ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 14.20 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.06 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 10.14 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
6
การทดสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 10.12 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
7
คำสั่งห้องเรียนสีขาว (รองฯระพีพัฒน์ ภามาศ)
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 06.06 น./อ่าน 164)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
แผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาว (รองฯระพีพัฒน์ ภามาศ)
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 06.01 น./อ่าน 2212)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
กิจกรรทำบุญวันเข้าพรรษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 08.51 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
10
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 12.25 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพย์ติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 04.39 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
12
งานประเพณีสมโภชปราสาทธาตุนางพญา ประจำปี 2560
(วันที่ 24 มกราคม 2560 09.38 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 23 มกราคม 2560 22.07 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 09.28 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
15
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 17.34 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
16
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 16.34 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 12.43 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีราชสดุดี ประจำปี 2558
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 12.28 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
19
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 11.04 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
20
ติวโอเน็ต ปี 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 11.32 น./อ่าน 429)
ข่าวกิจกรรม
21
งานสมโภชปราสาทธาตุนางพญา ประจำปี 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 11.12 น./อ่าน 857)
ข่าวประชาสัมพันธ์