ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านป่าเลา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 13.37 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 21.16 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 21.21 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
4
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 23.20 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์