ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทีมงานชาวอนุบาลศรีเมืองใหม่ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 11.36 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีถวายราชสดุดี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 11.19 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
3
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 11.20 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
4
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2562 ประจำเดือนพฤศิจกายน
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 09.53 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัย
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 12.06 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน English.Test.​2019
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 11.33 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครองและแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียนโรงอนุบาลศรีเมืองใหม่
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 14.21 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 14.04 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
9
ร่วมงานกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ทอด ณ วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 14.03 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
10
กีฬาสี
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 13.56 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube