ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโต่งโต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ สามารถกดปุ่มเพื่อแสกน QR Code
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.53 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
บอกข่าวเล่ามา : SAVE Tongton School ON COVID 19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การนิเทศตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1กรกฎคม 2563-ภายใต้สถานการ์โควิท-19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.55 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
#ทดสอบระบบอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.47 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กิจกรรม Big Cleaning ทุกห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิท -19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 15.18 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศปิดภาคเรียน ที่ 2/2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 14.37 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กีฬาเข้าทำการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 09.49 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
8
งานกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 “บัวหุ่งหนองอึ่งเกมส์” 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08.19 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
9
#พิธีถวายราชสดุดี"พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" #⚜
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08.13 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
10
นำเสนอโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 18.26 น./อ่าน 59)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ คุณครูอุมาทิพย์ หนองก
(วันที่ 17 กันยายน 2562 09.44 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำหมู่บ้าน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อเตรียมควา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นำคณะกรรมการตรวจงานจ้าง งวดสุดท้าย
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14.04 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
14
กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ณสนามแข่งขันทุ่งขุมทรัพย์อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษปร
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.54 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.43 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
อบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.35 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 10.19 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนศีลห้า
(วันที่ 26 มกราคม 2561 12.47 น./อ่าน 78)
วีดีทัศน์จาก Youtube
19
งานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
(วันที่ 22 มกราคม 2561 12.59 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
เอกสารสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 4 มค.61
(วันที่ 22 มกราคม 2561 12.50 น./อ่าน 22738)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 10.53 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
22
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ กับงานทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื
(วันที่ 17 มกราคม 2561 09.48 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
23
แบบทดการอ่าน เดือนสิงหาคม 2560
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.47 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
นำนักเรียนมาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ C-A-M-P, CAMP!CAMP!CAMP!
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 12.33 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
25
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 12.28 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
โครงการเข้าค่ายนักเรียนเสริมทักษะชีวิตป้องภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโต่งโต้น
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.48 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนใหม่
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 06.22 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
28
โครงการอาหารกลางวันจากผลผลิตกล้วยน้ำหว้า
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 07.03 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 06.48 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น เป็นวิทยากรการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ด้วย โปรแกรม SMSS
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 04.32 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ได้นำนักเรียนไปอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 04.30 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
32
ผลผลิต มะม่วงหาว มะนาวโห่ ผลสุกพร้อมเข้ากระบวนการผลิต แปรร่วมเป็นไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บผลผลิตโดย
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.56 น./อ่าน 1755)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ร.ร.บ้านโต่งโต้น
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.50 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
34
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.48 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
35
งานปัจฉิมปีการศึกษา2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.44 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
36
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับเปิดเทอม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.44 น./อ่าน 251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
แบบประเมิน ครั้งที่ ๑ มิถุนายน 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.38 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.36 น./อ่าน 293)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
39
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 11 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเขต อบต.หนองอึ่งร่วมกับโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ข้าราชการ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 13.27 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 13.22 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
42
การประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา
(วันที่ 06 กันยายน 2559 12.30 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
43
ดาวน์โหลด
(วันที่ 03 กันยายน 2559 13.05 น./อ่าน 115)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.51 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
45
นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.49 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
นิเทศตรวจเยี่ยมและชมพิธีเปิดกองลูกเสือ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 13.26 น./อ่าน 398)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
แผนการสอนลูกเสือ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 19.22 น./อ่าน 406)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
48
แผนแนะแนวโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ป.๑-ม.๓
(วันที่ 30 สิงหาคม 2559 13.37 น./อ่าน 195)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
49
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.43 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
50
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.30 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 17.29 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 08.43 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 14.34 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
54
12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 14.32 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ขอแสดงความยินดี
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 16.11 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 15.52 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
57
workshop แนะนำการใช้โปรแกรม SMSS
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 12.16 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
58
ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนโดยเทคโนโลยีราษีไศล
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 11.45 น./อ่าน 1041)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและสวนสนาม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 11.42 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
60
กลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่พร้อมไประดับภาค
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.15 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
61
ลูกเสือซ้อมสวนสนามพรุ่งนี้ครับ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
62
ลิ้ง SMSS
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.47 น./อ่าน 1388)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ประชุมประจำเดือน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 20.17 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
64
คณะกรรมการนักเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 19.48 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
เชิญชวนพี่น้องออกเสียงประมติ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 17.08 น./อ่าน 389)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
youtube
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 17.50 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
67
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.31 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
68
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 นิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.26 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
69
นำเสนอผลิตภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 08.17 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
70
โครงการปลูกมะนาว
(วันที่ 29 เมษายน 2558 15.14 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม