ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ประถมศึกษา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
2
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มมัธยม
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
3
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2562
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รายงานผลการประกวดแข่งขันกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี 2562
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 16.07 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
5
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2562
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 15.50 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
24-26 ก.ค. 62 อบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 16.12 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
7
22 ก.ค. 62 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.58 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.35 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
9
อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 10.34 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
10
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป.ยโสธร 1
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 13.18 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.08 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.01 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 09.53 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม