ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เปิดอาคารเรียนใหม่ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 23.26 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 09.49 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมการทำนาปี โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2564 22.59 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2564
(วันที่ 26 มิถุนายน 2564 22.58 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 14 มิถุนายน 2564 21.26 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 22.54 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
7
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 22.23 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
8
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารหลวงตาเลิศ ชินวํโส (โดม) อนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนบ้านดอนหญ้า
(วันที่ 18 เมษายน 2564 20.53 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
9
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 23.22 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.03 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
11
เข้าการแข่งขันชิงชนะเลิศจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 23.00 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล "มาแล่นนำกัน มหัศจรรย์ดอนหญ้านาง 2021 ครั้งที่ 2"
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 22.57 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
13
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 21.05 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 23.24 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
15
ประเมินการอ่าน เขียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 23.18 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมทำความสะอาดภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19
(วันที่ 11 มกราคม 2564 22.24 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2021
(วันที่ 03 มกราคม 2564 13.58 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
18
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563
(วันที่ 27 ธันวาคม 2563 14.57 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
19
รับการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสเซอรี
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 22.00 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
20
เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 06 ธันวาคม 2563 21.57 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
21
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 10.46 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
22
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 10.42 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
น้อมจิตมุทิตา ปูชนียาจารย์ เกษียณอายุราชการ คุณครูสังคมโพธิจันทร์
(วันที่ 30 กันยายน 2563 14.01 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
24
รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 18 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 03 กันยายน 2563 22.23 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
26
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
ประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 15.39 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 106)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.46 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.43 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.28 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.56 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.37 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.25 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.20 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.18 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.10 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.18 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 23.01 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O40 รายงานการกำับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.59 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.55 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.51 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.49 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.45 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.42 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.36 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.23 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.21 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.15 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 23.25 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
54
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 22.30 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 15.03 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
56
สอนชดเชย ช่วงสถานการณ์โควิด 19
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.58 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
57
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.56 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
สอนชดเชย ช่วงสถานการณ์โควิด 19
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.46 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมห
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.42 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.35 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O17 E-Service
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.26 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.54 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
แนะนำโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.21 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
68
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
69
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.24 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
70
นิเทศติดตามการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.22 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
71
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.09 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
72
ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 11.52 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
73
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 20
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 19
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 11.06 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
76
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.13 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรม ตำรวจประสานโรงเรียน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.08 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
78
รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.05 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.00 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมสุขบัญญัติ 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.58 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมธรรมะสู่มวลชน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.53 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
83
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 18
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.20 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 17
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.13 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 16
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.10 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 15
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.08 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 14
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.06 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 13
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.03 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 12
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.06 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 11
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
การอบรมจราจรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนมัธยมศึกษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.32 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
92
การแข่งขันมัคนายกน้อย ประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.29 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.22 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมอ่านออก - เขียนได้
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.12 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
95
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 10
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 9
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.22 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 8
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.22 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
99
รางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2561 - 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 469)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
100
รางวัล เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 135)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
101
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.38 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.37 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.21 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
106
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.24 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
108
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.19 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
109
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 16.12 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
110
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
111
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.56 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
112
Q&A
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.28 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
113
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.20 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
114
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
115
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 7
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.32 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 6
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.32 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
117
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 5
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.31 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฉบับที่ 4
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.31 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 3
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.30 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 2
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.25 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ฉบับที่ 1
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 14.20 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
แผนปฏิบัติการ 2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.25 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
123
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
124
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
125
ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.45 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
126
ผอ.เขตพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.39 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
127
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.38 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
128
วันต่อต้านยาเสพติด 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 12.58 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
129
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 12.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
130
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 10.41 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
131
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 10.33 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
132
สาธารณสุขอำเภอพรเจริญ ออกตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและการจัดเก็บนมโรงเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 08.43 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
133
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.16 น./อ่าน 1300)
ข่าวกิจกรรม
134
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 13.13 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม