ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จดหมายข่าวชาวโคกเพชรปีที่ 2
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 11.17 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
จดหมายข่าวชาวโคกเพชร ปีที่1
(วันที่ 15 มกราคม 2563 13.57 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 15 มกราคม 2563 12.07 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (รอบสี่)
(วันที่ 15 มกราคม 2563 11.38 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
(วันที่ 02 มกราคม 2562 16.30 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์