ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 11.20 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 11.15 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 11.14 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O10 แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 11.01 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.15 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
แต่งตั้งคณะกรรมการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 13.33 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)