ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แนวทางการประเมินความโปร่งใส โรงเรียนบ้านหนองบาง
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 13.11 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แผนผังการปฏิบัติงาน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 13.01 น./อ่าน 844)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แผนปฏิบัติราชการปี 57,58
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 15.03 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
4
แผนปฏิบัติราชการปี 57
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 14.59 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ลูกชุป แสนอร่อย....
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.48 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
6
ชาใบหม่อน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.46 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
7
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมการจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านหนองบาง
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.45 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
8
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบาง
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.44 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
9
วันสหกรณ์นักเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.36 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 13.02 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม