ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนละทายวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ภาพกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และลูกเสือจราจร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเข
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 17.56 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
2
การนิเทศภายใน โรงเรียนละทายวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 17.43 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.38 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 15.05 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร อาสาพัฒนา วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 14.32 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร อาสาพัฒนา วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.41 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมสวดมนต์ไหว
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.35 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.31 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
9
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 วันที่10 กรกฎาคม พ.ศ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.25 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
งานต้อนรับผู้อำนวยการ,นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,เลี้ยงส่งคุณครู 03.07.63
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.21 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมการรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันกำจัดยุงลาย โรคไข้เลือดออก วันที่ 3 มิถุนายน 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.18 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
12
บรรยากาศในการการเปิดภาคเรียนที่1 /2563 วันที่ 1กรกฏาคม พ.ศ.2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.16 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
บรรยากาศในการการเปิดภาคเรียนที่1 /2563 วันที่ 1กรกฏาคม พ.ศ.2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 18.06 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการแก้ 0, ร, มส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 08.43 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โครงการแก้ 0, ร, มส ชั้นม. 3 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.27 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่8-9มิถุนายน2563 และวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนละท
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 20.56 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
วันรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 20.53 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
มอบตัว/รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 12.08 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2563
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 11.41 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา..
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.12 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ตำรวจประจำโรงเรียนละทายวิทยา เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.02 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
การฝึกซ้อมกิจกรรมร้องเพลง..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.59 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมตอบคำถาม ท้าให้ลอง งานห้องสมุด โรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
24
ครั้งที่2. ที่ได้รับความอนุเคราะห์ช่างตัดผมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.56 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
25
ละทายวิทยาร่วมบุญมหาสังฆทาน ณ วัดโพธิ์ศรีละทาย วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โ
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.49 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ยินดีต้อนรับคุณครูพัชราภรณ์ ศรีมา สู่รั้วฟ้าแดง ละทายวิทยา
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ละทายวิทยาจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.46 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
28
การรณรงค์ การอบรม ส่งเสริมป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคไข้เลือดออก ยาเสพติด
(วันที่ 16 กันยายน 2562 09.41 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
30
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.07 น./อ่าน 95)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
กิจกรรมในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.07 น./อ่าน 259)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ลูกๆ ฟ้าแดง ละทายวิทยา ร่วมกิจกรรท สวดมนต์.ทุกวันศุกร์.ก่อนกลับบ้าน.
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.07 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
33
ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา รร คุณธรรม ละทายวิทยา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.04 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.59 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
35
จากวันนั้นถึงวันนี้กับชาวทูบีนัมเบอวัน ละทายวิทยา 2562 ร่วมส่งกำลังใจให้ไปต่อในวันพรุ่งนี้ครับ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.57 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
36
พิธีซ้อมวันไหว้ครู ละทายวิทยา ปีการศึกษา2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.57 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนละทายวิทยา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.56 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมแนะแนว ม.5/2ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตมาบริหารจัดการ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.56 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
39
นักศึกษาสังเกตการสอนกล่าวลานักเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.55 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
40
ครงการทูบีนัมเบอร์วัน (อังกฤษ: TO BE NUMBER ONE)
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.55 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ชมรม TO BE NUMBER ONE ละทายวิทยา เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.54 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร.ชาวละทายวิทยา โดยการนำของท่าน ผอ.ชูพงศ์ บรรทะโก
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.53 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
43
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
44
จิตอาสา ร่วมพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.51 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
สวดมนต์และเวียนเทียนกันที่วัดบ้านโอ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.50 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
46
เป็นกำลังใจคุณครูที่มีวันเกิดช่วงเดือน พ.ค
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.49 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ร่วมสร้างสรรค์ละทายวิทยา ให้มีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ตลอดไปครับ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.49 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กา่รสร้างข้อสอบออนไลน์ และ หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานศึกษา
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.51 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
49
ต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทุกคน สู่รั้วฟ้าแดงด้วยความยินดีครับ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.41 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
50
บรรยากาศการ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง วันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 13.40 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม