ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วารสารประจำเดือน มกราคม 2564 ฉบับที่ 1
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.48 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
2
วารสารประจำเดือน ธันวาคม 2563 ฉบับที่ 2
(วันที่ 07 มกราคม 2564 20.18 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
3
วารสารประจำเดือน ธันวาคม 2563 ฉบับที่ 1
(วันที่ 07 มกราคม 2564 20.15 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สังกัด สพป.ยโสธร 1
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 15.14 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 5
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 09.33 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
6
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 4
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 09.26 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
7
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สังกัด สพป.ยโสธร 1
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 09.22 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 3
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 11.26 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
9
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 2
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 11.24 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
10
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 1
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 11.13 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
11
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ประถมศึกษา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 415)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
สรุปรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มมัธยม
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 401)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
วารสารประจำเดือน สิงหาคม 2562
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
14
รายงานผลการประกวดแข่งขันกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี 2562
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 16.07 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
15
วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2562
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 15.50 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
16
24-26 ก.ค. 62 อบรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 16.12 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
17
22 ก.ค. 62 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.58 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.35 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 10.34 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต สร้างความเข็มแข็งของครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.08 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.01 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 09.53 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม