ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมชี้แจงการบริหารการสอบ O-NET ปี ๒๕๖๓
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 15.51 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การดำเนินงานติดตามเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 15.53 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบความสามารถทางกีฬา
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 15.09 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรม Enjoy English with ANB
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.06 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 17.06 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังตาลาดสมบูรณ์
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 16.53 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
สรุปรายงานผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 16.01 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
เทศบาลตำบลเทพสถิต ในการฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 14.36 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อวะตะแบกมอบทุนการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.44 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
(วันที่ 25 มีนาคม 2557 21.10 น./อ่าน 236)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง