ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาส่วงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
SAR 2563
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 15.51 น./อ่าน 96)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.1
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 14.34 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
3
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2564 12.38 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดสร้างโดมอเนกประสงค์
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.05 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
5
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จัดสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าลานหน้าเสาธง โรงเรียนนาส่วงวิ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09.38 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้านนางสาวมนัสดา มณีสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาส่วงวิทยา
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 11.57 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 14.28 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการฝึกอาชิ่พนาส่วงวิทยา
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.35 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
10
ผอ.ดูงานโรงเริ่ยนมาตรฐานสากล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 00.23 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
11
มอบทุนกองทุนเสมอภาค
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.45 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
12
ผอ.เขต สพม.29 ตรวจเยิ่่ยม
(วันที่ 04 กันยายน 2563 23.01 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมขยายผล จากผู้สอนเป็น Coach / 4-09-63
(วันที่ 04 กันยายน 2563 21.40 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
14
อบรมขยายผลห้องเริ่ยนสิ่ขาว
(วันที่ 04 กันยายน 2563 20.40 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
15
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพิ่ ทิ่่ ม.อุบล
(วันที่ 04 กันยายน 2563 20.27 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 04 กันยายน 2563 19.52 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
17
SAR 2562
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 10.40 น./อ่าน 148)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 11.27 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 11.15 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ
(วันที่ 21 เมษายน 2563 12.34 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
21
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 14.38 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
22
SAR ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 15.00 น./อ่าน 168)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
นาส่วงวิทยา MOU กับสถาบัน PIM
(วันที่ 09 เมษายน 2562 16.46 น./อ่าน 323)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
ประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถ ม.1 ม.4
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 12.10 น./อ่าน 373)
ข่าวกิจกรรม
25
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นร.ยากจน
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 11.01 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
26
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 20.00 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
27
ค่ายดาราศาสตร์ ที่ ภูจองนายอย
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
28
13 กุมภาพันธ์ 2562 นาส่วงวิทยาเปิดบ้าน
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 22.19 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
นาส่วงเข้มวินัยจราจร
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 09.40 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงทานนาส่วงวิทยา ที่ วัดหนองป่าพง
(วันที่ 15 มกราคม 2562 14.29 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
31
นาส่วงวิทยาเปิดโปรแกรมเตรียมวิศวะ
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.13 น./อ่าน 401)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
นาส่วงวิทยาร่วมกิจกรรมติวฟรี Easy O-Net
(วันที่ 15 มกราคม 2562 12.53 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
33
เข้าค่าย ลูกเสือแก่งตะนะ
(วันที่ 10 มกราคม 2562 21.10 น./อ่าน 716)
ข่าวกิจกรรม
34
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 23.53 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
35
นาส่วงวิทยาตรวจนับจำนวนนักเรียน
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 23.23 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
36
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 02.18 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
37
ผอ.สพม. 29 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สห 8,9 อุบลราชธานี
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 01.53 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
38
ห้องMSP นาส่วงวิทยา ทัศนศึกษา 2561
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 22.20 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
39
นาส่วงวิทยา แชมป์รักบี้ ดิวิชั่น 2
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 21.48 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
40
นาส่วงวิทยาต้อนรับ รองผอ.คนใหม่
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 20.35 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
41
สพม.29 เกมส์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ที่สนามวัชรินทร์ นาส่วงวิทยา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 20.04 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
42
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(วิทยาศาสตร์)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 08.34 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
43
PLC Logbook
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 13.06 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
SAR ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 14.32 น./อ่าน 400)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
เครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2561 16.08 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
46
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 09.27 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
47
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 11.20 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
48
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 08.58 น./อ่าน 231)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.12 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
50
จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
(วันที่ 07 กันยายน 2560 01.46 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
51
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 11.14 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
52
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 10.10 น./อ่าน 818)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมแปรอักษรแสดงความอาลัย
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 22.26 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 07.45 น./อ่าน 686)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 21 ตุลาคม 2559 14.26 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
56
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 21 ตุลาคม 2559 13.45 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
57
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 12 ตุลาคม 2559 15.31 น./อ่าน 452)
ข่าวกิจกรรม
58
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 19 กันยายน 2559 09.48 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
59
การติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.19 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
60
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.14 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
61
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.06 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
(วันที่ 01 กันยายน 2559 09.47 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
63
รับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 10.54 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
64
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 09.03 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
65
ภาพกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 08.42 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
66
ภาพกิจกรรมวันปลูกต้นไม้
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 08.28 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
67
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 13.21 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
68
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 13.10 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
69
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชานาฏศิลป์
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 14.33 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
70
ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 14.42 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
71
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 08.11 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
72
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2559 08.05 น./อ่าน 692)
ข่าวกิจกรรม
73
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 09.43 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
74
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 09.26 น./อ่าน 1600)
ข่าวกิจกรรม
75
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 12.50 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
76
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 13.19 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
77
พี่น้องเหลืองเขียวร่วมใจ ค่าย
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 08.11 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 09.05 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
79
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และเอกนาฏศิลป์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2558 13.11 น./อ่าน 359)
ข่าวกิจกรรม
80
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2558 09.13 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
81
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 23 เมษายน 2558 13.59 น./อ่าน 392)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ
(วันที่ 03 กันยายน 2557 11.06 น./อ่าน 931)
ข่าวกิจกรรม
83
รับรางวัลจากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ เทศบาลตำบลนาส่วง
(วันที่ 03 กันยายน 2557 10.55 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
84
เทศบาลตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนนาส่วงวิทยา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเพื่อพััฒนาจิต
(วันที่ 03 กันยายน 2557 10.35 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
85
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2557 12.45 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
86
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.05 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
87
คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
(วันที่ 14 สิงหาคม 2557 09.55 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2557 09.32 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
89
ขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2557 09.30 น./อ่าน 349)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2557 13.43 น./อ่าน 948)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2557 11.52 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม