ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านละลม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and transparency Assessment : I
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 13.25 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
การตรวจติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 16.35 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 19.03 น./อ่าน 134)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 14 เมษายน 2563 13.57 น./อ่าน 156)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม DLTV เ
(วันที่ 09 เมษายน 2563 20.16 น./อ่าน 230)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
บทคัดย่อ การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก
(วันที่ 09 เมษายน 2563 19.53 น./อ่าน 149)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 07 เมษายน 2563 18.59 น./อ่าน 168)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง