ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านท่ากูบ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านท่ากูบ จัดโครงการสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน
(วันที่ 15 มีนาคม 2559 20.00 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 13.13 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ผู้ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 10.40 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 09.44 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดื
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 16.31 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ผู้ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2558 11.40 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 09.19 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต
(วันที่ 23 มิถุนายน 2558 08.36 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ผู้ไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2558 08.33 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 21.00 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
(วันที่ 09 มิถุนายน 2558 18.41 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 24 มีนาคม 2558 21.34 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ผู้ไม่มีสิทธ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผ
(วันที่ 21 มีนาคม 2558 12.07 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 10.21 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากูบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
(วันที่ 13 มีนาคม 2558 21.41 น./อ่าน 141)
16
โรงเรียนบ้านท่ากูบ โรงเรียนบ้านวังขอนสักและโรงเรียนบ้านท่าชวน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 16.37 น./อ่าน 595)
ข่าวกิจกรรม