ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กฐินสามัคคี สพป.อบ. 5
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 08.15 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
2
ทำไข่เค็ม และทำน้ำยาล้างจาน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.54 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
3
ทำบุญสังฆทาน ณ วัดโนนป่าเลา
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 21.50 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
4
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ​(O-NET)​ ระดับชั้น​ ป.6 สูงกว่าระ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
5
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และคำสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.17 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.05 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ร่วมบริจาคโลหิต
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.03 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 20.46 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
9
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.22 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
10
การประชุมสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.14 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
11
คณะ ก.ต.ป.ต. ถอดบทเรียน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.08 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
การทดสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.00 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 21.55 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 13.34 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
15
เข้ารับการอบรม โครงการอบรมการป้องกัน "การจมน้ำในเด็กนักเรียน"
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 20.46 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 20.12 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
17
รพ.สต.ยาง ให้ความรู้ เรื่องไข้ลือดออก
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.10 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
18
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.06 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
19
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.03 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.00 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
21
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 20.36 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
22
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.30 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
23
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม