ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านด่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 13.08 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 12.06 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
3
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 11.52 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
4
หลักสูตรโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.00 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
การประชุมโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนเเปลงโรงเรียนเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PB
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 19.48 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
6
Yseali Hug Pee Baeng Nong
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 18.38 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 10.09 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
8
รับมอบรางวัลกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 11.28 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
9
งานบุญกฐินบ้านด่าน ประจำปี 2562
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 10.18 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
10
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนมออีเเดง ประจำปี 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 14.12 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
11
การศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกสู่โรงเรียนสีเขียวเเละยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน (
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.08 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
12
การอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
(วันที่ 17 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
13
วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 17 กันยายน 2562 13.54 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
14
อบรมวินัยจราจร การใช้รถบนท้องถนน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.59 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
15
พิธีรับพระราชทาน " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเเห่งประเทศไทย"
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.42 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
16
ยุวชลกรทัศนศึกษา
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.28 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมยุวชนชลประทาน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 07.16 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเนื่องในงานวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 08.32 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรม BIG CLEANING DAY : จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 16.01 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
20
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 15.29 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 21.04 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
22
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนเเละสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 20.39 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
23
วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
24
ลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 19.22 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.45 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านด่านเหนือเเละปลูกต้นไม้
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.22 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 08.16 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
28
การรณรงค์ป้องกันเเละกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 07.43 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 11.00 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
(วันที่ 08 มิถุนายน 2562 12.32 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
31
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 19.25 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชรีา โรงเยนบ้านด่าน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 18.43 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 18.27 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
34
งาน " ภูผาหมอกห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ "
(วันที่ 21 เมษายน 2562 12.34 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
35
การศึกษาดูงานเเละประชุมวางเเผนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 05 เมษายน 2562 21.51 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
36
รับมอบโดมอนุบาล โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 05 เมษายน 2562 21.22 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
37
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 20.53 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
38
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 08.39 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
39
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปี 2562
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 08.23 น./อ่าน 4351)
ข่าวกิจกรรม
40
การรณรงค์กิจกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 21.00 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
41
ร่วมเเสดงความยินดีกับ นายชัยศักดิ์ นาดี ผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 20.39 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
42
มออีเเดงสันพันธ์ ครั้งที่ 4
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 21.43 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
43
เข้าค่ายพักเเรมลูกเสือสำรอง สามัญเเละสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2562
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 21.08 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
44
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 05.27 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำ​ ยุงลาย​ ป้องกันโรคไข้เลือดออก​
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 06.57 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 18.11 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
47
สานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
48
เปิดโลกงานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 2562
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 17.33 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
49
โครงการค่ายคุณธรรมเเบ่งปันรอยยิ้ม
(วันที่ 20 มกราคม 2562 09.08 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
50
วันเด็กเเห่งชาติ
(วันที่ 19 มกราคม 2562 20.23 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมเนื่องในวันคริสมาสต์ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 มกราคม 2562 19.52 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
52
สุขสันต์วันปีใหม่ 2562
(วันที่ 19 มกราคม 2562 14.08 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมส่วนหนึ่งในการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นป.3-ป.6
(วันที่ 19 มกราคม 2562 13.26 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นอนุบาล2-ป.2
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 19.19 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
55
การเเข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 21.02 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
56
การเเข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมออีเเดง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561 21.39 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
57
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 20.15 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
58
ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านคนใหม่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 16.21 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมอำลานักเรียน
(วันที่ 29 กันยายน 2561 12.32 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
60
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตเวฑิตา
(วันที่ 29 กันยายน 2561 12.10 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
61
งานเเสดงกตเวทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มมออีเเดง ประจำปี2561
(วันที่ 23 กันยายน 2561 14.18 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
62
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
(วันที่ 23 กันยายน 2561 13.34 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
63
การศึกษาดูงานที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 21.17 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
64
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 21.03 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
65
ค่ายอบรมยุวชนวิถึพุทธ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 20.25 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
66
งานวันพ่อเเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 09.14 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
67
พิธีทบทวนคำปฏิญาณเเละสวนสนาม
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 09.06 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
68
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 08.52 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
69
ลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2561
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 08.21 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
70
วันภาษาไทยเเห่งชาติเเละวันสุนทรภู่ประจำปี 2561
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 20.21 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
71
พิธีทบทวนกฏคำปฏิญาณเเละสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 14.17 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมปลูกต้นไม้
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 20.10 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมเลี้ยงส่งครูย้ายพร้อมต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 19.32 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านด่าน ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 19.16 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
75
โครงการ "กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบ"
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 20.05 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
76
การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 19.35 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
77
วันสหกรณ์นักเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 19.15 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 11.41 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
79
ประชุมผู้ปกครอง ต้อนรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 06.57 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
80
งานผ้าป่าวัดบ้านด่านกลาง ประจำปี 2561
(วันที่ 16 เมษายน 2561 19.10 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
81
กองทุนสานฝัน ปันน้ำใจ
(วันที่ 10 เมษายน 2561 09.26 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมรับมอบรางวัลเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 10 เมษายน 2561 09.07 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
83
ต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้วโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.25 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
84
[โรงเรียนบ้านด่านร่วมใจ ส่งคุณคณูจุฑามาศ ทมไพร สู่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.11 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
85
สั่งปิดภาคเรียน 2/2560
(วันที่ 01 เมษายน 2561 09.33 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
86
ล่องเเพ เลี้ยงอำลา : ส่งครูจุฑามาศ ทมไพร
(วันที่ 01 เมษายน 2561 09.11 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 01 เมษายน 2561 09.02 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
88
เยี่ยมยาม ยามเเลง สร้างแปงชุมชน
(วันที่ 01 เมษายน 2561 08.52 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
89
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านด่านใต้
(วันที่ 01 เมษายน 2561 08.31 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา:มาฆบูชา
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 07.42 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
91
ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2560
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 20.53 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
92
สานฝันบัณฑิตน้อย 2560
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 20.33 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
93
กีฬาสีสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างกาย ต.ภูผาหมอก
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 12.34 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
94
รับมอบรองเท้าจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท S.C.S. จำกัด
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 19.07 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมเดินทางไกลเเละเข้าค่ายพักเเรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 21.58 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
96
การแข่งขันกีฬามออีแดงสัมพันธ์(กีฬาหน่วยงาน 4 ตำบล)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09.49 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
97
รับจักรยานและทุนการศึกษาที่อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09.31 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
98
วันเปิดรั้วโรงเรียน Open House
(วันที่ 25 มกราคม 2561 21.28 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
99
ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 25 ก.ค.2560
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 01.13 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมอบรมงานอาชีพ ให้กับนักเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 07.22 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา2560 29 มิ.ย.2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 04.08 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิ.ย.2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 04.03 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
103
08/06/2560 โรงเรียนบ้านด่าน จัดกิจกรรมไหว้ครู 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 14.18 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
104
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,ประชุมผู้ปกครองและต้อนรับครูคนใหม่
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 05.57 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
105
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประดิษฐ์ ผาธรรม พบปะให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน เนื่องในวันเปิดภาคเรีย
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 08.16 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี "วาเลนไทน์มอบรัก มอบบุญ วันคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านด่าน 14-15 ก.พ.2560
(วันที่ 31 มกราคม 2560 13.38 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
107
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี "วาเลนไทน์มอบรัก มอบบุญ วันคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านด่าน 1
(วันที่ 31 มกราคม 2560 13.30 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
SAR ปี2558 โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 25 มกราคม 2560 10.16 น./อ่าน 421)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
SAR ปี2557 โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 25 มกราคม 2560 09.53 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
110
ค่ายฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่2 24-26 มกราคม 2560 ณ หอประชุมบ้านเสาธงชัย โดย กอร.มน.
(วันที่ 24 มกราคม 2560 10.16 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
111
โรงเรียนบ้านด่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 19 มกราคม 2560 09.35 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรม รับ-ส่ง บุคลากร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 11.01 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
113
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา2558
(วันที่ 18 มีนาคม 2559 14.37 น./อ่าน 4434)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเปิด(Open Approach)
(วันที่ 24 สิงหาคม 2558 10.59 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
115
การจัดทำสนามกรีฑาโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 09.35 น./อ่าน 4204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 16.40 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
117
ประวัติหมู่บ้านในตำบลภูผาหมอก
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 21.46 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
พิธีรับ-มอบอาคาร สปช.102/26 ที่โรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2558 09.47 น./อ่าน 757)
ข่าวกิจกรรม
119
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 09.37 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
120
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านคนใหม่ (นายชัยศักดิ์ นาดี)
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 14.51 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
121
พิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 14.46 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
122
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 14.38 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
123
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านด่าน ครั้งที่ 14
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 10.55 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
124
เข้าค่ายพักแรมโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 15.02 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
125
รับรางวัลเกียรติยศ หนึ่งแสนครูดี
(วันที่ 15 มกราคม 2558 14.09 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
126
งานวันเด็กโรงเรียนบ้านด่าน ปี58
(วันที่ 14 มกราคม 2558 11.57 น./อ่าน 1717)
ข่าวกิจกรรม
127
พิธีมอบอาคารนำ้ดื่ม
(วันที่ 11 ธันวาคม 2557 10.48 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
128
งานเปิดอาคารพงษ์ศักดิ์
(วันที่ 08 ธันวาคม 2557 10.42 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
129
งานวันพ่อโรงเรียนบ้านด่าน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 14.22 น./อ่าน 477)
ข่าวกิจกรรม
130
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 10.02 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
131
การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2557 16.34 น./อ่าน 377)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
132
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 10.29 น./อ่าน 2034)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
133
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 10.02 น./อ่าน 536)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
134
รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 14.22 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม