ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แนวทางการประเมินความโปร่งใส โรงเรียนบ้านหนองบาง
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 13.11 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แผนผังการปฏิบัติงาน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 13.01 น./อ่าน 963)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แผนปฏิบัติราชการปี 57,58
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 15.03 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
4
แผนปฏิบัติราชการปี 57
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 14.59 น./อ่าน 78)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ลูกชุป แสนอร่อย....
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.48 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
6
ชาใบหม่อน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.46 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
7
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมการจัดนิทรรศการ โรงเรียนบ้านหนองบาง
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.45 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
8
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบาง
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.44 น./อ่าน 419)
ข่าวกิจกรรม
9
Dlit Dltv
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.41 น./อ่าน 24)
10
วันสหกรณ์นักเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 04.36 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 13.02 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม