ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ตารางแสดงรายการคุรุภัณฑ์รายละเอียดครุภัณฑ์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.15 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ต้น-ปี2562
(วันที่ 24 สิงหาคม 2562 23.52 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
SAR
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 09.53 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.51 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ค่ายลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.50 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.49 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.48 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.47 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.46 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.45 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.42 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.41 น./อ่าน 7)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.37 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.35 น./อ่าน 5)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.34 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.26 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
17
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.22 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
18
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.18 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 21.10 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
20
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 09.51 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
21
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 09.45 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ขอเชิญร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ รับ-ส่ง ผู้อำนวยการ และคุณครู โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา เวลา 10.00 น. เป็นต้น
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 11.33 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
23
ขอเชิญร่วมงานเกษียณ
(วันที่ 26 กันยายน 2561 09.06 น./อ่าน 417)
ข่าวกิจกรรม