ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบึงกาฬ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 25 สิงหาคม 2562 14.13 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะโรงเรียนบ้่านบึงกาฬ
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 13.19 น./อ่าน 237)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
ประชุมจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริต เพื่อรองรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.50 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 10.25 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)