ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 19.44 น./อ่าน 4)
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 20.04 น./อ่าน 21)
3
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 13.00 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 19.12 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 19.02 น./อ่าน 4)
6
ตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 18.37 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประมวลภาพการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 19.25 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
8
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 18.59 น./อ่าน 108)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.50 น./อ่าน 388)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13.28 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้จัดพิธีมอบทุนนักเรียนยากจน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 16.47 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
12
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 152)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 05.56 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
14
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 05.38 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 06.51 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 06.57 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
18
ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 19.54 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 17.53 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 17.26 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 21.58 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 18.37 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 19.45 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 12.10 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
26
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำคณะครูนักเรียนจัดบูธในหัวข้อ ”โรงเรียนสีขาวปล
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 11.52 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำนักเรียนเดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 09.57 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
28
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ตำบลกลาง
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 06.54 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
30
การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 19.15 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
31
แสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับนักเรียนที่ไปร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชากา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.06 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 14.29 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
34
โรงเรียนบ้านม็กใหญ่ โดยคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 08.11 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 14.50 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
36
บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 13.51 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
โครงการนิเทศเยี่ยมห้องเรียน 2/2561
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 16.39 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.21 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
39
ชุดการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เล่มที่1 กำเนิดดินและสมบัติของดิน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.47 น./อ่าน 184)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.32 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.31 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.29 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.27 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผน School Improvement Plan (SIP)
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.25 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
45
การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.24 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ พานักเรียนทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.22 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.20 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
48
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ได้นำนักเรียนไปร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.18 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
49
ปฎิทินวิชาการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.17 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.15 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
51
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.13 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.5 ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.11 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
53
อบรมเชิงปกิบัติการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.09 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
54
เปิดบ้านวิชาการ สานสายใยเม็กใหญ่ 2560 เพื่อสานสายใยระหว่างบ้านกับโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.05 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
55
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.00 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
57
นักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.56 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมด้านจิตใจ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.54 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
59
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.53 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
60
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (RT)
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.52 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
61
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.51 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.49 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
63
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.48 น./อ่าน 2267)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.46 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
65
มอบนโบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู อำเภอเดชอุดม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.44 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
66
กีฬา-กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.42 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
67
สนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.38 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.36 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
69
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้ร่วมมือปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
70
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.30 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม