ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนากระแซงศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 232 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2564 23.36 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.35 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
การนิเทศออนไลน์วิถีใหม่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 15.20 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
4
มอบเกียรติบัตรครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 15.13 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.45 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มติวเข้มก่อนสอบ ONET ม.6
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.45 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
7
การประกวดสื่อรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2564
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
9
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมขวัญกำลังใจ- ส่งคุณครูย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.43 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
11
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.43 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.41 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
13
นากระแซงเกมส์ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.38 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
14
ต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 10.42 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 10.37 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันปิยมหาราช
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.26 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีส่งมอบขบวนแห่พระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.05 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 14.58 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
19
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 10.41 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
20
แนะนำโรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.49 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
21
best pratice ดนตรีสร้างสรรค์
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.39 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.34 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
23
การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.33 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
24
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.29 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
25
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.27 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ : Deep (Digital Education Exce
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.27 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
27
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ : Deep (Digital Education Exc
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.25 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
28
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ปี 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.24 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.23 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.23 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
31
การนิเทศและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.22 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
32
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.22 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.20 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
34
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.19 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
35
การมอบทุนเสมอภาคของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 06.17 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.52 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
37
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.39 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
38
การรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 13.34 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
39
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย ครูธนพร งามเถื่อน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 10.10 น./อ่าน 139)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 15.37 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มกราคม 2563 08.34 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม
(วันที่ 25 มกราคม 2563 13.23 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
43
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 13.57 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
44
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 13.40 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการสอบ Onet ดีเด่น
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.29 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติสากล
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.21 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
47
นำเสนอการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.31 น./อ่าน 53)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
นำเสนอการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.28 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.24 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
การประกวดชุดแฟนซี นศ.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.22 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
51
นำเสนอการประกวด smart รด.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.08 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
การศึกษาการพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณของนักเรียนที่มีต่อการคูณ (เพื่อหาจำนวนเฉพาะ) โดย..นางจิราพร น้อยค
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.24 น./อ่าน 153)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
53
ารศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ฯ โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวั
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.23 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
54
งานวิจัยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวัน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.22 น./อ่าน 130)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
55
การพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ฯ โดย...นายธนายุทธิ์ มุสิกสวัสดิ์
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.21 น./อ่าน 383)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
56
งานวิจัยการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ศ 23101 นาฏศิลป โดย นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
58
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี กศ.2561 ร.ร.นากระแซงศึกษา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
60
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
แบบรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา..โดยนางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
62
เผยแพร่รายงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 โดย นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
63
การประกวดโครงการ Smart รด. เดินตามรอยพ่อ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
64
พิธีมอบถังน้ำเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
65
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.57 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
66
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศั
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 08.53 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
68
การแสดงกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.26 น./อ่าน 28)
วีดีทัศน์จาก Youtube
69
ละครคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.24 น./อ่าน 32)
วีดีทัศน์จาก Youtube
70
นำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร.ร.มัธยมศึกษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.23 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
71
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 07.54 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.59 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.54 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรรมตามโครงจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.48 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมนิเทศสัญจร สพม.29 พบเพื่อนครู
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
76
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.42 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
77
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.34 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
78
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.29 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
79
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.13 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.34 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 และ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.18 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
82
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และ การประชุมสรุปการปฏิบัติงาน ปีก
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.12 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
83
การประชุม Video Conference
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.10 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
84
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.37 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
86
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
88
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมปลูกต้นไม้หน้าโรงเรียน...โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
90
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วาระพิเศษ)
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
92
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมติว O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
96
มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมฯ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.16 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
98
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 10.30 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 10.30 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.19 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.11 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
102
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11.57 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
103
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 26 มกราคม 2562 11.41 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
104
การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.25 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.15 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
106
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.44 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
107
กิจกรรมอำลา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.40 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
108
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.33 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
109
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.29 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
110
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำน
(วันที่ 12 กันยายน 2561 10.09 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
111
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 09.46 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
112
รับฟังนโยบายการพัฒนาจาก ผอ.สพม.29
(วันที่ 09 กันยายน 2561 08.27 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
113
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.59 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
114
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.51 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 10.04 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 08.24 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.57 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
118
พิธีสวยสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2561 12.52 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 12.25 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
120
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 09.26 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ PISA2018
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 21.02 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
122
รับการนิเทศการดำเนินงานจาก สพม.29
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 14.55 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 22.51 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
124
งานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.22 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
125
กิจกรรมอำลาครูย้าย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.15 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
126
พิธีทำบุญตักบาตร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.12 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
127
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.05 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
128
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 17.59 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
129
ค่ายปรับพื้นฐานการเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
130
ผอ.สพม.29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 13.54 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.53 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.51 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
133
แนะนำบุคลากรใหม่โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.35 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.09 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
135
การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 10.48 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 461)
ข่าวกิจกรรม
137
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 29 มกราคม 2561 10.40 น./อ่าน 582)
ข่าวกิจกรรม
138
งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
(วันที่ 16 มกราคม 2561 19.28 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
139
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.18 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
140
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.02 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
141
พิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 07.25 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
142
กิจกรรมวันคริสต์มาสต์
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 13.59 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
143
การประเมิน "องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"
(วันที่ 05 กันยายน 2560 13.31 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
144
การประเมินภาคสนามศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center)
(วันที่ 01 กันยายน 2560 14.00 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
145
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 13.42 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
146
ค่ายอบรม ASEAN Youth Leader (AYL)
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 01.43 น./อ่าน 358)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 04.49 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
148
โครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 12.53 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
149
กิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.53 น./อ่าน 707)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.33 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
151
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 16.37 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
152
การนิเทศ ติดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 15.15 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสะท้อนเอกลักษณ์ไทย และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 02.39 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.29 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรมแนะแนว
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 425)
ข่าวกิจกรรม
156
การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย PLC สู่สถานศึกษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 09.30 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
157
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.12 น./อ่าน 613)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.11 น./อ่าน 189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
159
การอบรมโครงการคุยเรื่องเพศอย่างเปิดใจ สร้างได้ด้วยชุมชน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 15.23 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
160
ขวัญกำลังใจบุคลากร
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.43 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
161
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.33 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
162
ค่ายคุณธรรมประจำปี 2559
(วันที่ 21 มกราคม 2560 21.39 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
163
กิจกรรมวันปีใหม่และเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.55 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
164
กิจกรรมวันคริสมาสต์
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.53 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
165
นากระแซงเกมส์ 2559
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.50 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
166
ค่าย IT สัญจรคาเฟ่ ครั้งที่ 17
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.47 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
168
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.33 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.26 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
170
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.23 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
171
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 09.13 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
172
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 02 ตุลาคม 2559 05.34 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
173
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 22 กันยายน 2559 20.05 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
174
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.39 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
175
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.47 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
176
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานสัปดาห์อาเซียน ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.36 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
177
มอบเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.31 น./อ่าน 1374)
ข่าวกิจกรรม
178
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.24 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
179
การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.16 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
180
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.10 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
181
ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค สาขาโลตัส อำเภอเดชอุดม มอบหนังสือ
(วันที่ 08 กันยายน 2559 12.19 น./อ่าน 635)
ข่าวกิจกรรม
182
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 13.21 น./อ่าน 469)
ข่าวกิจกรรม
183
งานสัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 12.51 น./อ่าน 350)
ข่าวกิจกรรม
184
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.31 น./อ่าน 540)
ข่าวกิจกรรม
185
การอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google App For Education
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.25 น./อ่าน 467)
ข่าวกิจกรรม
186
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2559 21.05 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
187
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 17.06 น./อ่าน 438)
ข่าวกิจกรรม
188
การอบรมโปรแกรม Aduino Board
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 19.55 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
189
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 18.51 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
190
การอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส
(วันที่ 21 มิถุนายน 2559 21.18 น./อ่าน 445)
ข่าวกิจกรรม
191
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 11.11 น./อ่าน 1443)
ข่าวกิจกรรม
192
นิทรรศการครูตู้สัญจร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 20.25 น./อ่าน 981)
ข่าวกิจกรรม
193
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.21 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
194
การประเมินโรงเรียนสุจริต และการดำเนินงานค่านิยมหลัก12 ประการ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.15 น./อ่าน 642)
ข่าวกิจกรรม
195
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.13 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
196
การมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.10 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
197
นายกพบเพื่อนครู
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.01 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
199
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.57 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
200
กิจกรรมบักอื๋อใหญ่ 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.54 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
201
กิจกรรมวันครู ปี 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.50 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
202
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.47 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
203
นากระแซงเกมส์ 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.44 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
204
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2015
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.41 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.37 น./อ่าน 421)
ข่าวกิจกรรม
206
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.33 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
207
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.15 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
208
พิธียกเสาเอก โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.09 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
209
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.03 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
210
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.00 น./อ่าน 1043)
ข่าวกิจกรรม
211
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.54 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
212
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.51 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
213
มอบรางวันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.46 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
214
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.39 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
215
รับการนิเทศการจัดการศึกษา จาก สพม.29
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.36 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
216
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2558
(วันที่ 14 กันยายน 2558 20.00 น./อ่าน 2095)
ข่าวกิจกรรม
217
การแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กันยายน 2558 09.41 น./อ่าน 753)
ข่าวกิจกรรม
218
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
(วันที่ 04 กันยายน 2558 20.30 น./อ่าน 992)
ข่าวกิจกรรม
219
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 กันยายน 2558 19.57 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
220
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กันยายน 2558 21.17 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
221
แสดงความยินดีกับบุคลากร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2558 09.04 น./อ่าน 384)
ข่าวกิจกรรม
222
กิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 11.05 น./อ่าน 546)
ข่าวกิจกรรม
223
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 22.03 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
224
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 22.58 น./อ่าน 897)
ข่าวกิจกรรม
225
ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.25 น./อ่าน 2438)
ข่าวกิจกรรม
226
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.14 น./อ่าน 412)
ข่าวกิจกรรม
227
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.05 น./อ่าน 1628)
ข่าวกิจกรรม
228
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 19.53 น./อ่าน 721)
ข่าวกิจกรรม
229
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 11.24 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
230
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.28 น./อ่าน 1291)
ข่าวกิจกรรม
231
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.15 น./อ่าน 714)
ข่าวกิจกรรม
232
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 07.53 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม