ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 17.34 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เป็นสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 17.03 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปี ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 15.51 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การดำเนินงานติดตามเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.53 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.09 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรม Enjoy English with ANB
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.06 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
7
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 17.06 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังตาลาดสมบูรณ์
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 16.53 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
สรุปรายงานผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 16.01 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
เทศบาลตำบลเทพสถิต ในการฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 14.36 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อวะตะแบกมอบทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
(วันที่ 25 มีนาคม 2557 21.10 น./อ่าน 260)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง