ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแขมเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 19.31 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการให้ลูกรัก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.37 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 05.05 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 12.26 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 19.00 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
6
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2561 21.02 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
7
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรุณามาตรวจงานก่อสร้างลู่ยางพารา
(วันที่ 23 เมษายน 2561 21.09 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างลู่ยางพาราในสนามกีฬา ของกรมพลศึกษา
(วันที่ 22 เมษายน 2561 23.26 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม