ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านค้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะ ก่อสรางส้วม 4 ที่
(วันที่ 01 กันยายน 2563 23.06 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วม 4 ที่
(วันที่ 01 กันยายน 2563 23.00 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
วันภาษาไทย ุ63
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.18 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ย้อนดูความหลัง
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.09 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ทักษะอาชีพฯ ดำนา
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.03 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
7
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย.....โลกของแมลงในแปลงผักและผลไม้
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.00 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงงานคุณธรรมโรงเรียนบ้านค้อ_2017
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.56 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
9
OBEC Zero Waste School โรงเรียนบ้านค้อ สพป อบ 5
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.51 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
10
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.41 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
เรื่อง โครงงานหุ่นยนต์พ่นปุ๋ย กลุ่มหัวข้อ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & B
(วันที่ 12 ตุลาคม 2559 00.51 น./อ่าน 1029)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2559 00.45 น./อ่าน 319)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
25590809_โครงการปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2559 15.17 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
14
25590908_ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านทรัพย์เกษตร
(วันที่ 04 ตุลาคม 2559 15.15 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
15
ภาพกิจกรรม...นำเสนอโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2559 15.08 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม