ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อส
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09.53 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09.48 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ผ่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา " รวมรุ่น ร่วมใจ ใหม่ศรีชมภู ครั้งที่ 2"
(วันที่ 07 มกราคม 2564 11.25 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
4
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 10.22 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 09.52 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
1โรงเรียน 1 นวัตกรรม
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.48 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 14.00 น./อ่าน 28)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
เกษียณอายุราชการคุณครูยุพาลัย เพ็ชเมือง
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 13.18 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
O13คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.46 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 14.29 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 13.47 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 13.29 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 15.02 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.59 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
1โรงเรียน 1 นวัตกรรม
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 09.52 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.48 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O33การเปิดดอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.42 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.26 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O37การดำเนินการเพือจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.10 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O35การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O34 เจตจำนงผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 16.26 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.49 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.29 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 11.44 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.45 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O17 E-service
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.40 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
o15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.32 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 12.07 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.04 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันครู ปี 2563
(วันที่ 22 มกราคม 2563 11.59 น./อ่าน 16)
37
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 07.53 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 09.33 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 15.56 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
O10:แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.55 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O11:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.54 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.52 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O13:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.51 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O14:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.50 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O15:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.49 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.48 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O18:แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O19:รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.45 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O20:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.44 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O21:แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O22:ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.41 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รายเดือน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.39 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O24:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา พัสดุประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.37 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O25:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O26:การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O27:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O28:รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O29:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.31 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.30 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O32:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O33:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.26 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.25 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O35:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.19 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O37:การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O39:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O40:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รายไตรมาศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.11 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O42:มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.07 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O43:มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O44:มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O45:มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.58 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O46:มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.54 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O47:มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.50 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O48 :มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.40 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.29 น./อ่าน 79)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.22 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 19.53 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่09/2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 19.09 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.55 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
82
ข่าวประชาสัมพันธ์02/2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 16.04 น./อ่าน 14)
83
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
โครงการด้วยรักและห่วงใย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 12.22 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
86
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.48 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
87
ประกาศวันหยุด
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 11.16 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.17 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.18 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมการเรียนการสอน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 14.25 น./อ่าน 135)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
91
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.39 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกิรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 09.28 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 13.02 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
94
โครงการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนในวัยรุ่น จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.46 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม