ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 11.52 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 20
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 19
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.06 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
5
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.13 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม ตำรวจประสานโรงเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
7
รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.00 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมสุขบัญญัติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.58 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมธรรมะสู่มวลชน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.53 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
12
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 18
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.20 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 17
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.13 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 16
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 15
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.08 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 14
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.06 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 13
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.03 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 15.58 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 12
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.06 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 11
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
การอบรมจราจรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.32 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
22
การแข่งขันมัคนายกน้อย ประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.29 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมอ่านออก - เขียนได้
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.12 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
25
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.44 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.33 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 10
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 9
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.22 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 8
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.22 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.12 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.37 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 15.48 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.25 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
36
รางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561 - 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 180)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
37
รางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
38
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 12.50 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 12.34 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 12.23 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 12.22 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 12.21 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 11.06 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.59 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.59 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.47 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.46 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.45 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.38 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.37 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.21 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.24 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.19 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.12 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.56 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
Q&A
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.28 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 7
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.32 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 6
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.32 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 5
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.31 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 4
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.31 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 3
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.30 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 2
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.25 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ฉบับที่ 1
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.20 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
แผนปฏิบัติการ 2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.25 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
72
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
73
ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.45 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
74
ผอ.เขตพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.39 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
75
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.38 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
วันต่อต้านยาเสพติด 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 12.58 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
77
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 12.42 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 10.41 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 10.33 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
80
สาธารณสุขอำเภอพรเจริญ ออกตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและการจัดเก็บนมโรงเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 08.43 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
81
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.16 น./อ่าน 1045)
ข่าวกิจกรรม
82
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 13.13 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม