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2563
(วันที่ 21 มกราคม 2564 20.26 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2563
(วันที่ 31 ธันวาคม 2563 19.43 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ปันสุข เพื่อน้อง ซีซั่น 2
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 18.09 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
วันชาติเเละวันพ่อเเห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก 2563
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 19.46 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
5
งานวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 เเละงานวันพ่อเเห่งชาติ 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 19.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
6
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 31 ตุลาคม 2563 19.57 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
7
ทอดกฐินอำเภอกันทรลักษ์
(วันที่ 31 ตุลาคม 2563 18.55 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
8
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์ Covid 19
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 14.16 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
9
สานสายใยมุฑิตา ครูผู้เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 21.13 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธ๊อ่านสารเเละสงบนิ่งเนื่องในวันสันติภาพสากล 2563
(วันที่ 21 กันยายน 2563 19.59 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
11
การจัดสรรมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 13.12 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
ถ่ายทำวีดีโอสร้างบ้านนักเรียน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
13
งานกตเวทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กันยายน 2563 18.57 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการ โรงเรียนปลอดขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกสู่โรงเรียนสีเขียว
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.08 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 20.39 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
16
ร่วมปลูกป่าถวายพระบรมราชชนนี พันปีหลวง
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 13.42 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเนื่องในงานวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12.55 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 21.49 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนดี ต้องมีที่ยืน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 21.26 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
20
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการการอ่านเเละการเขียน 1/2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 20.59 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
21
พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเเละงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 04.21 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 23.21 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
23
ฺBig Cleaning Day 2563
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 15.18 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
24
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 21.33 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปี 2563
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 21.14 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
26
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา เเละ PLC
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 00.12 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
27
มอบทุนอุดหนุนโควิด 19 (Covid - 19)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 19.55 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
28
ทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านด่าน (วันเเรก)
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 15.39 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
29
การนิเทศติดตามสำรวจความพร้อมก่อนทดลองเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 15.19 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
30
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( โควิด 19)
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 14.33 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
31
การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2562
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 19.23 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
32
โครงการอบรบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 18.53 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
33
ร่วมต้อนรับคุณครูคนใหม่โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 17.10 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
34
การรณรงค์ป้องกันเเละกำจัดกะลาเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 16.59 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 16.45 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
36
พิธีมอบวุฒิบัตรสานฝันบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 16.22 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 09.32 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 09.24 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 11 มกราคม 2563 20.00 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
40
สูจิบัตรการแข่งขัน"มออีแดงเกมส์"ประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 14 ธันวาคม 2562 16.35 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
การทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านด่าน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 16.42 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
42
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอล5คนและเดาะบอล กีฬากลุ่ม"มออีแดงเกมส์"ประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 11.20 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 13.08 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
44
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 12.06 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
45
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 11.52 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
46
หลักสูตรโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.00 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
47
การประชุมโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนเเปลงโรงเรียนเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PB
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 19.48 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
48
Yseali Hug Pee Baeng Nong
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 18.38 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
49
โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 10.09 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
50
รับมอบรางวัลกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 11.28 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
51
งานบุญกฐินบ้านด่าน ประจำปี 2562
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 10.18 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
52
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนมออีเเดง ประจำปี 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 14.12 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
53
การศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกสู่โรงเรียนสีเขียวเเละยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน (
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.08 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
54
การอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
(วันที่ 17 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
55
วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 17 กันยายน 2562 13.54 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
56
อบรมวินัยจราจร การใช้รถบนท้องถนน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.59 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
57
พิธีรับพระราชทาน " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเเห่งประเทศไทย"
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.42 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
58
ยุวชลกรทัศนศึกษา
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.28 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
59
อบรมยุวชนชลประทาน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.16 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมเนื่องในงานวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 08.32 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรม BIG CLEANING DAY : จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 16.01 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.29 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 21.04 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
64
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเเละสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 20.39 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
66
ลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 19.22 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.45 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านด่านเหนือเเละปลูกต้นไม้
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.22 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
69
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 08.16 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
70
การรณรงค์ป้องกันเเละกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 07.43 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 11.00 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
72
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
(วันที่ 08 มิถุนายน 2562 12.32 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
73
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 19.25 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชรีา โรงเยนบ้านด่าน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 18.43 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 18.27 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
76
งาน " ภูผาหมอกห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ "
(วันที่ 21 เมษายน 2562 12.34 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
77
การศึกษาดูงานเเละประชุมวางเเผนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 05 เมษายน 2562 21.51 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
78
รับมอบโดมอนุบาล โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 05 เมษายน 2562 21.22 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
79
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 20.53 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
80
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 08.39 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
81
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปี 2562
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 08.23 น./อ่าน 11223)
ข่าวกิจกรรม
82
การรณรงค์กิจกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 21.00 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
83
ร่วมเเสดงความยินดีกับ นายชัยศักดิ์ นาดี ผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 20.39 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
84
มออีเเดงสันพันธ์ ครั้งที่ 4
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 21.43 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
85
เข้าค่ายพักเเรมลูกเสือสำรอง สามัญเเละสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2562
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 21.08 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
86
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 05.27 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำ​ ยุงลาย​ ป้องกันโรคไข้เลือดออก​
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 06.57 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 18.11 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
89
สานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
90
เปิดโลกงานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 2562
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 17.33 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
91
โครงการค่ายคุณธรรมเเบ่งปันรอยยิ้ม
(วันที่ 20 มกราคม 2562 09.08 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
92
วันเด็กเเห่งชาติ
(วันที่ 19 มกราคม 2562 20.23 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมเนื่องในวันคริสมาสต์ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 มกราคม 2562 19.52 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
94
สุขสันต์วันปีใหม่ 2562
(วันที่ 19 มกราคม 2562 14.08 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมส่วนหนึ่งในการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นป.3-ป.6
(วันที่ 19 มกราคม 2562 13.26 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นอนุบาล2-ป.2
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 19.19 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
97
การเเข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 21.02 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
98
การเเข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมออีเเดง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561 21.39 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
99
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 20.15 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
100
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านคนใหม่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 16.21 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมอำลานักเรียน
(วันที่ 29 กันยายน 2561 12.32 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
102
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตเวฑิตา
(วันที่ 29 กันยายน 2561 12.10 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
103
งานเเสดงกตเวทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มมออีเเดง ประจำปี2561
(วันที่ 23 กันยายน 2561 14.18 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
104
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
(วันที่ 23 กันยายน 2561 13.34 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
105
การศึกษาดูงานที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 21.17 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
106
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 21.03 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
107
ค่ายอบรมยุวชนวิถึพุทธ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 20.25 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
108
งานวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 09.14 น./อ่าน 438)
ข่าวกิจกรรม
109
พิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนาม
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 09.06 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
110
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 08.52 น./อ่าน 572)
ข่าวกิจกรรม
111
ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2561
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 08.21 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
112
วันภาษาไทยเเห่งชาติเเละวันสุนทรภู่ประจำปี 2561
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 20.21 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
113
พิธีทบทวนกฏคำปฏิญาณเเละสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 14.17 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
114
กิจกรรมปลูกต้นไม้
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 20.10 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูย้ายพร้อมต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 19.32 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 19.16 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
117
โครงการ "กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ"
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 20.05 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
118
การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 19.35 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
119
วันสหกรณ์นักเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 19.15 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
120
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 11.41 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
121
ประชุมผู้ปกครอง ต้อนรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 06.57 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
122
งานผ้าป่าวัดบ้านด่านกลาง ประจำปี 2561
(วันที่ 16 เมษายน 2561 19.10 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
123
กองทุนสานฝัน ปันน้ำใจ
(วันที่ 10 เมษายน 2561 09.26 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
124
กิจกรรมรับมอบรางวัลเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 10 เมษายน 2561 09.07 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
125
ต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้วโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.25 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
126
[โรงเรียนบ้านด่านร่วมใจ ส่งคุณคณูจุฑามาศ ทมไพร สู่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.11 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
127
สั่งปิดภาคเรียน 2/2560
(วันที่ 01 เมษายน 2561 09.33 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
128
ล่องเเพ เลี้ยงอำลา : ส่งครูจุฑามาศ ทมไพร
(วันที่ 01 เมษายน 2561 09.11 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 01 เมษายน 2561 09.02 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
130
เยี่ยมยาม ยามเเลง สร้างแปงชุมชน
(วันที่ 01 เมษายน 2561 08.52 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
131
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านด่านใต้
(วันที่ 01 เมษายน 2561 08.31 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา:มาฆบูชา
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 07.42 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
133
ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2560
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 20.53 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
134
สานฝันบัณฑิตน้อย 2560
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 20.33 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
135
กีฬาสีสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย ต.ภูผาหมอก
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 12.34 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
136
รับมอบรองเท้าจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท S.C.S. จำกัด
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.07 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
137
กิจกรรมเดินทางไกลเเละเข้าค่ายพักเเรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 21.58 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
138
การแข่งขันกีฬามออีแดงสัมพันธ์(กีฬาหน่วยงาน 4 ตำบล)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09.49 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
139
รับจักรยานและทุนการศึกษาที่อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09.31 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
140
วันเปิดรั้วโรงเรียน Open House
(วันที่ 25 มกราคม 2561 21.28 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
141
ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 25 ก.ค.2560
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 01.13 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
142
กิจกรรมอบรมงานอาชีพ ให้กับนักเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 07.22 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
143
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา2560 29 มิ.ย.2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 04.08 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
144
กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิ.ย.2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 04.03 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
145
08/06/2560 โรงเรียนบ้านด่าน จัดกิจกรรมไหว้ครู 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 14.18 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
146
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,ประชุมผู้ปกครองและต้อนรับครูคนใหม่
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 05.57 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
147
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประดิษฐ์ ผาธรรม พบปะให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน เนื่องในวันเปิดภาคเรีย
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 08.16 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี "วาเลนไทน์มอบรัก มอบบุญ วันคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านด่าน 14-15 ก.พ.2560
(วันที่ 31 มกราคม 2560 13.38 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
149
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี "วาเลนไทน์มอบรัก มอบบุญ วันคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านด่าน 1
(วันที่ 31 มกราคม 2560 13.30 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
150
ค่ายฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่2 24-26 มกราคม 2560 ณ หอประชุมบ้านเสาธงชัย โดย กอร.มน.
(วันที่ 24 มกราคม 2560 10.16 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
151
โรงเรียนบ้านด่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 19 มกราคม 2560 09.35 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรม รับ-ส่ง บุคลากร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 11.01 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
153
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา2558
(วันที่ 18 มีนาคม 2559 14.37 น./อ่าน 5057)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเปิด(Open Approach)
(วันที่ 24 สิงหาคม 2558 10.59 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
155
การจัดทำสนามกรีฑาโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 09.35 น./อ่าน 4258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
156
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 16.40 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
157
ประวัติหมู่บ้านในตำบลภูผาหมอก
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 21.46 น./อ่าน 331)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158
พิธีรับ-มอบอาคาร สปช.102/26 ที่โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2558 09.47 น./อ่าน 819)
ข่าวกิจกรรม
159
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 09.37 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
160
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านคนใหม่ (นายชัยศักดิ์ นาดี)
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 14.51 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
161
พิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 14.46 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
162
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านด่าน ครั้งที่ 14
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 10.55 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
163
เข้าค่ายพักแรมโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 15.02 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
164
รับรางวัลเกียรติยศ หนึ่งแสนครูดี
(วันที่ 15 มกราคม 2558 14.09 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
165
งานวันเด็กโรงเรียนบ้านด่าน ปี58
(วันที่ 14 มกราคม 2558 11.57 น./อ่าน 1811)
ข่าวกิจกรรม
166
พิธีมอบอาคารนำ้ดื่ม
(วันที่ 11 ธันวาคม 2557 10.48 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
167
งานเปิดอาคารพงษ์ศักดิ์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2557 10.42 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
168
งานวันพ่อโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 14.22 น./อ่าน 514)
ข่าวกิจกรรม
169
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 10.02 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
170
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2557 16.34 น./อ่าน 382)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
171
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 10.29 น./อ่าน 2154)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
172
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 10.02 น./อ่าน 609)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
173
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 14.22 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม