ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 07.09 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมกลุ่ม 6
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 07.06 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
3
ไหว้ครู
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 07.03 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
4
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 06.59 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีปฏิญานเป็นข้าราชการครูที่ดี และปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 06.57 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
6
วันเด็ก 2559
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 06.41 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม