ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 09.49 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 14.30 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 20.52 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
4
รับการนิเทศติดตามจาก สพป.อบ.5 การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 20.32 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
6
กฐินสามัคคี สพป.อบ. 5
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 08.15 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
7
ทำไข่เค็ม และทำน้ำยาล้างจาน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.54 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
8
ทำบุญสังฆทาน ณ วัดโนนป่าเลา
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 21.50 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
9
ทำบุญสังฆทาน วัดโนนป่าเลา
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.26 น./อ่าน 55)
10
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ​(O-NET)​ ระดับชั้น​ ป.6 สูงกว่าระ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และคำสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.17 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.05 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
13
ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ร่วมบริจาคโลหิต
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.03 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
14
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 20.46 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
15
ผู้อำนวยการรับการนิเทศจากคณะพี่เลี้ยง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.28 น./อ่าน 42)
16
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.22 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
17
การประชุมสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.14 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
18
คณะ ก.ต.ป.ต. ถอดบทเรียน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.08 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
19
การทดสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.00 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 21.55 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 13.34 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
22
เข้ารับการอบรม โครงการอบรมการป้องกัน "การจมน้ำในเด็กนักเรียน"
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 20.46 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
23
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 20.12 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
24
รพ.สต.ยาง ให้ความรู้ เรื่องไข้ลือดออก
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.10 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
25
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.06 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
26
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.03 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.00 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 20.36 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
29
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.30 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
30
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม