ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคำขวาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
Fix it center จากวิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 14.24 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านคำขวางจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 20.30 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม