ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13.28 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้จัดพิธีมอบทุนนักเรียนยากจน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 16.47 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
3
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 ตุลาคม 2562 16.00 น./อ่าน 83)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 05.56 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
5
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 05.38 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 06.51 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 06.57 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 11.20 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 19.54 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 17.53 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 17.26 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 21.58 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 18.37 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
15
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 19.45 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 12.10 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
17
นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำคณะครูนักเรียนจัดบูธในหัวข้อ ”โรงเรียนสีขาวปล
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 11.52 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ นำนักเรียนเดินรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 09.57 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 09.37 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ตำบลกลาง
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 06.54 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
21
การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสำรอง, ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 19.15 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
22
แสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับนักเรียนที่ไปร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชากา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.52 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09.06 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 14.29 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนบ้านม็กใหญ่ โดยคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 08.11 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 14.50 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
27
บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 13.51 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
โครงการนิเทศเยี่ยมห้องเรียน 2/2561
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 16.39 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 15.21 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
30
ชุดการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เล่มที่1 กำเนิดดินและสมบัติของดิน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.47 น./อ่าน 142)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
31
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.32 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.31 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.29 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.27 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผน School Improvement Plan (SIP)
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.25 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
36
การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.24 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ พานักเรียนทัศนศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.22 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.20 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
39
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ได้นำนักเรียนไปร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.18 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
40
ปฎิทินวิชาการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.17 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.15 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
42
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.13 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.5 ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.11 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
44
อบรมเชิงปกิบัติการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.09 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
45
เปิดบ้านวิชาการ สานสายใยเม็กใหญ่ 2560 เพื่อสานสายใยระหว่างบ้านกับโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.05 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
46
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 18.00 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
48
นักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.56 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมด้านจิตใจ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.54 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.53 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
51
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (RT)
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.52 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.51 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
53
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.49 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
54
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.48 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
55
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.46 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
56
มอบนโบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู อำเภอเดชอุดม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.44 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
57
กีฬา-กรีฑา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.42 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
58
สนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.38 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.36 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
60
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้ร่วมมือปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.35 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
61
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.30 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม