ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนนากระแซงศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 188 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการสอบ Onet ดีเด่น
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.29 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติสากล
(วันที่ 22 กันยายน 2562 08.21 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
3
นำเสนอการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.31 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
นำเสนอการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.28 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.24 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
การประกวดชุดแฟนซี นศ.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.22 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
นำเสนอการประกวด smart รด.
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.08 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
การศึกษาการพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณของนักเรียนที่มีต่อการคูณ (เพื่อหาจำนวนเฉพาะ) โดย..นางจิราพร น้อยค
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.24 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ารศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ฯ โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวั
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.23 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
งานวิจัยพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย... น.ส.สริยาภรณ์ นวลภูมีวัน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.22 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
การพัฒนาและใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ฯ โดย...นายธนายุทธิ์ มุสิกสวัสดิ์
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.21 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
งานวิจัยการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ศ 23101 นาฏศิลป โดย นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ
(วันที่ 11 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
14
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี กศ.2561 ร.ร.นากระแซงศึกษา
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
ประกาศค่าเป้าหมาย มฐ.การศึกษา ปี 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
แบบรายงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา..โดยนางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
เผยแพร่รายงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 โดย นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
การประกวดโครงการ Smart รด. เดินตามรอยพ่อ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
20
พิธีมอบถังน้ำเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.01 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
21
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.57 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
22
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศั
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 08.53 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
24
การแสดงกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.26 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
25
ละครคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.24 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
26
นำเสนอมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร.ร.มัธยมศึกษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 21.23 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
27
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 07.54 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.59 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรรมตามโครงจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 07.48 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมนิเทศสัญจร สพม.29 พบเพื่อนครู
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.42 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
33
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.34 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
34
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.29 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
35
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ และเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.13 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.34 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 และ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.18 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
38
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และ การประชุมสรุปการปฏิบัติงาน ปีก
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 19.12 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
39
การประชุม Video Conference
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.10 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
40
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.38 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
(วันที่ 04 เมษายน 2562 11.37 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
44
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.21 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมปลูกต้นไม้หน้าโรงเรียน...โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
46
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วาระพิเศษ)
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.20 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
48
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.19 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.18 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมติว O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
52
มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมฯ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.17 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 11.16 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
54
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 10.30 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศผลการทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 10.30 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.19 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.11 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
58
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11.57 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
59
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 26 มกราคม 2562 11.41 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
60
การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.25 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 10.15 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
62
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.44 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมอำลา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.40 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
64
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.33 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
65
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 16.29 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
66
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำน
(วันที่ 12 กันยายน 2561 10.09 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
67
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 09.46 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
68
รับฟังนโยบายการพัฒนาจาก ผอ.สพม.29
(วันที่ 09 กันยายน 2561 08.27 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
69
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.59 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
70
งานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 09 กันยายน 2561 07.51 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 10.04 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 08.24 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.57 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
74
พิธีสวยสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2561 12.52 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 12.25 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 09.26 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ PISA2018
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 21.02 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
78
รับการนิเทศการดำเนินงานจาก สพม.29
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 14.55 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 22.51 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
80
งานเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.22 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมอำลาครูย้าย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.15 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีทำบุญตักบาตร
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.12 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 18.05 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
84
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 17.59 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
85
ค่ายปรับพื้นฐานการเรียน ม.1 ม.4
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 15.14 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
86
ผอ.สพม.29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 13.54 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.53 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.51 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
89
แนะนำบุคลากรใหม่โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.35 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 เมษายน 2561 17.09 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
91
การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 10.48 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
93
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 29 มกราคม 2561 10.40 น./อ่าน 546)
ข่าวกิจกรรม
94
งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
(วันที่ 16 มกราคม 2561 19.28 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.18 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
96
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12 มกราคม 2561 14.02 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
(วันที่ 30 ธันวาคม 2560 07.25 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมวันคริสต์มาสต์
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 13.59 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
99
การประเมิน "องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน"
(วันที่ 05 กันยายน 2560 13.31 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
100
การประเมินภาคสนามศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center)
(วันที่ 01 กันยายน 2560 14.00 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
101
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 13.42 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
102
ค่ายอบรม ASEAN Youth Leader (AYL)
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 01.43 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 04.49 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
104
โครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 12.53 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
105
กิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.53 น./อ่าน 610)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 17.33 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
107
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 16.37 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
108
การนิเทศ ติดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 15.15 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสะท้อนเอกลักษณ์ไทย และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 02.39 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.29 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมแนะแนว
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
112
การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย PLC สู่สถานศึกษา
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 09.30 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
113
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.12 น./อ่าน 550)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.11 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
การอบรมโครงการคุยเรื่องเพศอย่างเปิดใจ สร้างได้ด้วยชุมชน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 15.23 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
116
ขวัญกำลังใจบุคลากร
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.43 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 19.33 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
118
ค่ายคุณธรรมประจำปี 2559
(วันที่ 21 มกราคม 2560 21.39 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมวันปีใหม่และเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.55 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
120
กิจกรรมวันคริสมาสต์
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.53 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
121
นากระแซงเกมส์ 2559
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.50 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
122
ค่าย IT สัญจรคาเฟ่ ครั้งที่ 17
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.47 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
124
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.33 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
125
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.26 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
126
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 14.23 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
127
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 09.13 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
128
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 02 ตุลาคม 2559 05.34 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
129
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 22 กันยายน 2559 20.05 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
130
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559
(วันที่ 22 กันยายน 2559 19.39 น./อ่าน 313)
ข่าวกิจกรรม
131
มอบเกียรติบัตร กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.47 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
132
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานสัปดาห์อาเซียน ปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.36 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
133
มอบเกียรติบัตรนักกีฬา กรีฑา ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.31 น./อ่าน 1112)
ข่าวกิจกรรม
134
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.24 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
135
การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.16 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กันยายน 2559 11.10 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
137
ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค สาขาโลตัส อำเภอเดชอุดม มอบหนังสือ
(วันที่ 08 กันยายน 2559 12.19 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
138
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 13.21 น./อ่าน 447)
ข่าวกิจกรรม
139
งานสัปดาห์อาเซียนและวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 12.51 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.31 น./อ่าน 518)
ข่าวกิจกรรม
141
การอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google App For Education
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 09.25 น./อ่าน 462)
ข่าวกิจกรรม
142
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2559 21.05 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
143
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 17.06 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
144
การอบรมโปรแกรม Aduino Board
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 19.55 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
145
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 18.51 น./อ่าน 355)
ข่าวกิจกรรม
146
การอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส
(วันที่ 21 มิถุนายน 2559 21.18 น./อ่าน 436)
ข่าวกิจกรรม
147
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 11.11 น./อ่าน 1425)
ข่าวกิจกรรม
148
นิทรรศการครูตู้สัญจร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 20.25 น./อ่าน 970)
ข่าวกิจกรรม
149
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.21 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
150
การประเมินโรงเรียนสุจริต และการดำเนินงานค่านิยมหลัก12 ประการ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.15 น./อ่าน 615)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.13 น./อ่าน 313)
ข่าวกิจกรรม
152
การมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.10 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
153
นายกพบเพื่อนครู
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 22.01 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรมทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.57 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
156
กิจกรรมบักอื๋อใหญ่ 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.54 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมวันครู ปี 2559
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.50 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
158
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.47 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
159
นากระแซงเกมส์ 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.44 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
160
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2015
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.41 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
161
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.37 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.33 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
163
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.15 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
164
พิธียกเสาเอก โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.09 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
165
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.03 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 21.00 น./อ่าน 881)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมขวัญกำลังใจ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.54 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
168
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.51 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
169
มอบรางวันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.46 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
170
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.39 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
171
รับการนิเทศการจัดการศึกษา จาก สพม.29
(วันที่ 04 มิถุนายน 2559 20.36 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
172
นิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2558
(วันที่ 14 กันยายน 2558 20.00 น./อ่าน 2010)
ข่าวกิจกรรม
173
การแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กันยายน 2558 09.41 น./อ่าน 693)
ข่าวกิจกรรม
174
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
(วันที่ 04 กันยายน 2558 20.30 น./อ่าน 967)
ข่าวกิจกรรม
175
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 กันยายน 2558 19.57 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
176
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กันยายน 2558 21.17 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
177
แสดงความยินดีกับบุคลากร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2558 09.04 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 11.05 น./อ่าน 532)
ข่าวกิจกรรม
179
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 22.03 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
180
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 22.58 น./อ่าน 863)
ข่าวกิจกรรม
181
ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.25 น./อ่าน 2384)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.14 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 20.05 น./อ่าน 1577)
ข่าวกิจกรรม
184
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 19.53 น./อ่าน 696)
ข่าวกิจกรรม
185
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 11.24 น./อ่าน 408)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.28 น./อ่าน 1265)
ข่าวกิจกรรม
187
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 18.15 น./อ่าน 710)
ข่าวกิจกรรม
188
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 07.53 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม