ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แจ้งผู้ปกครองทราบ วันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 09.39 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เปิดภาคเรียน 2/2562
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2562 09.04 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
กำหนดการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 09.05 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
SUPERHERO ACADEMY
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 08.43 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
5
สืบตำนาน "โขนขุขันธ์"
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 06.43 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
6
ขอเชิญทุกท่านร่วม สนับสนุนเสื้อ"โขนขุขันธ์"
(วันที่ 06 กันยายน 2562 09.55 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
7
สพป.ขอนแก่น เขต 1 มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
รับรางวัลระดับโลก​ จากการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ​
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.32 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
9
นิทรรศการสื่อการเรียนการสอนเพื่อการอ่ายออกเขียนได้ 100%
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.15 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
11
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีเปิดและการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.ศก.3
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
13
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 12.16 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
14
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.01 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศ หยุดเรียนเฉพาะชั้นอนุบาล ๑-๓
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 20.36 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
big cleaning day
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 20.24 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
17
จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 20.08 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
18
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 19.13 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 13.30 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการฝึกคัดไทย
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 22.07 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 12.41 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนพนัสศึกษาลัย ดูงาน Montessori
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 08.40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
23
รางวัลชนะเลิศโครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 08.57 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
24
ปลูกต้นไม้
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 05.50 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
25
สืบสานตำนานโขนขุขันธ์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 05.45 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
26
ค่ายการเรียนรู้การแสดงโขน
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 07.54 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
27
ศึกษาดูงาน มอนเตสเซอรี่
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 06.19 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
28
คณะนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 06.14 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
29
เรียนผู้ปกครอง เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 07.21 น./อ่าน 380)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
โครงการค่ายคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน 6-8 พฤษภาคม 2562
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 08.22 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
31
รับสมัครครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 08.14 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 08.36 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน การเปิดภาคเรียน และ การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 08.09 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
เรียนผู้ปกครอง เรื่องแจ้งเลื่อนการจับฉลาก รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนชั้นอนุบาล 1
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 14.22 น./อ่าน 397)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประกาศการรับนักเรียน (เพิ่มเติม)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 16.58 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Intensive En
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 17.48 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถศึกษา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.57 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารเรียน 2/28
(วันที่ 04 มกราคม 2562 12.57 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 10.52 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
40
ประกาศโรงเรียนอนุบาบศรีประชานุกูล ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมิน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 21.17 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 14.50 น./อ่าน 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างรายเดือนชั่วคราวในตำแหน่งพี่เลี้ยง
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 06.40 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
เรียนเชิญบุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.01 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
44
ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 11.21 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
45
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 11.17 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
46
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 08.49 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 08.46 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
48
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และครูสอนว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 เมษายน 2561 10.17 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบและรับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และครูสอนว
(วันที่ 26 เมษายน 2561 11.11 น./อ่าน 627)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงและครูสอนว่ายน้ำ
(วันที่ 22 เมษายน 2561 14.14 น./อ่าน 643)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) อาคาร 100 ปี ศรีประชา
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 03.04 น./อ่าน 296)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ปี ศรีประชานุถกูล
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 06.23 น./อ่าน 171)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
สวนเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2559 07.41 น./อ่าน 592)
ข่าวกิจกรรม
54
ทรูปลูกปัญญามอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 14.48 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นเจ้าหน
(วันที่ 07 มีนาคม 2559 17.13 น./อ่าน 545)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 09.44 น./อ่าน 371)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
เด็กชายภูหญ้า โรหิตาภิรมย์ ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2558 10.02 น./อ่าน 544)
ข่าวกิจกรรม
58
ทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 19 กันยายน 2558 10.09 น./อ่าน 519)
ข่าวกิจกรรม
59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.37 น./อ่าน 311)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.35 น./อ่าน 212)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและปรับปรุงสระว่ายน้ำ
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.32 น./อ่าน 180)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.30 น./อ่าน 251)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.27 น./อ่าน 143)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านวัดประเมินผลฯ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2558 12.56 น./อ่าน 326)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 08.05 น./อ่าน 517)
ข่าวกิจกรรม
66
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 07.38 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
67
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 11.57 น./อ่าน 475)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ฝากลิงค์เฟสบุคโรงเรียนครับ
(วันที่ 09 มกราคม 2558 15.56 น./อ่าน 404)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาภายใน
(วันที่ 09 มกราคม 2558 14.16 น./อ่าน 983)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมกีฬาภายสี และ วันเด็ก
(วันที่ 05 มกราคม 2558 15.12 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
(วันที่ 05 มกราคม 2558 14.14 น./อ่าน 579)
ข่าวกิจกรรม
72
ทำบุญครบรอบ 97 ปี พร้อมทั้งทำบุญขึนอาคารใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2558 13.09 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
73
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 08.42 น./อ่าน 1867)
ข่าวกิจกรรม
74
ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 เดินทางมาเยี่ยมชม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 08.39 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 11.56 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
76
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 11.54 น./อ่าน 955)
ข่าวกิจกรรม
77
SMSS โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลครับ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 11.11 น./อ่าน 2755)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ประมวลความรู้ของผู้บริหารในการพัฒนาวิชาชีพ นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
(วันที่ 25 ธันวาคม 2556 17.13 น./อ่าน 465)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
79
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
(วันที่ 25 ธันวาคม 2556 17.07 น./อ่าน 504)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
80
ปิดเรียน 13-15 พฤศจิกายน 2556
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2556 10.03 น./อ่าน 431)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
พิธีถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราช
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2556 09.40 น./อ่าน 1109)
ข่าวกิจกรรม
82
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2556 09.30 น./อ่าน 654)
ข่าวกิจกรรม
83
ทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2556 12.18 น./อ่าน 1602)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2556 13.19 น./อ่าน 644)
ข่าวกิจกรรม
85
เผยแพร่บทคัดย่อ งานวิจัย นายธนรัตน์ สวัสดิกุล
(วันที่ 26 มิถุนายน 2556 10.54 น./อ่าน 1749)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
86
ไหว้ครู 2556
(วันที่ 25 มิถุนายน 2556 09.48 น./อ่าน 628)
ข่าวกิจกรรม