ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองสะมอน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.46 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.44 น./อ่าน 35)
3
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.43 น./อ่าน 209)
4
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.43 น./อ่าน 31)
5
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 22.54 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 12.15 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 12.11 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ผลการสอบ(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข
(วันที่ 22 มีนาคม 2558 18.22 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ผลการสอบ(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข
(วันที่ 22 มีนาคม 2558 18.13 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 22.33 น./อ่าน 216)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2556 19.18 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม