ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนากระแซงศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 10.21 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 12.08 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
การรับมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 12.03 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
4
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนศึกษาต่อหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2564 13.00 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2563
(วันที่ 21 เมษายน 2564 11.06 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 20 เมษายน 2564 08.57 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
(วันที่ 07 เมษายน 2564 15.59 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรม นศ.ล่องแพสังสรรค์ปิดกล่องชอร์กและเลี้ยงส่งบุคลากร
(วันที่ 07 เมษายน 2564 15.45 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 15.59 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
(วันที่ 27 มีนาคม 2564 15.24 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2563
(วันที่ 27 มีนาคม 2564 15.16 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีปิดการฝึกกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 มีนาคม 2564 15.10 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนนากระแซงศึกษา นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 13.31 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
14
การนิเทศ ติดตาม กำชับสถานศึกษาการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
15
การประชุมวางแผนเพื่อเปิดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 12.33 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 12.30 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 11.03 น./อ่าน 423)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2564 23.36 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.35 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
20
การนิเทศออนไลน์วิถีใหม่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 15.20 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
21
มอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 15.13 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.45 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มติวเข้มก่อนสอบ ONET ม.6
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.45 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
24
การประกวดสื่อรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2564
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
26
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมขวัญกำลังใจ- ส่งคุณครูย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.43 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
28
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.43 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.41 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
30
นากระแซงเกมส์ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.38 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
31
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 10.42 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 10.37 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีส่งมอบขบวนแห่พระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.05 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 14.58 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
36
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 10.41 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
37
แนะนำโรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.49 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
38
best pratice ดนตรีสร้างสรรค์
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.39 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
39
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
40
การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.33 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
41
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.29 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
42
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.27 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ : Deep (Digital Education Exce
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.27 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
44
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ : Deep (Digital Education Exc
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.25 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
45
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.24 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.23 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.23 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
48
การนิเทศและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.22 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
49
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.22 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.20 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
51
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.19 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
52
การมอบทุนเสมอภาคของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.17 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.52 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
54
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.39 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
55
การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.34 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
56
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย ครูธนพร งามเถื่อน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 10.10 น./อ่าน 179)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
57
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มกราคม 2563 08.34 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม
(วันที่ 25 มกราคม 2563 13.23 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
59
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 13.57 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
60
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 13.40 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการสอบ Onet ดีเด่น
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.29 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติสากล
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.21 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
63
นำเสนอการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.31 น./อ่าน 67)
วีดีทัศน์จาก Youtube
64
นำเสนอการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.28 น./อ่าน 52)
วีดีทัศน์จาก Youtube
65
นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.24 น./อ่าน 57)
วีดีทัศน์จาก Youtube
66
การประกวดชุดแฟนซี นศ.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.22 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
67
นำเสนอการประกวด smart รด.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.08 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
68
การศึกษาการพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณของนักเรียนที่มีต่อการคูณ (เพื่อหาจำนวนเฉพาะ) โดย..นางจิราพร น้อยค
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.24 น./อ่าน 187)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
ารศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ฯ โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวั
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.23 น./อ่าน 131)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
70
งานวิจัยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวัน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.22 น./อ่าน 165)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
71
การพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ฯ โดย...นายธนายุทธิ์ มุสิกสวัสดิ์
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.21 น./อ่าน 488)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
72
งานวิจัยการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ศ 23101 นาฏศิลป โดย นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
73
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
74
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี กศ.2561 ร.ร.นากระแซงศึกษา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
76
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
แบบรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา..โดยนางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 105)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
78
เผยแพร่รายงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 โดย นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 84)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
79
การประกวดโครงการ Smart รด. เดินตามรอยพ่อ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
80
พิธีมอบถังน้ำเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
81
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.57 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศั
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 08.53 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
84
การแสดงกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.26 น./อ่าน 35)
วีดีทัศน์จาก Youtube
85
ละครคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.24 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
86
นำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร.ร.มัธยมศึกษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.23 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
87
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 07.54 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.59 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.54 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรรมตามโครงจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.48 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมนิเทศสัญจร สพม.29 พบเพื่อนครู
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
92
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.42 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
93
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.34 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
94
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.29 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
95
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.13 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.34 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 และ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.18 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
98
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และ การประชุมสรุปการปฏิบัติงาน ปีก
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.12 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
99
การประชุม Video Conference
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.10 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
100
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.37 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
104
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมปลูกต้นไม้หน้าโรงเรียน...โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
106
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วาระพิเศษ)
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
107
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
108
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมติว O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
112
มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมฯ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.16 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
114
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.19 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.11 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
116
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11.57 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
117
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 26 มกราคม 2562 11.41 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม
118
การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.25 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.15 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
120
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.44 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมอำลา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.40 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
122
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.33 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
123
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.29 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
124
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำน
(วันที่ 12 กันยายน 2561 10.09 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
125
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 09.46 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
126
รับฟังนโยบายการพัฒนาจาก ผอ.สพม.29
(วันที่ 09 กันยายน 2561 08.27 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
127
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.59 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
128
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.51 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 10.04 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
130
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 08.24 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.57 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
132
พิธีสวยสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2561 12.52 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 12.25 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 09.26 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
135
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ PISA2018
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 21.02 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
136
รับการนิเทศการดำเนินงานจาก สพม.29
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 14.55 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
137
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 22.51 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
138
งานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.22 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรมอำลาครูย้าย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.15 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
140
พิธีทำบุญตักบาตร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.12 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
141
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.05 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
142
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 17.59 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
143
ค่ายปรับพื้นฐานการเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
144
ผอ.สพม.29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 13.54 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
145
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.53 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
146
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.51 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
147
แนะนำบุคลากรใหม่โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.35 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.09 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
149
การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 10.48 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 465)
ข่าวกิจกรรม
151
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 29 มกราคม 2561 10.40 น./อ่าน 603)
ข่าวกิจกรรม
152
งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
(วันที่ 16 มกราคม 2561 19.28 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.18 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
154
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.02 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
155
พิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 07.25 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
156
กิจกรรมวันคริสต์มาสต์
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 13.59 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
157
การประเมิน "องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"
(วันที่ 05 กันยายน 2560 13.31 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
158
การประเมินภาคสนามศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center)
(วันที่ 01 กันยายน 2560 14.00 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
159
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 13.42 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
160
ค่ายอบรม ASEAN Youth Leader (AYL)
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 01.43 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
161
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 04.49 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
162
โครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 12.53 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
163
กิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.53 น./อ่าน 730)
ข่าวกิจกรรม
164
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.33 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
165
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 16.37 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
166
การนิเทศ ติดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 15.15 น./อ่าน 433)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสะท้อนเอกลักษณ์ไทย และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 02.39 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
168
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.29 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมแนะแนว
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 433)
ข่าวกิจกรรม
170
การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย PLC สู่สถานศึกษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 09.30 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
171
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.12 น./อ่าน 643)
ข่าวประชาสัมพันธ์
172
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.11 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
173
การอบรมโครงการคุยเรื่องเพศอย่างเปิดใจ สร้างได้ด้วยชุมชน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 15.23 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
174
ขวัญกำลังใจบุคลากร
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.43 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
175
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.33 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
176
ค่ายคุณธรรมประจำปี 2559
(วันที่ 21 มกราคม 2560 21.39 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
177
กิจกรรมวันปีใหม่และเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.55 น./อ่าน 446)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรมวันคริสมาสต์
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.53 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
179
นากระแซงเกมส์ 2559
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.50 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
180
ค่าย IT สัญจรคาเฟ่ ครั้งที่ 17
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.47 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
181
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.33 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.26 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
184
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.23 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
185
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 09.13 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
186
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 02 ตุลาคม 2559 05.34 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
187
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 22 กันยายน 2559 20.05 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
188
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.39 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
189
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.47 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
190
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานสัปดาห์อาเซียน ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.36 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
191
มอบเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.31 น./อ่าน 1438)
ข่าวกิจกรรม
192
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.24 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
193
การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.16 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
194
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.10 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
195
ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค สาขาโลตัส อำเภอเดชอุดม มอบหนังสือ
(วันที่ 08 กันยายน 2559 12.19 น./อ่าน 677)
ข่าวกิจกรรม
196
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 13.21 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
197
งานสัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 12.51 น./อ่าน 350)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.31 น./อ่าน 543)
ข่าวกิจกรรม
199
การอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google App For Education
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.25 น./อ่าน 472)
ข่าวกิจกรรม
200
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2559 21.05 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
201
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 17.06 น./อ่าน 444)
ข่าวกิจกรรม
202
การอบรมโปรแกรม Aduino Board
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 19.55 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
203
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 18.51 น./อ่าน 367)
ข่าวกิจกรรม
204
การอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส
(วันที่ 21 มิถุนายน 2559 21.18 น./อ่าน 445)
ข่าวกิจกรรม
205
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 11.11 น./อ่าน 1446)
ข่าวกิจกรรม
206
นิทรรศการครูตู้สัญจร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 20.25 น./อ่าน 986)
ข่าวกิจกรรม
207
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.21 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
208
การประเมินโรงเรียนสุจริต และการดำเนินงานค่านิยมหลัก12 ประการ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.15 น./อ่าน 649)
ข่าวกิจกรรม
209
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.13 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
210
การมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.10 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
211
นายกพบเพื่อนครู
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
212
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.01 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
213
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.57 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
214
กิจกรรมบักอื๋อใหญ่ 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.54 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
215
กิจกรรมวันครู ปี 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.50 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
216
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.47 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
217
นากระแซงเกมส์ 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.44 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
218
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2015
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.41 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
219
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.37 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
220
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.33 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
221
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.15 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
222
พิธียกเสาเอก โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.09 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
223
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.03 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
224
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.00 น./อ่าน 1082)
ข่าวกิจกรรม
225
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.54 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
226
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.51 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
227
มอบรางวันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.46 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
228
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.39 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
229
รับการนิเทศการจัดการศึกษา จาก สพม.29
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.36 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
230
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2558
(วันที่ 14 กันยายน 2558 20.00 น./อ่าน 2115)
ข่าวกิจกรรม
231
การแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กันยายน 2558 09.41 น./อ่าน 762)
ข่าวกิจกรรม
232
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
(วันที่ 04 กันยายน 2558 20.30 น./อ่าน 999)
ข่าวกิจกรรม
233
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 กันยายน 2558 19.57 น./อ่าน 393)
ข่าวกิจกรรม
234
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กันยายน 2558 21.17 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
235
แสดงความยินดีกับบุคลากร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2558 09.04 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
236
กิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 11.05 น./อ่าน 553)
ข่าวกิจกรรม
237
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 22.03 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
238
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 22.58 น./อ่าน 905)
ข่าวกิจกรรม
239
ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.25 น./อ่าน 2446)
ข่าวกิจกรรม
240
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.14 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
241
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.05 น./อ่าน 1637)
ข่าวกิจกรรม
242
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 19.53 น./อ่าน 727)
ข่าวกิจกรรม
243
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 11.24 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
244
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.28 น./อ่าน 1302)
ข่าวกิจกรรม
245
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.15 น./อ่าน 716)
ข่าวกิจกรรม
246
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 07.53 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม