ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ และมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 14.26 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 19.44 น./อ่าน 12)
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 20.04 น./อ่าน 37)
4
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 13.00 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 19.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 19.02 น./อ่าน 19)
7
ตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 18.37 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประมวลภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 19.25 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
9
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 18.59 น./อ่าน 157)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.50 น./อ่าน 1899)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13.28 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้จัดพิธีมอบทุนนักเรียนยากจน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 16.47 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
13
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 203)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 05.56 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
15
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 05.38 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 06.51 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 06.57 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
19
ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 19.54 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 17.53 น./อ่าน 252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 17.26 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 21.58 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 18.37 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
25
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 19.45 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 12.10 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
27
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำคณะครูนักเรียนจัดบูธในหัวข้อ ”โรงเรียนสีขาวปล
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 11.52 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
28
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำนักเรียนเดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 09.57 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ตำบลกลาง
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 06.54 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
31
การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 19.15 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
32
แสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับนักเรียนที่ไปร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชากา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.06 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 14.29 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนบ้านม็กใหญ่ โดยคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 08.11 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 14.50 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
37
บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 13.51 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
โครงการนิเทศเยี่ยมห้องเรียน 2/2561
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 16.39 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.21 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
40
ชุดการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เล่มที่1 กำเนิดดินและสมบัติของดิน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.47 น./อ่าน 265)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.32 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.31 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.29 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.27 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
45
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผน School Improvement Plan (SIP)
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.25 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
46
การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.24 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ พานักเรียนทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.22 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.20 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
49
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ได้นำนักเรียนไปร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.18 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
50
ปฎิทินวิชาการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.17 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.15 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.13 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.5 ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.11 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
54
อบรมเชิงปกิบัติการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.09 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
55
เปิดบ้านวิชาการ สานสายใยเม็กใหญ่ 2560 เพื่อสานสายใยระหว่างบ้านกับโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.05 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
56
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.00 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
58
นักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.56 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมด้านจิตใจ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.54 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
60
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.53 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
61
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (RT)
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.52 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.51 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
63
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.49 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
64
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.48 น./อ่าน 2680)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.46 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
66
มอบนโบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู อำเภอเดชอุดม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.44 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
67
กีฬา-กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.42 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
68
สนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.38 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
70
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้ร่วมมือปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
71
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.30 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม