ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสามหนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อังกฤษ ม.1 ล่าสุด
(วันที่ 28 มกราคม 2563 16.05 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
2
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6 58
(วันที่ 24 มกราคม 2563 15.13 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
3
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6 54
(วันที่ 24 มกราคม 2563 14.29 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
4
ข้อสอบ pre onet58
(วันที่ 22 มกราคม 2563 14.31 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
5
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.38 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
6
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.38 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.38 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.38 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
9
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.38 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
10
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.38 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
11
ข้อสอบ โอเน็ต ป.6
(วันที่ 15 มกราคม 2563 14.38 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
12
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 10.28 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
13
อังกฤษ ป.5
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 14.24 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
14
ข้อสอบ ป.5
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 13.42 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
15
ข้อสอบคอม ม.2
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.05 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
16
สอบคอม ป.6
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 11.13 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
17
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2562 10.05 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
รายงานผลงบประมาณ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
ข้อมูลเชิงสถิติ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 10.50 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
ขอสอบ pre-onet ป.6
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.28 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 11.26 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.40 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 13.48 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
เชิญประชุม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.28 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านสามหนอง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.49 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.43 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.03 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.59 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.53 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.44 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 10.40 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
จดหมายข่าว2
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
39
จดหมายข่าว1
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.34 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 09.27 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
41
ประชุมจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์