ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ก
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 14.43 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
คณะครูนำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 13.43 น./อ่าน 37)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ปี 2562
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 10.42 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬากลุ่มพรเจริญ "ดอกผักแว่นเกมส์"
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 10.08 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
5
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
6
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น นำโดยคุณครูสุพัตรา โนนทิงและคุณครูประภาพรร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 14.57 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
7
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนนพรรษา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 11.38 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา‘พระพันปีหลวง’ ประจำปีพุทธศั
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นนำโดย ผอ.วิชัย โนนทิง พร้อมคณะครูและนักเรียนได้รับการต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 11.27 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
10
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
วันนี้ ทีมคุณหมอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชมภู ออกให้บริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.43 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ได้เข้าร่วม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ในกลุ่ม โรงเรียนพรเจริญ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมัคนายกน้อย โครงการสนับสนุนศีล 5 คณะสงฆ์นำหน้า
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 10.24 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จะจัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการเนื่องในวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย ในวัน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.12 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 15.15 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำร
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.37 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 13.22 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 15.36 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
19
คุณหมอจากโรงพยาบาลพรเจริญตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนอนุบาล 2-3
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 12.14 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
20
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 (ระดับ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 14.15 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 (ระดับ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 13.56 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 14.54 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
23
คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชมภูให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
(วันที่ 08 มิถุนายน 2562 14.59 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
24
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 13.02 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์