ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2563 11.08 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
2
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.11 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
3
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 19.38 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเลื่อนการสอบ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 21.29 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
(วันที่ 16 มีนาคม 2563 13.29 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูสู่ไทยแลนด ์4.0 เครือข่ายนายางกลัก
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 02.04 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม