ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านค้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เรื่อง โครงงานหุ่นยนต์พ่นปุ๋ย กลุ่มหัวข้อ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & B
(วันที่ 12 ตุลาคม 2559 00.51 น./อ่าน 705)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2559 00.45 น./อ่าน 265)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
25590809_โครงการปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2559 15.17 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
4
25590908_ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านทรัพย์เกษตร
(วันที่ 04 ตุลาคม 2559 15.15 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
5
ภาพกิจกรรม...นำเสนอโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2559 15.08 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม