ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาส่วงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 14.28 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการฝึกอาชิ่พนาส่วงวิทยา
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.35 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
4
ผอ.ดูงานโรงเริ่ยนมาตรฐานสากล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 00.23 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
5
มอบทุนกองทุนเสมอภาค
(วันที่ 05 กันยายน 2563 20.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
6
ผอ.เขต สพม.29 ตรวจเยิ่่ยม
(วันที่ 04 กันยายน 2563 23.01 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมขยายผล จากผู้สอนเป็น Coach / 4-09-63
(วันที่ 04 กันยายน 2563 21.40 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมขยายผลห้องเริ่ยนสิ่ขาว
(วันที่ 04 กันยายน 2563 20.40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
9
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพิ่ ทิ่่ ม.อุบล
(วันที่ 04 กันยายน 2563 20.27 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 04 กันยายน 2563 19.52 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
11
SAR 2562
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 10.40 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 11.27 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
13
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 11.15 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
14
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ
(วันที่ 21 เมษายน 2563 12.34 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
15
เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 14.38 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
16
SAR ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 15.00 น./อ่าน 144)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
นาส่วงวิทยา MOU กับสถาบัน PIM
(วันที่ 09 เมษายน 2562 16.46 น./อ่าน 306)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
ประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถ ม.1 ม.4
(วันที่ 31 มีนาคม 2562 12.10 น./อ่าน 349)
ข่าวกิจกรรม
19
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นร.ยากจน
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 11.01 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 20.00 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
21
ค่ายดาราศาสตร์ ที่ ภูจองนายอย
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
22
13 กุมภาพันธ์ 2562 นาส่วงวิทยาเปิดบ้าน
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 22.19 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
นาส่วงเข้มวินัยจราจร
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 09.40 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงทานนาส่วงวิทยา ที่ วัดหนองป่าพง
(วันที่ 15 มกราคม 2562 14.29 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
25
นาส่วงวิทยาเปิดโปรแกรมเตรียมวิศวะ
(วันที่ 15 มกราคม 2562 13.13 น./อ่าน 360)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
นาส่วงวิทยาร่วมกิจกรรมติวฟรี Easy O-Net
(วันที่ 15 มกราคม 2562 12.53 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
27
เข้าค่าย ลูกเสือแก่งตะนะ
(วันที่ 10 มกราคม 2562 21.10 น./อ่าน 596)
ข่าวกิจกรรม
28
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 23.53 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
29
นาส่วงวิทยาตรวจนับจำนวนนักเรียน
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 23.23 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
30
การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 02.18 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
31
ผอ.สพม. 29 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สห 8,9 อุบลราชธานี
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 01.53 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
32
ห้องMSP นาส่วงวิทยา ทัศนศึกษา 2561
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 22.20 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
33
นาส่วงวิทยา แชมป์รักบี้ ดิวิชั่น 2
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 21.48 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
34
นาส่วงวิทยาต้อนรับ รองผอ.คนใหม่
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 20.35 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
35
สพม.29 เกมส์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ที่สนามวัชรินทร์ นาส่วงวิทยา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 20.04 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
36
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(วิทยาศาสตร์)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 08.34 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
37
PLC Logbook
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 13.06 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
SAR ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 14.32 น./อ่าน 358)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
39
เครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2561 16.08 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
40
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 09.27 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
41
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 11.20 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
42
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 08.58 น./อ่าน 202)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.12 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
44
จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
(วันที่ 07 กันยายน 2560 01.46 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
45
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 11.14 น./อ่าน 313)
ข่าวกิจกรรม
46
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 10.10 น./อ่าน 799)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมแปรอักษรแสดงความอาลัย
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 22.26 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 07.45 น./อ่าน 659)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 21 ตุลาคม 2559 14.26 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
50
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 21 ตุลาคม 2559 13.45 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
51
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 12 ตุลาคม 2559 15.31 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
52
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 19 กันยายน 2559 09.48 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
53
การติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.19 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
54
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.14 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
55
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.06 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
(วันที่ 01 กันยายน 2559 09.47 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
57
รับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 10.54 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
58
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 09.03 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
59
ภาพกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 08.42 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
60
ภาพกิจกรรมวันปลูกต้นไม้
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 08.28 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
61
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 13.21 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
62
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 13.10 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชานาฏศิลป์
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 14.33 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
64
ภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 14.42 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
65
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 08.11 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
66
ประกาศโรงเรียนนาส่วงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2559 08.05 น./อ่าน 672)
ข่าวกิจกรรม
67
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 09.43 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
68
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 09.26 น./อ่าน 1507)
ข่าวกิจกรรม
69
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 12.50 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
70
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 13.19 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
71
พี่น้องเหลืองเขียวร่วมใจ ค่าย
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 08.11 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 09.05 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
73
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และเอกนาฏศิลป์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2558 13.11 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
74
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2558 09.13 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
75
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 23 เมษายน 2558 13.59 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ
(วันที่ 03 กันยายน 2557 11.06 น./อ่าน 906)
ข่าวกิจกรรม
77
รับรางวัลจากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ เทศบาลตำบลนาส่วง
(วันที่ 03 กันยายน 2557 10.55 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
78
เทศบาลตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนนาส่วงวิทยา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเพื่อพััฒนาจิต
(วันที่ 03 กันยายน 2557 10.35 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
79
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2557 12.45 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.05 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
81
คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
(วันที่ 14 สิงหาคม 2557 09.55 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2557 09.32 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
83
ขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2557 09.30 น./อ่าน 316)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2557 13.43 น./อ่าน 931)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2557 11.52 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม