ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.39 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมงานรัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.53 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
3
ร่วมงานรัชมังคลาภิเษก2563
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.51 น./อ่าน 47)
4
งานรัชมังคลาภิเษก2563
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.47 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ต้อนรับนักีฬาทีมชาติไทย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 09.42 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
6
นิเทศสัญจร ตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา.
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 09.52 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.25 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
8
อบรมต่อต้านการค้ามนุษย์
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 10.17 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
9
ถวายพานพุ่มพระราชินี
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.41 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 12.56 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม