ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โปรแกรมติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 07.58 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2560
(วันที่ 19 กันยายน 2561 07.41 น./อ่าน 1078)
ข่าวกิจกรรม
3
เอกสารการจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 03 กันยายน 2561 11.00 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
4
ข้อมูลครู และบุคลากรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 13.12 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2561
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 13.08 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
อัตลักษณ์และคำนิยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 12.51 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
7
สารสนเทศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ปีการศึกษา2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 08.30 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 08.26 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
คำสั่งปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 08.17 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์