ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วารสารประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 20.11 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 19.58 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
วารสารปรับปรุงอาคารเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 19.46 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 12.44 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ข้อมูลพื้นฐาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.22 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
การเรียนออนไลน์โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 14.53 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การจัดงานวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 13.07 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์