ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโต่งโต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมออนไลน์ IC3 ;Digital Literracy Cetification
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
กิจกรรมทำบุญวายเพลทุกวันพระ โรงเรียนศีลห้า
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.37 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
3
แบบ สขร.1ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.44 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
แบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
โรงเรียนบ้านโต่งโต้นนำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา" ณ โรงเรียนบ้านเ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.00 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
6
O9 : Social Network
(วันที่ 07 กันยายน 2563 20.24 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
O17 : E-Service
(วันที่ 07 กันยายน 2563 19.25 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 06 กันยายน 2563 09.39 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 09.10 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
คู่มือ Google App
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.36 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ สสวท. ป.1-ม.3
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.34 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
แผนฯ ภาษาไทย หลักภาษา ป.1-6
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.33 น./อ่าน 16)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.30 น./อ่าน 13)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
แผนการสอนการงานอาชีพ ม.1-3
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.28 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.1-6
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.25 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
เว็ปไซต์ครูอาธร วิมลสุข
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.21 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
รายงานการอบรมช่วง Covid-19
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.17 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
«กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด» ปี 2563
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.20 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
19
นำนักเรียนทำบุญ ถวายเพลวันพระ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 10.06 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
20
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 17.34 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
21
นำนักเรียนมาทำบุญถวายเพล ณ วัดบ้านโพธิ์ฮัง #โรงเรียนศีลห้า
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
22
แนะนำวิธีการเพิ่มแก้ไข WEB EMIS จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.44 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
23
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.38 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.33 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.18 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.06 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O46 : มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.58 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.50 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.27 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 10.19 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.12 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
32
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.11 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
33
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดและโรคมือเท้าปากที่โรงเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 09.56 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
34
ขอบคุณคณะผู้ปกครองจากชุมชนบ้านกอกแก้ว
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.51 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการครู 5 นาที โดย สภ.อำเภอราษีไศล
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 10.12 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 11.07 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
37
การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ สามารถกดปุ่มเพื่อแสกน QR Code
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.53 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
บอกข่าวเล่ามา : SAVE Tongton School ON COVID 19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
การนิเทศตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1กรกฎคม 2563-ภายใต้สถานการ์โควิท-19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.55 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
#ทดสอบระบบอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.47 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
41
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กิจกรรม Big Cleaning ทุกห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิท -19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 15.18 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ประกาศปิดภาคเรียน ที่ 2/2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 14.37 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 09.49 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
44
งานกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 “บัวหุ่งหนองอึ่งเกมส์” 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08.19 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
45
#พิธีถวายราชสดุดี"พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" #⚜
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
46
นำเสนอโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 18.26 น./อ่าน 74)
วีดีทัศน์จาก Youtube
47
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ คุณครูอุมาทิพย์ หนองก
(วันที่ 17 กันยายน 2562 09.44 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำหมู่บ้าน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อเตรียมควา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นำคณะกรรมการตรวจงานจ้าง งวดสุดท้าย
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14.04 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
50
กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ณสนามแข่งขันทุ่งขุมทรัพย์อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษปร
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.54 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
51
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.43 น./อ่าน 13)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
52
อบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.35 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 10.19 น./อ่าน 280)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนศีลห้า
(วันที่ 26 มกราคม 2561 12.47 น./อ่าน 91)
วีดีทัศน์จาก Youtube
55
งานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
(วันที่ 22 มกราคม 2561 12.59 น./อ่าน 90)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
เอกสารสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 4 มค.61
(วันที่ 22 มกราคม 2561 12.50 น./อ่าน 23118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 10.53 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
58
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ กับงานทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื
(วันที่ 17 มกราคม 2561 09.48 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
59
แบบทดการอ่าน เดือนสิงหาคม 2560
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.47 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
นำนักเรียนมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ C-A-M-P, CAMP!CAMP!CAMP!
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 12.33 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
61
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 12.28 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
โครงการเข้าค่ายนักเรียนเสริมทักษะชีวิตป้องภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโต่งโต้น
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.48 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
63
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนใหม่
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 06.22 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการอาหารกลางวันจากผลผลิตกล้วยน้ำหว้า
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 07.03 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 06.48 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
66
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น เป็นวิทยากรการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ด้วย โปรแกรม SMSS
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 04.32 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
67
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ได้นำนักเรียนไปอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 04.30 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
68
ผลผลิต มะม่วงหาว มะนาวโห่ ผลสุกพร้อมเข้ากระบวนการผลิต แปรร่วมเป็นไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บผลผลิตโดย
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.56 น./อ่าน 1809)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ร.ร.บ้านโต่งโต้น
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.50 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
70
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.48 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
71
งานปัจฉิมปีการศึกษา2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.44 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
72
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับเปิดเทอม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.44 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
แบบประเมิน ครั้งที่ ๑ มิถุนายน 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.38 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.36 น./อ่าน 319)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
75
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 11 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 49)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
76
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเขต อบต.หนองอึ่งร่วมกับโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ข้าราชการ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 13.27 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 13.22 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
78
การประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา
(วันที่ 06 กันยายน 2559 12.30 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
79
ดาวน์โหลด
(วันที่ 03 กันยายน 2559 13.05 น./อ่าน 131)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
80
นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.51 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
81
นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.49 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
นิเทศตรวจเยี่ยมและชมพิธีเปิดกองลูกเสือ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 13.26 น./อ่าน 409)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
แผนการสอนลูกเสือ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 19.22 น./อ่าน 429)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
84
แผนแนะแนวโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ป.๑-ม.๓
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 13.37 น./อ่าน 213)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
85
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.43 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
86
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.30 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 17.29 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 08.43 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 14.34 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
90
12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 14.32 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
ขอแสดงความยินดี
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 16.11 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
93
workshop แนะนำการใช้โปรแกรม SMSS
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 12.16 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
94
ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนโดยเทคโนโลยีราษีไศล
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 11.45 น./อ่าน 1073)
ข่าวกิจกรรม
95
พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและสวนสนาม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 11.42 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
96
กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่พร้อมไประดับภาค
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.15 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
97
ลูกเสือซ้อมสวนสนามพรุ่งนี้ครับ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
98
ลิ้ง SMSS
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.47 น./อ่าน 1396)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
ประชุมประจำเดือน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 20.17 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
100
คณะกรรมการนักเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 19.48 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
เชิญชวนพี่น้องออกเสียงประมติ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 17.08 น./อ่าน 407)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
youtube
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.50 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
103
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.31 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
104
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 นิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.26 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
105
นำเสนอผลิตภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.17 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
106
โครงการปลูกมะนาว
(วันที่ 29 เมษายน 2558 15.14 น./อ่าน 398)
ข่าวกิจกรรม