ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
2
กฐินสามัคคี สพป.อบ. 5
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 08.15 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
ทำไข่เค็ม และทำน้ำยาล้างจาน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.54 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
4
ทำบุญสังฆทาน ณ วัดโนนป่าเลา
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 21.50 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
5
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ​(O-NET)​ ระดับชั้น​ ป.6 สูงกว่าระ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 09.38 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
6
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และคำสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.17 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา นำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.05 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ร่วมบริจาคโลหิต
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 21.03 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
9
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 20.46 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
10
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.22 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
11
การประชุมสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.14 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
12
คณะ ก.ต.ป.ต. ถอดบทเรียน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.08 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
13
การทดสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 22.00 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 21.55 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 13.34 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
16
เข้ารับการอบรม โครงการอบรมการป้องกัน "การจมน้ำในเด็กนักเรียน"
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 20.46 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 20.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
18
รพ.สต.ยาง ให้ความรู้ เรื่องไข้ลือดออก
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.10 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
19
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.06 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
20
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.03 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
21
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 21.00 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 20.36 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
23
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.30 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
24
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม