ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.16 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 13.12 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ผลการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
(วันที่ 28 มกราคม 2563 11.29 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
โปรแกรมติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 07.58 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2560
(วันที่ 19 กันยายน 2561 07.41 น./อ่าน 1226)
ข่าวกิจกรรม
6
เอกสารการจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 03 กันยายน 2561 11.00 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
7
ข้อมูลครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 13.12 น./อ่าน 316)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2561
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 13.08 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
อัตลักษณ์และคำนิยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 12.51 น./อ่าน 347)
ข่าวกิจกรรม
10
สารสนเทศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 08.30 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 08.26 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
คำสั่งปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 08.17 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์