ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 มกราคม 2563 10.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
2
ภาพกิจกรรมการทำบุญตักบาตร วันเกิดโรงเรียน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 09.20 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
3
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 09.13 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
4
เรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลศรีประฃานุกูล ครบรอ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 10.50 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
5
แจ้งผู้ปกครองทราบ วันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 09.39 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เปิดภาคเรียน 2/2562
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2562 09.04 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
7
กำหนดการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 09.05 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
SUPERHERO ACADEMY
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 08.43 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
9
สืบตำนาน "โขนขุขันธ์"
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 06.43 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
10
ขอเชิญทุกท่านร่วม สนับสนุนเสื้อ"โขนขุขันธ์"
(วันที่ 06 กันยายน 2562 09.55 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
11
สพป.ขอนแก่น เขต 1 มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
12
รับรางวัลระดับโลก​ จากการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ​
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.32 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
13
นิทรรศการสื่อการเรียนการสอนเพื่อการอ่ายออกเขียนได้ 100%
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.15 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
15
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีเปิดและการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.ศก.3
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 11.50 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
17
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 12.16 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
18
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.01 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศ หยุดเรียนเฉพาะชั้นอนุบาล ๑-๓
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 20.36 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
big cleaning day
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 20.24 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
21
จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 20.08 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
22
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 19.13 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
23
พิธีสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 13.30 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการฝึกคัดไทย
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 22.07 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 12.41 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนพนัสศึกษาลัย ดูงาน Montessori
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 08.40 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
27
รางวัลชนะเลิศโครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 08.57 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
28
ปลูกต้นไม้
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 05.50 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
29
สืบสานตำนานโขนขุขันธ์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 05.45 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
30
ค่ายการเรียนรู้การแสดงโขน
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 07.54 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
31
ศึกษาดูงาน มอนเตสเซอรี่
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 06.19 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
32
คณะนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 06.14 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
33
เรียนผู้ปกครอง เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 07.21 น./อ่าน 979)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
โครงการค่ายคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและนักเรียน 6-8 พฤษภาคม 2562
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 08.22 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
35
รับสมัครครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 08.14 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 08.36 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน การเปิดภาคเรียน และ การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 08.09 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
เรียนผู้ปกครอง เรื่องแจ้งเลื่อนการจับฉลาก รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนชั้นอนุบาล 1
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 14.22 น./อ่าน 470)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ประกาศการรับนักเรียน (เพิ่มเติม)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 16.58 น./อ่าน 361)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Intensive En
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 17.48 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถศึกษา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.57 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารเรียน 2/28
(วันที่ 04 มกราคม 2562 12.57 น./อ่าน 140)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 10.52 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
44
ประกาศโรงเรียนอนุบาบศรีประชานุกูล ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมิน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 21.17 น./อ่าน 420)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 14.50 น./อ่าน 99)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างรายเดือนชั่วคราวในตำแหน่งพี่เลี้ยง
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 06.40 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
เรียนเชิญบุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.01 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
48
ลงนามถวายพระพร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 11.21 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
49
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 11.17 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
50
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 08.49 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
51
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 08.46 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
52
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และครูสอนว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 เมษายน 2561 10.17 น./อ่าน 511)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบและรับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และครูสอนว
(วันที่ 26 เมษายน 2561 11.11 น./อ่าน 644)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงและครูสอนว่ายน้ำ
(วันที่ 22 เมษายน 2561 14.14 น./อ่าน 695)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) อาคาร 100 ปี ศรีประชา
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 03.04 น./อ่าน 483)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ปี ศรีประชานุถกูล
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 06.23 น./อ่าน 229)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
สวนเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2559 07.41 น./อ่าน 622)
ข่าวกิจกรรม
58
ทรูปลูกปัญญามอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 14.48 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นเจ้าหน
(วันที่ 07 มีนาคม 2559 17.13 น./อ่าน 573)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 09.44 น./อ่าน 393)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
เด็กชายภูหญ้า โรหิตาภิรมย์ ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2558 10.02 น./อ่าน 577)
ข่าวกิจกรรม
62
ทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 19 กันยายน 2558 10.09 น./อ่าน 538)
ข่าวกิจกรรม
63
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.37 น./อ่าน 348)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.35 น./อ่าน 235)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและปรับปรุงสระว่ายน้ำ
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.32 น./อ่าน 204)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.30 น./อ่าน 273)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
(วันที่ 15 กันยายน 2558 08.27 น./อ่าน 163)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านวัดประเมินผลฯ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2558 12.56 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 08.05 น./อ่าน 550)
ข่าวกิจกรรม
70
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 07.38 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
71
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 11.57 น./อ่าน 526)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ฝากลิงค์เฟสบุคโรงเรียนครับ
(วันที่ 09 มกราคม 2558 15.56 น./อ่าน 423)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาภายใน
(วันที่ 09 มกราคม 2558 14.16 น./อ่าน 1011)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมกีฬาภายสี และ วันเด็ก
(วันที่ 05 มกราคม 2558 15.12 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
(วันที่ 05 มกราคม 2558 14.14 น./อ่าน 594)
ข่าวกิจกรรม
76
ทำบุญครบรอบ 97 ปี พร้อมทั้งทำบุญขึนอาคารใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2558 13.09 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
77
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 08.42 น./อ่าน 1915)
ข่าวกิจกรรม
78
ผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 เดินทางมาเยี่ยมชม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 08.39 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
79
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 11.56 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
80
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 11.54 น./อ่าน 979)
ข่าวกิจกรรม
81
SMSS โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลครับ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 11.11 น./อ่าน 2777)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ประมวลความรู้ของผู้บริหารในการพัฒนาวิชาชีพ นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
(วันที่ 25 ธันวาคม 2556 17.13 น./อ่าน 530)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
83
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร
(วันที่ 25 ธันวาคม 2556 17.07 น./อ่าน 560)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
84
ปิดเรียน 13-15 พฤศจิกายน 2556
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2556 10.03 น./อ่าน 443)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
พิธีถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราช
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2556 09.40 น./อ่าน 1148)
ข่าวกิจกรรม
86
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2556 09.30 น./อ่าน 687)
ข่าวกิจกรรม
87
ทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2556 12.18 น./อ่าน 1735)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2556 13.19 น./อ่าน 657)
ข่าวกิจกรรม
89
เผยแพร่บทคัดย่อ งานวิจัย นายธนรัตน์ สวัสดิกุล
(วันที่ 26 มิถุนายน 2556 10.54 น./อ่าน 1888)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
90
ไหว้ครู 2556
(วันที่ 25 มิถุนายน 2556 09.48 น./อ่าน 638)
ข่าวกิจกรรม